Формулари и обрасци

Уредба о ближим условима и начину остваривања права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета

Списак потребне документације

Захтев за остваривање права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета мајке НЦ мајка стан-1

Захтев за признавање права на накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу корисника новчане социјалне помоћи 

Захтев за признавање права на накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу са сметњама у развоју и децу са инвалидитетом

Захтев за накнаду трошкова за вантелесну оплодњу

Захтев за издавање решења о енергетски угроженом купцу

Захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време одсуства са рада или рада са половином пуног радног времена ради посебне неге детета

Захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета

Захтев за остваривање права на остале накнаде по основу рођења и неге детета

Захтев за остваривање права на дечији додатак

Захтев за остваривање права на родитељски додатак мајке

Захтев за остваривање права на матерински додатак за незапослене мајке за треће или четврто дете

Захтев за остваривање права на једнократну новчану помоћ породици за новорођено прво, друго, треће и свако наредно дете

Захтев за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште

Изјава о путовању детета са школом

Изјава о заједничком домаћинству

 

Језици »
Font Resize
Contrast