2016. ГОДИНА

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА ПУТ КА ГРОБЉУ У БАЧКОМ ЈАРКУ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК деловодни број 404-39/2016-03, број ЈН 18/2016

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.18/2016, набавка радова – ПУТ КА ГРОБЉУ У БАЧКОМ ЈАРКУ, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Одлука о измени Конкурсне документације у јавној набавци радова бр.18/2016 – ПУТ КА ГРОБЉУ У БАЧКОМ ЈАРКУ, наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења II у вези са поступком јавне набавке бр.18/2016, набавка радова – ПУТ КА ГРОБЉУ У БАЧКОМ ЈАРКУ, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Додатне информације и појашњења 3 у вези са поступком јавне набавке бр.18/2016, набавка радова – ПУТ КА ГРОБЉУ У БАЧКОМ ЈАРКУ, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкам

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

ПОЗИВ  за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга – стручни надзор над извођењем радова на санацији ОШ „Петар Кочић“ Темерин, за наручиоца Општинску управу Темерин, редни број 17/2016-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку услуга – стручни надзор над извођењем радова на санацији ОШ „Петар Кочић“ Темерин, јавна набавка број: 17/2016-мв наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.17/2016-мв, набавка услуга – надзор над извођењем радова санације објекта ОШ „Петар Кочић“ Темерин, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Одлука о измени Конкурсне документације у јавној набавци бр.17/2016-мв, набавка услуга – надзор над извођењем радова санације објекта ОШ „Петар Кочић“ Темерин, наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – ауто-радар, за наручиоца Општинску управу Темерин, редни број 16/2016-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара – ауто-радар, јавна набавка број: 16/2016-мв наручиоца Општинске управе Темерин

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у националном отвореном поступку, набавка добара – грађевинског материјала, шифра из ОРН: 44110000; назив уговора – набавка 10 пакета грађевинског материјала, Број публикације: RHP-W2-404-26/2016-03, редни број јавне набавке за текућу годину – 15/2016-сд

Тендерски досије 15-16 (.zip)

Измена бр.1 тендерске документације за набавку: 10 пакета грађевинског материјала, бр:RHP-W2-404-26/2016-03

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА II (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОЈ ЖАЛБИ И ОДЛУКА О ОДБИЈАЊУ ЖАЛБЕ

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке

ПОЗИВ  за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке, набавка радова – санација објекта ОШ „Петар Кочић“ Темерин , за наручиоца Општинску управу Темерин (локална самоуправа), редни број 14/2016.

К О Н К У Р С Н А   Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А </strong=””>ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТАР КОЧИЋ“ ТЕМЕРИН

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.14/2016, набавка радовасанација објекта ОШ „Петар Кочић“ Темерин наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Додатне информације и појашњења II у вези са поступком јавне набавке бр.14/2016, набавка радова – санација објекта ОШ „Петар Кочић“ Темерин, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Одлука о измени и допуни Конкурсне документације у јавној набавци бр.14/2016, набавка радова – санација објекта ОШ „Петар Кочић“ Темерин, наручиоца Општинске управе Темерин, наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за заштиту права (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ I (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ II-III (.pdf)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – набавка канти за смеће и клупа за паркове, за наручиоца Општинску управу Темерин, редни број 13/2016-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара – канти за смеће и клупа за паркове, јавна набавка број: 13/2016-мв наручиоца Општинске управе Темерин, јавна набавка мале вредности

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – административног материјала, са сукцесивним испорукама, за наручиоца Општинску управу Темерин, редни број 12/2016-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара – административног материјала, јавна набавка број: 12/2016-мв наручиоца Општинске управе Темерин

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности, набавка добара – административног материјала, са сукцесивним испорукама, за наручиоца Општинску управу Темерин, редни број 12/2016-мв

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку, набавка добара – аутосмећара, за наручиоца Општинску управу Темерин (локална самоуправа), редни број 11/2016.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара – аутосмећара, за наручиоца Општинску управу Темерин (локална самоуправа), редни број 11/2016.

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.11/2016, набавка добара – аутосмећар, наручиоца Општинске управе Темерин

Одлука о допуни Конкурсне документације у јавној набавци бр.11/2016, набавка добара – аутосмећар, наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења – 2 у вези са поступком јавне набавке бр.11/2016, набавка добара – аутосмећар, наручиоца Општинске управе Темерин

Одлука о измени – 2 Конкурсне документације у јавној набавци бр.11/2016, набавка добара – аутосмећар, наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења – 3 у вези са поступком јавне набавке бр.11/2016, набавка добара – аутосмећар, наручиоца Општинске управе Темерин

Одлука о измени и допуни – 3 Конкурсне документације у јавној набавци бр.11/2016, набавка добара – аутосмећар, наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда

Додатне информације и појашњења – 4 у вези са поступком јавне набавке бр.11/2016, набавка добара – аутосмећар, наручиоца Општинске управе Темерин

Одлука о измени и допуни – 4 Конкурсне документације у јавној набавци бр.11/2016, набавка добара – аутосмећар, наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда II

Додатне информације и појашњења – 5 у вези са поступком јавне набавке бр.11/2016, набавка добара – аутосмећар, наручиоца Општинске управе Темерин

Одлука о измени – 5 Конкурсне документације у јавној набавци бр.11/2016, набавка добара – аутосмећар, наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда III

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за заштиту права

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА II (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за заштиту права (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – робе широке потрошње (сокови, кафа, пиће..), за наручиоца Председника општине и Општинско веће, редни број 10/2016-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара – робе широке потрошње (сокови, кафа, пиће..), јавна набавка број: 10/2016-мв наручиоца Председника општине и Општинског већа општине Темерин

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – робе широке потрошње (кафа, чај, вода..), за наручиоца Општинску управу Темерин, редни број 09/2016-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку  добара – робе широке потрошње (кафа, чај, вода..), јавна набавка број: 09/2016-мв наручиоца Општинске управе Темерин

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку, набавка услуга превоза ученика – ђачке карте (регресирање дела трошкова превоза ученика са територије општине Темерин, аутобусом), наручиоца Општинске управе Темерин, редни број 08/2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга превоза ученика – ђачке карте (регресирање дела трошкова превоза ученика са територијеопштине Темерин, аутобусом), јавна набавка број: 08/2016 наручиоца Општинске управе Темерин

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Партија I  (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Партија II (.pdf)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Партија III (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке – Партија I (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – Партија II (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – Партија III (.pdf)

ПОЗИВ  за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – рачунарска опрема, за потребе Општинске управе Темерин, редни број 07/2016-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ добара – рачунарске опреме, јавна набавка број: 07/2016-мв наручиоца Општинске управе Темерин

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга – сузбијања комараца на територији општине Темерин, за сезону 2016, за наручиоца Општинску управу Темерин, редни број 06/2016-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга – сузбијања комараца на територији општине Темерин, за сезону 2016, јавна набавка број: 06/2016-мв наручиоца Општинске управе Темерин

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању поступка (преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда) (.pdf)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга – одржавање софтвера-информационог система (Агенција за ИТ, ГИС Инђија) јавна набавка број: 04/2016 наручиоца Општинске управе Темерин

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА ДИЗАЈН: ОТВОРЕНИ, ПРОЈЕКТНИ, ЈЕДНОСТЕПЕНИ КОНКУРС ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ УРЕЂЕЊА ДЕЛА ЦЕНТРА И ЊЕГОВЕ НЕПОСРЕДНЕ ОКОЛИНЕ У НАСЕЉУ ТЕМЕРИН Број јавне набавке 03/2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈАу поступку конкурса за дизајн – отворени, пројектни, једностепени конкурс за урбанистичко – архитектонско решење уређења дела центра и његове непосредне околине у насељу Темерин јавна набавка број: 03/2016 наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.03/2016, набавка услуга – конкурс за дизајн–отворени, пројектни, једностепени конкурс за урбанистичко–архитектонско решење уређења дела центра и његове непосредне околине у насељу Темерин, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Одлука о измени Конкурсне документације у јавној набавци бр.03/2016, набавка услуга – конкурс за дизајн–отворени, пројектни, једностепени конкурс за урбанистичко–архитектонско решење уређења дела центра и његове непосредне околине у насељу Темерин, наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења II у вези са поступком јавне набавке бр.03/2016, набавка услуга – конкурс за дизајн–отворени, пројектни, једностепени конкурс за урбанистичко–архитектонско решење уређења дела центра и његове непосредне околине у насељу Темерин, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Додатне информације и појашњења III у вези са поступком јавне набавке бр.03/2016, набавка услуга – конкурс за дизајн–отворени, пројектни, једностепени конкурс за урбанистичко–архитектонско решење уређења дела центра и његове непосредне околине у насељу Темерин, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Обавештење о резултатима конкурса за дизајн за урбанистичко-архитектонско решење уређења дела центра и његове непосредне околине у насељу Темерин, јн.бр.3/2016

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка радова – инвестиционо одржавање објекта МЗ Старо Ђурђево у Темерину, за наручиоца Општинску управу Темерин, редни број 02/2016-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку радова – инвестиционо одржавање објекта МЗ Старо Ђурђево у Темерину, јавна набавка број: 02/2016-мв наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.02/2016-мв, набавка радова – инвестиционо одржавање објекта МЗ Старо Ђурђево у Темерину, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

Додатне информације и појашњења II у вези са поступком јавне набавке бр.02/2016-мв, набавка радова – инвестиционо одржавање објекта МЗ Старо Ђурђево у Темерину, наручиоца Општинске управе Темерин, у складу са чл.63.Закона о јавним набавкама

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању поступка (преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда) (.pdf)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга – одржавања софтвера – за потребе ЛПА јавна набавка број: 01/2016 наручиоца Општинске управе Темерин

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (.pdf)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.pdf)

Језици »
Font Resize
Contrast