ЕНЕРГЕТСКА ТРАНЗИЦИЈА

Home / ЕНЕРГЕТСКА ТРАНЗИЦИЈА

2022

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Темерин и прилози

Правилник о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну Припрему потрошне топле воде По јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности јп1/22

Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи , термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, јп1/22

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Темерин

Прилог 1 – Спровођење мера енергетске санације у домаћинствимау 2022. години

Прилог 2 – ИЗЈАВА

Прилог 3 – Образац 1,Образац 2

Прилог 4 – Критеријуми и начин бодовања за оцену пријаве

 


Одлука о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације за 2021. годину (.pdf)

КОНАЧНА ЛИСТА КОРИСНИКА СРЕДСТАВА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У 2021. ГОДИНИ

ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У 2021.ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ – ГРАЂАНИ

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ/СТАНОВЕ – ПРИЛОГ 1

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР ЗА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – ПРИЛОГ 1А

ЛИСТА ФИРМИ/ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ИЗАБРАНИХ НА ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН – ПРИЛОГ 2

ПРАВИЛНИК СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА


Oдлука о избору привредних субјеката спровођењу мера енергетске санације на територији Општине Темерин

ПРЕЛИМИНАРНA ЛИСТA ИЗАБРАНИХ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА за енергетску меру – замена спољних прозора и врата

Jaвни позив за привредне субјекте

Прилози уз јавни позив

Усвојени Правилник ЕЕ – Опстина Темерин

Језици »
Font Resize
Contrast