Документа

Home / Документа

ЗАКЉУЧАК Предлог одлуке Комисије за издавачку делатност-објављивање књига,за суфинансирање пројеката у култури који се односе на издавачку делатност-објављивање књига у 2022 години

КОНКУРС за суфинансирање издавачке делатности- објављивање књига у 2022. години

УПИТНИК за суфинансирање издавачке делатности – објављивање књига у 2022. Години


РЕШЕЊЕ о расподели средства по расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији Општине Темерин у 2022. години

ПРЕДЛОГ о расподели средстава са образложењем


ОДЛУКА о расподели средстава за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница у 2022. Години.

 КОНКУРС за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница у 2022. години


РЕШЕЊЕ о именовању стручне комисије за оцену пројеката у области јавног инфромисања за 2022. годину

ОДЛУКА о избору програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана који се суфинансирају из буџета општине Темерин по основу Јавног конкурса за доделу средстава из буџета општине Темерин за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана у 2022. години

ОДЛУКА о избору манифестација удружења грађана који се суфинансирају из буџета општине Темерин по основу Јавног конкурса за суфинансирање манифестација удружења грађана у 2022. години


ОДЛУКA о избору пројеката у култури који се суфинансирају из буџета општине Темерин по основу Конкурса за суфинансирање аматерског културно- уметничког стваралаштва и делатности удружења у области културе у 2022. години

 КОНКУРС за суфинансирање аматерског културно-уметничког стваралаштва и делатности удружења у области културе у 2022. години

 УПИТНИК zа суфинансирање аматерског културно – уметничког стваралаштва i делатности удружења грађана у области културе у 2022. години


ОДЛУКA о избору пројеката у култури који се суфинансирају из буџета општине Темерин по основу Конкурса за суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2022. години

 КОНКУРС за суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2022. години

 УПИТНИК За суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2022. години

 


РЕШЕЊЕ о именовању стручне комисије за оцену пројеката у области јавног инфромисања за 2022. годину

ОДЛУКA о избору програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана који се суфинансирају из буџета општине Темерин по основу Јавног конкурса за доделу средстава из буџета општине Темерин за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана у 2022. години

ОДЛУКA о избору манифестација удружења грађана који се суфинансирају из буџета општине Темерин по основу Јавног конкурса за суфинансирање манифестација удружења грађана у 2022. години

 ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета општине Темерин за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана у 2022. години

 УПИТНИК за суфинансирање програма удружења грађана у 2022. години


ПРЕДЛОГ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ
РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2021. ГОДИНУ


КОНКУРС за суфинанснирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Темерин у 2021. години

Образац 1 – Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања

Образац 1 – Буџет пројекта

Образац 2 – Наративни и финансијски извештај


КОНКУРС за суфинансирање аматерског културно-уметничког стваралаштва и делатности удружења у области културе у 2021. години

УПИТНИК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ АМАТЕРСКОГ КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И  ДЕЛАТНОСТИ  УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У 2021. ГОДИНИ

ОДЛУКА о избору пројеката у култури који се суфинансирају из буџета општине Темерин по основу Конкурса за суфинансирање аматерског културно-уметничког стваралаштва и делатности удружења у области културе у 2021. години

КОНКУРС за  суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2021. години

УПИТНИК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈА И ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У 2021. ГОДИНИ

ОДЛУКА о избору пројеката у култури који се суфинансирају из буџета општине Темерин по основу Конкурса за суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2021. години


ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета општине Темерин за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана у 2021. години

УПИТНИК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2021. ГОДИНИ-редовна делатност

ОДЛУКА о избору програма од јавног интереса која реализују удружења градђања који се сунфинансирају из буџета општине Темерин по основу Јавног конкурса за доделу средстава из буџета општине Темерин за сунфинансирање програма и пројеката од јавног интереца која реализују удружења грађана у 2021. години

ЈАВНИ КОНКУРС суфинансирање манифестација  удружења грађана у 2021. години

УПИТНИК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2021. ГОДИНИ

ОДЛУКА о избору манифестација удружења грађања који се сунфинансирају из буџета општине Темерин по онсову Јавног конкурса за сунфинансирање манифестација удружења грађана у 2021, години


 КОНКУРС за  суфинансирање издавачке делатности- објављивање књига у 2020. години

 
УПИТНИК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗДАВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ – ОБЈАВЉИВАЊЕ КЊИГА У 2020. ГОДИНИ

ЗАКЉУЧАК Општинског већа општине Темерин о расподели буџетских средстава за пројекте у култури који се односе на издавачку делатност-објављивање књига у 2020. години 


РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА  ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2020. ГОДИНИ

ЗАКЉУЧАК Општинског већа општине Темерин о суфинансирању удружења грађана у 2020. години

Табеларни приказ расподеле буџетских средстава удружењима грађана у 2020. години (.xlsx)


РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКО СТВАРАЛАШТВО И ДЕЛАТНОСТ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ у 2020. години

Закључак општинског већа о суфинансирању аматерског културно-уметничког стваралаштва и делатности удружења у области културе у 2020. години и суфинансирању манифестација и пројеката у култури у 2020. години

Одлука о избору пројеката у култури који се суфинансирају из буџета општине Темерин по основу Конкурса за суфинансирање аматерског културно-уметничког стваралаштва и делатности удружења у области културе у 2020. години

Одлука о избору пројеката у култури који се суфинансирају из буџета општине Темерин по основу Конкурса за суфинансирање манифестација и пројеката у области културе у 2020. години


КОНКУРС и ПРИЈАВА за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница у 2020. години


ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета општине Темерин за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана у 2020. години

ЈАВНИ КОНКУРС суфинансирање манифестација  удружења грађана у 2020. години


ОБРАЗАЦ 1 – ПРИЈАВА ЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА (.docx)

ОБРАЗАЦ 1 – БУЏЕТ ПРОЈЕКТА (.xls)

ОБРАЗАЦ 2 – НАРАТИВНИ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ (.docx)

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ (.pdf)

ПРЕДЛОГ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2020. ГОДИНУ


КОНКУРС за суфинансирање аматерског културно-уметничког стваралаштва и делатности удружења у области културе у 2020. години

УПИТНИК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ АМАТЕРСКОГ КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И  ДЕЛАТНОСТИ  УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У 2020. ГОДИНИ

КОНКУРС за суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2020. години

УПИТНИК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈА И ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У 2020. ГОДИНИ


КОНКУРС и ПРИЈАВА за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница у 2019. години

КОНКУРС за суфинансирање издавачке делатности- објављивање књига у 2019. години

УПИТНИК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗДАВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ – ОБЈАВЉИВАЊЕ КЊИГА У 2019. ГОДИНИ

ЗАКЉУЧАК Општинског већа општине Темерин о расподели буџетских средстава за пројекте у култури који се односе на издавачку делатност-објављивање књига у 2019. години (.pdf)

ЗАКЉУЧАК Општинског већа општине Темерин о суфинансирању за цркве и верске заједнице у 2019. години са табеларним приказом  

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА  ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2019. ГОДИНИ

ЗАКЉУЧАК Општинског већа општине Темерин о суфинансирању невладиних организација – удружења грађана у 2019. години

Табеларни приказ расподеле буџетских средстава невладиним организацијама – удружења грађана у 2019. години

ЗАКЉУЧАК Општинског већа општине Темерин о суфинансирању аматерског културно-уметничког стваралаштва и делатности удружења у области културе у 2019. години

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКО СТВАРАЛАШТВО И ДЕЛАТНОСТ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ у 2019. години

Табеларни приказ расподеле буџетских средстава удружењима у култури у 2019. години – редовна делатност

Закључак Општинског већа општине Темерин о суфинансирању манифестација и пројеката у култури у 2019. години 

Табеларни приказ расподеле буџетских средстава удружењима у култури у 2019. години – манифестације


КОНКУРС за суфинанснирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Темерин у 2019. години  (.doc)

ОБРАЗАЦ 1 – БУЏЕТ ПРОЈЕКТА (.xls)

ОБРАЗАЦ 1 – ПРИЈАВА ЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА (.docx)

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ (.pdf)

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА (.pdf)

ПРЕДЛОГ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ (.pdf)


КОНКУРС за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница у 2019. години

ЈАВНИ КОНКУРС суфинансирање манифестација  удружења грађана у 2019. години

ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета општине Темерин за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана у 2019. години

КОНКУРС за суфинансирање аматерског културно-уметничког стваралаштва и делатности удружења у области културе у 2019. години

УПИТНИК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ АМАТЕРСКОГ КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И  ДЕЛАТНОСТИ  УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У 2019. ГОДИНИ

КОНКУРС за суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2019. години

УПИТНИК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈА И ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У 2019. ГОДИНИ


КОНКУРС за суфинансирање издавачке делатности – објављивање књига у 2018. години

ЗАКЉУЧАК Општинског већа општине Темерин о расподели буџетских средстава за пројекте у култури који се односе на издавачку делатност-објављивање књига у 2018. години (.pdf)

КОНKУРС за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница у 2018. години

ЗАКЉУЧАК о расподели средстава црквама и верским заједницама у 2018. години

ЗАКЉУЧАК Општинског већа општине Темерин о избору програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења грађана, а који се суфинансирају из буџета општине Темерин (.jpg)

ТАБЕЛА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА НЕПРОФИTНE OРГАНИЗАЦИЈЕ У 2018. години (.xls)

ЗАКЉУЧАК Општинаског већа општине Темерин о суфинансирању пројеката у култури из буџета општине Темерин (.jpg)

ТАБЕЛА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА У КУЛТУРИ У 2018. години (.xls)


КОНКУРС за суфинанснирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисањa на територији општине Темерин у 2018. години

Образац 1 – ПРИЈАВА ЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 

Образац 1 – Табела – Буџет пројекта (.xls)

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ (.pdf)

ПРЕДЛОГ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ (.pdf)

ЗАПИСНИК О РАДУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ (.pdf)

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА (.pdf)


ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета општине Темерин за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана у 2018. години
ЈАВНИ КОНКУРС суфинансирање манифестација удружења грађана у 2018. години
КОНКУРС за суфинансирање аматерског културно-уметничког стваралаштва и делатности удружења у области културе у 2018. години

УПИТНИК ЗА  СУФИНАНСИРАЊЕ АМАТЕРСКОГ КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И  ДЕЛАТНОСТИ  УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У 2018. ГОДИНИ

КОНКУРС за суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2018. години

УПИТНИК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈА И ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У 2018. ГОДИНИ


Закључак о расподели средстава из Буџета општине Темерин за суфинансирање манифестација и пројеката у култури за 2017. годину са табеларним приказом расподеле средстава


КОНКУРС за суфинанснирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Темерин у 2017. години

Образац 1ПРИЈАВА ЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА(.doc)

Образац 1 Табела – Буџет пројекта(.xls)

Образац 2 НАРАТИВНИ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ(.doc)

Образац 2 ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА(.xls)

РЕШЕЊЕО ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У 2017. ГОДИНИ (.pdf)

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У 2017. ГОДИНИ(.pdf)


КОНКУРС за  суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2017. години 

Закључак о расподели средстава из Буџета општине Темерин за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница у 2017. години

КОНКУРС за суфинансирање издавачке делатности- објављивање књига у 2017. години 

КОНКУРС за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница у 2017. години

Oдлука за расподелу средстава из буџета општине Темерин за суфинансирање аматерског културно-уметничког стваралаштва и делатности удружења у области културе у 2017. години – Табеларни приказ

Табеларни прикази расподеле буџетских средстава удружењима грађана 2017. година

РЕШEЊЕ О РАСОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ  ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У 2017. ГОДИНИ (.pdf)

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У 2017. ГОДИНИ (.pdf)

КОНКУРС за суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2017. години

КОНКУРС за суфинансирање аматерског културно-уметничког стваралаштва и делатности удружења у области културе у 2017. години

ЈАВНИ КОНКУРС суфинансирање манифестација удружења грађана у 2017. години

ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета општине Темерин за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана у 2017. години

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ,  КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН – 2017

КОНКУРС за суфинанснирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Темерин у 2017. години

Образац 1  ПРИЈАВА ЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 

Образац 1 Табела – Буџет пројекта (.xls)

Решење о образовању и именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Темерин у 2017. години (.pdf)

Решење о именовању комисије за избор пројеката по конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања не територији општине Темерин у 2016. години

КОНКУРС за суфинанснирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Темерин у 2016. години

Образац 1 – пријава

Образац 1 – табела

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У 2016. ГОДИНИ (.pdf)

ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета општине Темерин за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса у области социјалне заштите која реализују удружења грађана

КОНКУРС за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница у 2016. години

Табеларни приказ расподеле буџетских средстава удружењима грађана за суфинансирање издавачке делатности – објављивање књига у2016. години

Табеларни прикази расподеле буџетских средстава удружењима грађана

Табеларни прикази расподеле буџетских средстава удружењима грађана која се баве културном делатношћу у 2016. годиниПравилник о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Темерин за дотације невладиним организацијама за спровођење програма и пројеката од јавног интереса

Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Темерин за дотације невладиним организацијама за спровођење програма и пројеката од јавног интереса

ПPАВИЛНИК О НАЧИНУ,  КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН – 2016

КОНКУРС за  суфинансирање издавачке делатности- објављивање књига у 2016. години

КОНКУРС за суфинансирање аматерског културно-уметничког стваралаштва и делатности удружења  области културе у 2016. години

КОНКУРС за  суфинансирање манифестација у култури у 2016. години

ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета општине Темерин за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана

ЈАВНИ КОНКУРС суфинансирање манифестација  удружења грађана

ФОРМУЛАР ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗОВАНОМ ПРОЈЕКТУ/ПРОГРАМУ КОЈИ ЈЕ СУФИНАНСИРАН СРЕДСТВИМА ОПШТИНСКОГ БУЏЕТА

ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

КОНКУРС  за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница у другој половини 2015. године

КОНКУРС за суфинансирање манифестација у култури у 2015. години

КОНКУРС за суфинансирање издавачке делатности – објављивање књига у 2015. години

К О Н К У Р С ради прикупљања предлога за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница

К О Н К У Р С за суфинансирање редовне делатности удружења грађана

К О Н К У Р С за суфинансирање манифестација удружења грађана

К О Н К У Р С за суфинансирање манифестација у култури у 2015. години

К О Н К У Р С за суфинансирање аматерског културно – уметничког стваралаштва  и  делатности удружења у области културе у 2015. години

Језици »
Font Resize
Contrast