Буџет општине Темерин

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2022. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ЈУН 2022. ГОДИНЕ

ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2021. ГОДИНУ

ОДЛУКA О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2022. ГОДИНУ

ОДЛУКА О БУЏЕТУ 2022.

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ

ОДЛУКA О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2021. ГОДИНУ

ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2020. ГОДИНУ

ПЛАН УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПКУ ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2022.

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ ЗА 2021. ГОДИНУ

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2021. ГОДИНУ

 ОДЛУКA О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2020. ГОДИНУ

ПЛАН УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПКУ ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ  ТЕМЕРИНЗА 2021. ГОДИНУ

УПУТСТВО ЗА УВОЂЕЊЕ РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2020. ГОДИНУ у периоду јануар – јун 2020. године

 ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2019. ГОДИНУ

ОДЛУКA О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2020. ГОДИНУ

ОПШТИНА ТЕМЕРИН – ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ за 2020. годину

ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2020 . ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2019. ГОДИНУ у периоду јануар – септембар 2019. године

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПАЊУ СА ДОНАЦИЈАМА

ОДЛУКA О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2019. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2019. ГОДИНУ у периоду јануар – јун 2019. године

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2018. ГОДИНУ

ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2018. ГОДИНУ

ОДЛУКA  О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2019. ГОДИНУ

ОПШТИНА ТЕМЕРИН – ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ за 2019. годину 28.01.2019.

Одлука о Буџету општине Темерин за 2019. годину

ОПШТИНА ТЕМЕРИН – ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ за 2019. годину

ОДЛУКA  О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2018. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2018. ГОДИНУ у периоду јануар – септембар 2018. године

О Д Л У К А О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2018. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2018. ГОДИНУ у периоду јануар – јун 2018. године

ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2017. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ЗА 2017

ОДЛУКA O ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2017. ГОДИНУ

ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2018. ГОДИНУ

ОПШТИНА ТЕМЕРИН – ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ за 2018. годину (.pdf)

Одлука о Буџету општине Темерин за 2018. годину

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2017. ГОДИНУ у периоду јануар – септембар 2017. године

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2017. ГОДИНУ у периоду јануар – јун 2017. године

ОДЛУКA  О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2017. ГОДИНУ

ОДЛУКA  О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2017. ГОДИНУ

ОДЛУКA O ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2016. ГОДИНУ

ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2017. ГОДИНУ

Одлука о Буџету општине Темерин за 2017. годину

OДЛУКА О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2016. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2016. ГОДИНУ у периоду јануар – јун 2016. годинe

ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2015. ГОДИНУ

О Д Л У К А  О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2016. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2015. ГОДИНУ у периоду јануар – септембар 2015. године

О Д Л У К А О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2015. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2015. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ЈУН 2015. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2014. ГОДИНУ

Одлука о Буџету општине Темерин за 2015. годину

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2014. ГОДИНУ  у периоду јануар – септембар 2014. године

Одлука о Буџету општине Темерин за 2014. годину

Завршни рачун Буџета општине Темерин за 2013. годину

Одлука о Буџету општине Темерин за 2013. годину

Одлука о завршном рачуну Буџета општине Темерин за 2012. годину

О Д Л У К A О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2012. ГОДИНУ

Одлука о буџету општине Темерин за 2011. годину

Одлука о буџету за 2011. годину

Језици »
Font Resize
Contrast