2015. ГОДИНА

ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању поступка (преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку услуга – надоградња информационог система-ГИС, јавна набавка број: 28/2015, наручиоца Општинске управе Темерин, преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – путнички аутомобил-половно возило, за наручиоца Општинску управу Темерин (локална самоуправа), редни број 27/2015-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара –путничког аутомобила-половно возило, јавна набавка број: 27/2015-мв наручиоца Општинске управе Темерин

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара – аутосмећара, јавна набавка број: 26/2015 наручиоца Општинске управе Темерин, отворени поступак

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.26/2015, набавка добара – аутосмећара, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Одлука о измени и допуни Конкурсне документације у јавној набавци добара – аутосмећара, наручиоца Општинске управе Темерин, јавна набавка број: 26/2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара – аутосмећара, јавна набавка број: 26/2015 наручиоца Општинске управе Темерин, отворени поступак – пречишћен текст

Додатне информације и појашњења II у вези са поступком јавне набавке бр.26/2015, набавка добара – аутосмећара, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Додатне информације и појашњења III у вези са поступком јавне набавке бр.26/2015, набавка добара – аутосмећара, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Одлука о измени и допуни IКонкурсне документације у јавној набавци добара – аутосмећара, наручиоца Општинске управе Темерин, јавна набавка број: 26/2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара – аутосмећара, јавна набавка број: 26/2015 наручиоца Општинске управе Темерин – пречишћен текст II

Додатне информације и појашњења IV у вези са поступком јавне набавке бр.26/2015, набавка добара – аутосмећара, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Одлука о измени и допуни IIКонкурсне документације у јавној набавци добара – аутосмећара, наручиоца Општинске управе Темерин, јавна набавка број: 26/2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара – аутосмећара, јавна набавка број: 26/2015 наручиоца Општинске управе Темерин, отворени поступак – пречишћен текст III

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку, набавка добара – грађевинског материјала за потребе Фонда за помоћ избеглим и расељеним лицима, за наручиоца Општинску управу Темерин (локална самоуправа), редни број 25/2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара – грађевинског материјала за потребе Фонда за помоћ избеглим и расељеним лицима, јавна набавка број: 25/2015-мв наручиоца Општинске управе Темерин, отворени поступак

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.25/2015, набавка добара – грађевинског материјала за потребе Фонда за помоћ избеглим и расељеним лицима, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Одлука о измени и допуни I Конкурсне документације у јавној набавци добара – грађевинског материјала за потребе Фонда за помоћ избеглим и расељеним лицима, наручиоца Општинске управе Темерин, јавна набавка број: 25/2015

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – опрема за доходовне активности (алати) за потребе Фонда за помоћ избеглим и расељеним лицима, за наручиоца Општинску управу Темерин (локална самоуправа), редни број 24/2015-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара – опрема за доходовне активности (алати) за потребе Фонда за помоћ избеглим и расељеним лицима, јавна набавка број: 24/2015-мв наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.24/2015-мв, набавкa добара – опрема за доходовне активности (алати) за потребе Фонда за помоћ избеглим и расељеним лицима, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама (.pdf)

Одлука о исправци/измени Конкурсне документације у јавној набавци опрема за доходовне активности (алати) за потребе Фонда за помоћ избеглим и расељеним лицима, јавна набавка број: 24/2015-мв наручиоца Општинске управе Темерин (.pdf)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара – опрема за доходовне активности (алати) за потребе Фонда за помоћ избеглим и расељеним лицима, јавна набавка број: 24/2015-мв наручиоца Општинске управе Темерин

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија I (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија II (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, Партија III   (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору, Партија I (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору, Партија II (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору, Партија III (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга – услуга локалног превоза, са сукцесивним испорукама, за наручиоца Општинску управу Темерин, редни број 23/2015-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку услуга – услуга локалног превоза, јавна набавка број: 23/2015-мв наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке мале вредности бр.23/2015-мв, услуга – услуга локалног превоза, наручиоца Општинске управе Темерин (.pdf)

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – административног материјала, са сукцесивним испорукама, за наручиоца Општинску управу Темерин, редни број 22/2015-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара – административног материјала, јавна набавка број: 22/2015-мв наручиоца Општинске управе Темерин

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка радова – завршни радови ентеријера и екстеријера објекта ликовног атељеа у Темерину (ТАКТ), за наручиоца Општинску управу Темерин, редни број 21/2015-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ радова – завршни радови ентеријера и екстеријера објекта ликовног атељеа у Темерину (ТАКТ), јавна набавка број: 21/2015-мв наручиоца Општинске управе Темерин

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуге осигурања (имовине и лица), за наручиоца Општинску управу Темерин, редни број 20/2015-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуге осигурања (имовине и лица), јавна набавка број: 20/2015-мв наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.20/2015-мв, набавка услуге осигурања (имовине и лица), наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – материјала за одржавање хигијене, са сукцесивним испорукама, за наручиоца Општинску управу Темерин, редни број 19/2015-мв.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара – материјала за одржавање хигијене, јавна набавка број: 19/2015-мв наручиоца Општинске управе Темерин, јавна набавка мале вредности

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку, набавка услуга – регресирани превоз ученика са територије општинеТемерин аутобусом, наручиоца Општинске управе Темерин, редни број 18/2015

КОНКУРСНА   ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга – регресирани превоз ученика са територије општине Темеринаутобусом, јавна набавка број: 18/2015 наручиоца Општинске управе Темерин

Одлука о измени Конкурсне документације у јавној набавци услуга – регресирани превоз ученика са територије општине Темерин аутобусом, јавна набавка број: 18/2015, наручиоца Општинске управе Темерин

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга – регресирани превоз ученика са територије општине Темерин аутобусом, јавна набавка број: 18/2015 наручиоца Општинске управе Темерин (ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ)

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.18/2015, набавка услуга –  регресирани превоз ученика са територије општине Темерин аутобусом, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама (.jpg)

Обавештење о обустави поступка јавне набавке, Партија I

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору, Партија II (.jpg)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору, Партија III (.jpg)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку, набавка услуга – банкарска услуга одобравања кредита, наручиоца Општинске управе Темерин, редни број 16/2015

КОНКУРСНА   ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку услуга – банкарска услуге одобравања кредита -за финансирање капиталних инвестиционих расхода у области заштите животне средине отворени поступак, јавна набавка број: 16/2015 наручиоца Општинске управе Темерин

Подаци о наручиоцу (.jpg)

Статут општине Темерин (.pdf)

Одлука о задуживању општине Темерин

Мишљење Министарства финансија (.jpg)

Одлука о покретању поступка јавне набавке (.jpg)

Одлука о завршном рачуну и финансијски извештаји за 2012. годину (.pdf)

Одлука о завршном рачуну и финансијски извештаји за 2013. годину (.pdf)

Одлука о завршном рачуну и финансијски извештаји за 2014. годину (.pdf)

Одлука о буџету општине Темерин за 2015. годину (.pdf)

Пројекција прихода и примања за период 2015-2020. године

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.16/2015, набавку услуга – банкарска услуга одобравања кредита, наручиоца Општинске управе Темерин

Одлука о измени конкурсне документације у јавној набавци услуга – банкарска услуга одобравања кредита, број 16/2015, наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.16/2015, набавку услуга – банкарска услуга одобравања кредита, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са Чл.63. Закона о јавним набавкама

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.16/2015, набавка услуга –  банкарска услуге одобравања кредита, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.16/2015, набавка услуга –  банкарска услуге одобравања кредита, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ II (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ III (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ IV (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга – одржавање видео надзора, за потребе Општинске управе Темерин, редни број 17/2015-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга – одржавање видео надзора, јавна набавка број: 17/2015-мв наручиоца Општинске управе Темерин

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – робе широке потрошње (кафа, сокови..), за наручиоца Председник општине и Општинско веће општине Темерин, редни број 15/2015-мв.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара – робе широке потрошње (кафа, сокови..), јавна набавка број: 15/2015-мв наручиоца Председника општине и Општинског већа општине Темерин, јавна набавка мале вредности

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.jpg)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – робе широке потрошње (кафа, сокови..), за наручиоца Општинску управу Темерин, редни број 14/2015-мв.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара – робе широке потрошње (кафа, сокови..), јавна набавка број: 14/2015-мв наручиоца Општинске управе Темерин, јавна набавка мале вредности

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.jpg)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга – сузбијања комараца на територији општине Темерин, за сезону 2015, за наручиоца Општинску управу Темерин, редни број 13/2015-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга – сузбијања комараца на територији општине Темерин, за сезону 2015, јавна набавка број: 13/2015-мв наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.jpg)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга – одржавање видео надзора, за потребе Општинске управе Темерин, редни број 12/2015-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга – одржавање видео надзора, јавна набавка број: 12/2015-мв наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке (.jpg)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка радова – завршни радови ентеријера и екстеријера објекта ликовног атељеа у Темерину (ТАКТ), за наручиоца Општинску управу Темерин, редни број 11/2015-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ радова – завршни радови ентеријера и екстеријера објекта ликовног атељеа у Темерину (ТАКТ), јавна набавка број: 11/2015-мв наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке (.jpg)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга – одржавање видео надзора, за потребе Општинске управе Темерин, редни број 10/2015-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга – одржавање видео надзора, јавна набавка број: 10/2015-мв наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.10/2015-мв, набавка услуга –  одржавање видео надзора, наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке (.jpg)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – противградних ракета, за наручиоца Општинску управу Темерин, редни број 09/2015-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ добара – противградних ракета, јавна набавка број: 09/2015-мв наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.jpg)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга – сузбијања комараца на територији општине Темерин, за сезону 2015, за наручиоца Општинску управу Темерин, редни број 08/2015-мв.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга – сузбијања комараца на територији општине Темерин, за сезону 2015, јавна набавка број: 08/2015-мв наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке (.jpg)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга – сервисирање копир апарата, за потребе Општинске управе Темерин, редни број 07/2015-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга – сервисирање фотокопир апарата са испоруком тонера за фотокопир апарате, јавна набавка број: 07/2015-мв наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке(.jpg)

ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању поступка (преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда) (.jpg)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга – одржавања софтвера (информациони систем, Агенција за ИТ, ГИС..) јавна набавка број: 06/2015 наручиоца Општинске управе Темерин

Исправка техничке грешке (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.jpg)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.jpg)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку, набавка добара – грађевинског материјала за потребе Фонда за помоћ избеглим и расељеним лицима, наручиоца Општинске управе Темерин, редни број 05/2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ добара – грађевинског материјала за потребе Фонда за помоћ избеглим и расељеним лицима, јавна набавка број: 05/2015 наручиоца Општинске управе Темерин

Одлукa о измени конкурсне документације у јавној набавци добара – грађевинског материјала за потребе Фонда за помоћ избеглим и расељеним лицима, број 05/2015, наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда

Одлукa II о измени и допуни конкурсне документације у јавној набавци добара – грађевинског материјала за потребе Фонда за помоћ избеглим и расељеним лицима, број 05/2015, наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ II о продужењу рока за подношење понуда

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.05/2015, набавка добара – грађевинског материјала за потребе Фонда за помоћ избеглим и расељеним лицима, број 05/2015, наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.jpg

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – рачунарска опрема, за потребе Општинске управе Темерин, редни број 04/2015-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ добара – рачунарске опреме, јавна набавка број: 04/2015-мв наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке мале вредности бр. 04/2015-мв, добара – рачунарскe опремe, наручиоца Општинске управе Темерин (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.jpg)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – материјала за саобраћај – бензин, за потребе Општинске управе Темерин, редни број 03/2015-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ добара – материјала за саобраћај (бензина и дизел горива), јавна набавка број: 03/2015-мв наручиоца Општинске управе Темерин

Појашњење у вези са поступком јавне набавке мале вредности, набавка добара – материјала за саобраћај – бензин, за потребе Општинске управе Темерин, редни број 03/2015-мв (.jpg)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању поступка (преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, набавка услуга – одржавања софтвера (за потребе ЛПА) ЈН бр. 02/2015
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.jpg)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.jpg)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – електричне енергије, за потребе Општинске управе Темерин, редни број 01/2015-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ добара – електричне енергије, јавна набавка број: 01/2015-мв наручиоца Општинске управе Темерин Јавна набавка мале вредности

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

Језици »
Font Resize
Contrast