2014. ГОДИНА

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавка добара – опреме за видео надзор, за потребе Општинске управе Темерин, редни број 24/2014-мв.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ добара – опреме за видео надзор, јавна набавка број: 24/2014-мв наручиоца Општинске управе Темерин

Одговор на питање – појашњење конкурсне документације за јавну набавку мале вредности набавка добара-опреме за видео надзор редни број јавне набавке за текућу годину – 24/2014-мв 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку мале вредности набавка добара-опрема за видео надзор редни број јавне набавке за текућу годину – 24/2014-мв

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору


ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – административног материјала, са сукцесивним испорукама, за наручиоца Општинску управу Темерин, редни број 23/2014-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара – административног материјала, јавна набавка број: 23/2014-мв наручиоца Општинске управе Темерин, јавна набавка мале вредности

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ – Редни број јавне набавке 22/2014 Санација и адаптација вишенаменског спортског игралишта

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК – САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ВИШЕНАМЕНСКОГ СПОРТСКОГ ИГРАЛИШТА – Јавна набавка број 22/20

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

ПОЗИВ  за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – опреме за дечија игралишта, за наручиоца Општинску управу Темерин, редни број 21/2014-мв.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара – опрема за дечија игралишта, јавна набавка број: 21/2014-мв наручиоца Општинске управе Темерин, јавна набавка мале вредности

Одговор на питање –појашњење конкурсне документације за јавну набавку  мале вредности набавка добара – опреме за дечија игралишта Редни број јавне набавке за текућу годину – 21/2014-мв

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку  мале вредности набавка добара – опреме за дечија игралишта Редни број јавне набавке за текућу годину – 21/2014-мв

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

ПОЗИВ  за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – опреме за дечија игралишта, за наручиоца Општинску управу Темерин, редни број 20/2014-мв.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара – опрема за дечија игралишта, јавна набавка број: 20/2014-мв наручиоца Општинске управе Темерин, јавна набавка мале вредности

Одлука о допуни и измени конкурсне документације у јавној набавци добара – опрема за дечија игралишта, број 20/2014-мв, наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – материјала за одржавање хигијене, са сукцесивним испорукама, за наручиоца Општинску управу Темерин, редни број 19/2014-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара – материјала за одржавање хигијене, јавна набавка број: 19/2014-мв наручиоца Општинске управе Темерин, јавна набавка мале вредности

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке мале вредности бр.19/2014-мв, добара – материјала за одржавање хигијене, наручиоца Оштинске управе Темерин

Измене конкурсне документације у јавној набавци добара – материјала за одржавање хигијене, број 19/2014-мв, наручиоца Општинске управе Темерин

Допуна измене конкурсне документације у јавној набавци добара – материјала за одржавање хигијене, број 19/2014-мв, наручиоца Општинске управе Темерин

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге осигурања (имовине и лица), за наручиоца Општинску управу Темерин, редни број 18/2014-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуге осигурања (имовине и лица), јавна набавка број: 18/2014-мв наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

ПОЗИВ за подношење понуда и учествовање у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда – грађевински материјал за потребе Фонда за помоћ избеглим и расељеним лицима, наручиоца Општинске управе Темерин, редни број 17/2014

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ добара – грађевинског материјала за потребе Фонда за помоћ избеглим и расељеним лицима, јавна набавка број: 17/2014 наручиоца Општинске управе Темерин преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.17/2014, набавка добара – грађевинског материјала за потребе Фонда за помоћ избеглим и расељеним лицима, наручиоца Оштинске управе Темерин

Обавештење о закљученом уговору (.jpg)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – робе широке потрошње (кафа, сокови..), са сукцесивним испорукама, за наручиоца Председника општине и Општинског веће општине Темерин, редни број 16/2014-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара – робе широке потрошње (кафа, сокови..), јавна набавка број: 16/2014-мв наручиоца Председника општине и Општинског већа општине Темерин, јавна набавка мале вредности

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – робе широке потрошње (кафа, сокови..), са сукцесивним испорукама, за наручиоца Општинску управу Темерин, редни број 15/2014-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара – робе широке потрошње (кафа, сокови..), јавна набавка број: 15/2014-мв наручиоца Општинске управе Темерин, јавна набавка мале вредности

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – противградних ракета, за наручиоца Општинску управу Темерин, редни број 14/2014-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ добара – противградних ракета, јавна набавка број: 14/2014-мв наручиоца Општинске управе Темерин, jавна набавка мале вредности

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – противградних ракета, за наручиоца Општинску управу Темерин, редни број 13/2014-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ добара – противградних ракета, јавна набавка број: 13/2014-мв наручиоца Општинске управе Темерин, jавна набавка мале вредности

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке (.jpg)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – алатне опреме, за економско оснаживање избеглих лица кроз доходовне активности (обављање занатске делатности) за потребе Фонда за помоћ избеглица и расељених лица, наручиоца Општинске управе Темерин, редни број 12/2014-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА добара – алатне опреме,за економско оснаживање избеглих лица кроз доходовне активности, за потребе Фонда за помоћ избеглица и расељених лица, наручиоца Општинске управе Темерин јавна набавка број: 12/2014-мв, јавна набавка мале вредности

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке мале вредности бр.12/2014-мв, добара – алатне опреме, за економско оснаживање избеглих лица за потребе Фонда за помоћ избеглица и расељених лица, наручиоца Оштинске управе Темерин

ДОПУНA конкурсне документације у јавној набавци добара – алатне опреме, за економско оснаживање избеглих лица кроз доходовне активности, за потребе Фонда за помоћ избеглица и расељених лица, број 12/2014-мв, наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда

Додатне информације и појашњења на питања у вези са поступком јавне набавке мале вредности бр.12/2014-мв, добара – алатне опреме, за економско оснаживање избеглих лица за потребе Фонда за помоћ избеглица и расељених лица, наручиоца Оштинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору I

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору II

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору III

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку, набавка добара – грађевинског материјала за потребе Фонда за помоћ избеглим и расељеним лицима, наручиоца Општинске управе Темерин, редни број 11/2014-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ добара – грађевинског материјала за потребе Фонда за помоћ избеглим и расељеним лицима, јавна набавка број: 11/2014 наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације и појашњења у вези са поступком јавне набавке бр.11/2014, набавка добара – грађевинског материјала за потребе Фонда за помоћ избеглим и расељеним лицима, наручиоца Оштинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке (.jpg)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – сузбијања комараца на територији општине Темерин, за сезону 2014, за наручиоца Општинску управу Темерин, редни број 10/2014-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга – сузбијања комараца на територији општине Темерин, за сезону 2014, јавна набавка број: 10/2014-мв наручиоца Општинске управе Темерин

Додатне информације/појашњења у вези са припремањем понуде, за јавну набавку мале вредности бр.10/2014-мв, услуга – сузбијања комараца на територији општине Темерин, за сезону 2014, наручиоца Оштинске управе Темерин

ИЗМЕНA конкурсне документације у јавној набавци услуга – сузбијања комараца на територији општине Темерин, за сезону 2014, број 10/2014-мв, наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору (.jpg)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – опреме за видео надзор, за потребе Општинске управе Темерин, редни број 09/2014-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ добара – опреме за видео надзорјавна набавка број: 09/2014-мв наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за заштиту права (.jpg)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању поступка (преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга – одржавања софтвера (за потребе ЛПА) јавна набавка број: 08/2014-мв наручиоца Општинске управе Темерин

ИЗМЕНА конкурсне документације за јавну набавку услуга – одржавања софтвера (за потребе ЛПА), број 08/2014-мв, наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.jpg)

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – обележавање парцела државног пољопривредног земљишта, за потребе Општинске управе Темерин, редни број 07/2014-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга – обележавање парцела државног пољопривредног земљиштајавна набавка број: 07/2014-мв наручиоца Општинске управе Темерин Јавна набавка мале вредности

Измена конкурсне документације у јавној набавци услуга – обележавање парцела државног пољопривредног земљишта, број 07/2014-мв, наручиоца Општинске управе Темерин

Појашњење у вези са поступком јавне набавке мале вредности бр.07/2014-мв, услуга – обележавање парцела државног пољопривредног земљишта, наручиоца Оштинске управе Темерин

ИЗМЕНА и ДОПУНА II

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – израда елабората (студије) о зонама санитарне заштите изворишта, за потребе Општинске управе Темерин, редни број 06/2014-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга – израда елабората (студије) о зонама санитарне заштите извориштајавна набавка број: 06/2014-мв наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању поступка (преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга – одржавања софтвера (за потребе ЛПА) јавна набавка број: 05/2014-мв наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке

ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању поступка (преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга – одржавања софтвера (за писарницу, систем 48..) јавна набавка број: 04/2014-мв наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – горива (бензина и дизел горива) путем дебитних картица, за потребе Председника општине и Општинско веће општине Темерин, редни број 03/2014-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ добара – горива (бензина и дизел горива)јавна набавка број: 03/2014-мв наручиоца Председника општине и Општиског већа општине Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – горива (бензина и дизел горива) путем дебитних картица, за потребе Општинске управе Темерин, редни број 02/2014-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ добара – горива (бензина и дизел горива)јавна набавка број: 02/2014-мв наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ за потребе Општинске управе Темерин, редни број 01/2014-мв

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ добара – електричне енергијејавна набавка број: 01/2014-мв наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

Језици »
Font Resize
Contrast