Községi tanács

A KÖZSÉGI TANÁCS

A községi tanácsot a községi elnök, a községi elnökhelyettes és a községi tanács 10 tagja alkotják, akiket a képviselő-testület választ meg.

A községi elnök a községi tanács elnöke.

A községi elnökhelyettes tisztségénél fogva tagja a községi tanácsnak.

A községi tanács tagjait a képviselő-testület négy évre, titkos szavazással a képviselők össz számának szavazattöbbségével választja meg.

A községi tanácsba jelölteket a Községi elnökjelölt javasolja.

A KÖZSÉGI TANÁCS HATÁSKÖRE

 1. előterjeszti a statútumot, a költségvetést és a képviselő-testület által meghozandó egyéb határozatokat és aktusokat;
 2. közvetlenül teljesíti a képviselő-testület határozatait és egyéb aktusait, és gondoskodik azok végrehajtásáról;
 3. határozatot hoz az ideiglenes pénzelésről, ha a képviselő-testület az adóév kezdete előtt nem hozza meg a költségvetést;
 4. a törvénnyel összhangban dönt az állandó költségvetési tartalék használatáról;
 5. felügyeli a községi közigazgatási hivatal munkáját, megsemmisíti vagy hatályon kívülre helyezi a községi közigazgatási hivatal azon aktusait, amelyek nincsenek összhangban a törvénnyel, a statútummal, a képviselő-testület által hozott egyéb aktussal vagy határozattal,
 6. másodfokú közigazgatási eljárásban eljár a polgárok, vállalatok, intézmények és egyéb szervezetek jogait és kötelezettségeit érintő községi hatáskörbe tartozó közigazgatási ügyekben;
 7. gondoskodik a Szerb Köztársaság illetve a Vajdaság Autonóm Tartomány jogainak és kötelességeinek köréből átruházott hatáskörök gyakorlásáról;
 8. kinevezi és felmenti a községi közigazgatási hivatal főnökét és annak helyettesét;
 9. előzetes jóváhagyást ad a községi közigazgatási hivatal belső szervezéséről és munkahelyi besorolásáról szóló aktusra;
 10. eljár a községi közigazgatási hivatal és más vállalatok, szervezetek, valamint intézmények közötti hatásköri összeütközés ügyében, amikor a képviselő-testület határozata alapján egyes polgárok, jogi személyek vagy más ügyfél jogairól hoz döntést,
 11. munkatestületeket alakít a saját illetékességéből fakadó egyes munkákhoz;
 12. eljár a községi közigazgatási hivatal főnökének kizárásának ügyében;
 13. szolgálati épületek és irodák beosztását végzi a községi szervek és szolgálatok szükségeinek megfelelően;
 14. a törvénnyel összhangban határozatot hoz a nagyobb értékű felszerelések beszerzéséről és átruházásáról a községi szervek szükségeinek megfelelően,
 15. a képviselő-testületnek benyújtja évi munkajelentését;
 16. a községi elnök javaslatára meghozza az ügyrendet.

A KÖZSÉGI TANÁCS TAGJAI

MILKA JURIĆ
a községi tanács költségvetési és pénzügyi tárcájával megbízott tagja

URBÁN IZABELLA
a községi tanács oktatásügyi tárcájával megbízott tagja

MIRA RODIĆ
a községi tanács gazdasági és mezőgazdasági tárcájával megbízott tagja

VLADIMIR KUBET
a községi tanács településrendezési, területrendezési és ökológiai tárcájával megbízott tagja

DRAGAN BJELJAC
a községi tanács beruházási és közművesítési tevékenység-ügyi tárcájával megbízott tagja

MIHAJLO KOZOMORA
a községi tanács helyi gazdaságfejlesztési tárcájával megbízott tagja

SLAVKO TODOROVIĆ
a községi tanács egészségügyi és népjóléti tárcájával megbízott tagja

 

Језици »
Font Resize
Contrast