Az Önök javaslatai

Tisztelt polgártársaink,

ezen szolgáltatás alkalmazásával javaslatokat küldhetnek községünk szebbé tételére, a szolgálatok és közvállalatok munkájának javítása érdekében, valamint hogy közösen megtaláljunk a közös érdekünket szolgáló ötleteket.

Munkánk során igyekszünk előtérbe helyezni az általános érdekeket.

Ötleteik még Temerin minden polgárának is segítségül szolgálhat.

Sértéseket tartalmazó kérdések, illetlen beszédmodor, valamint az intolerancia bármely formája nem lesz megjelentetve.

A rendszerkezelő adminisztrátorok jogában áll eldönteni, mely kérdéseket teszik közzé azzal, hogy a kérdések beérkezésének sorrendjét nem veszik figyelembe.

Azokat a leveleket sem fogjuk megjelentetni, melyekben a válaszlevélben vétett betűhibára, műszaki vagy egyéb mulasztásra hívják fel a figyelmet.