ЕНЕРГЕТСКА ТРАНЗИЦИЈА

Home / ЕНЕРГЕТСКА ТРАНЗИЦИЈА

2022

ПРЕДЛОГ КОНАЧНЕ ЛИСТЕ КРАЈЊИХ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2022. ГОДИНУ

РЕВИДИРАНА ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА КРАЈЊИХ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2022. ГОДИНУ

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА КРАЈЊИХ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У 2022.ГОДИНУ

 


ИЗЈАВА

ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање мера енергетске санације,породичних кућа и станова које се односе на унапређење,термичког омотача,термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији Општине Темерин за 2022. годину

Листа привредних субјеката/извођача радова изабраних на основу Јавног позива управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности 

Пријавни формулар за грађање 

Критеријуми за избор пројеката 

Одлука о измени Одлуке о расписивању Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације,породичних кућа и станова које се односе на унапређење,термичког омотача,термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији Општине Темерин за 2022. годину

ИЗМЕНА ЈАВНОГ ПОЗИВА за суфинансирање мера енергетске санације,породичних кућа и станова које се односе на унапређење,термичког омотача,термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији Општине Темерин за 2022. годину


Коначна листа привредних субјеката за спровођење мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Темерин

Прелиминарна листа привредних субјеката за спровођење мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Темерин


Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Темерин и прилози

Правилник о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну Припрему потрошне топле воде По јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности јп1/22

Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи , термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, јп1/22

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Темерин

Прилог 1 – Спровођење мера енергетске санације у домаћинствимау 2022. години

Прилог 2 – ИЗЈАВА

Прилог 3 – Образац 1,Образац 2

Прилог 4 – Критеријуми и начин бодовања за оцену пријаве


Одлука о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације за 2021. годину (.pdf)

КОНАЧНА ЛИСТА КОРИСНИКА СРЕДСТАВА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У 2021. ГОДИНИ

ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У 2021.ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ – ГРАЂАНИ

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ/СТАНОВЕ – ПРИЛОГ 1

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР ЗА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – ПРИЛОГ 1А

ЛИСТА ФИРМИ/ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ИЗАБРАНИХ НА ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН – ПРИЛОГ 2

ПРАВИЛНИК СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА


Oдлука о избору привредних субјеката спровођењу мера енергетске санације на територији Општине Темерин

ПРЕЛИМИНАРНA ЛИСТA ИЗАБРАНИХ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА за енергетску меру – замена спољних прозора и врата

Jaвни позив за привредне субјекте

Прилози уз јавни позив

Усвојени Правилник ЕЕ – Опстина Темерин

Језици »
Font Resize
Contrast