Lakóközösségek bejegyeztetése

  É R T E S Í T É S  
 
LAKÓKÖZÖSSÉGEK BEJEGYEZTETÉSÉRŐL 
A Temerini Községi Közigazgatási Hivatal értesíti Temerin község polgárait, hogy A lakásról és az épületek karbantartásáról szóló törvény 18. szakaszával (SZK Hivatalos Közlönye, 104/206. szám, a továbbiakban: a törvény) összhangban 2017.VI.12-én a Temerini Községi Közigazgatási Hivatal Településrendezési, Lakás- és Közművesítés-ügyi és Környezetvédelmi Osztálya megkezdte a Lakóközösségek bejegyzését.

Az épület közgyűlése, illetve tanácsa, amelyet a jelenlegi törvény hatályba lépése előtti előírások alapján alakítottak meg, illetve az épület különálló részeinek tulajdonosai, amelyekben nem alakult meg az épület közgyűlése, illetve tanácsa, a nyilvántartás megkezdésének napjától számított hat hónapon belül kötelesek a jelen törvény rendelkezései alapján elvégezni a lakóközösségek bejegyeztetését.

2017. december 12-éig valamennyi lakóközösségben meg kell tartani a lakóközösség közgyűlését, mely keretében meg kell választani a lakóközösség vezetőjét.

A lakóközösség vezetője (vagy más meghatalmazott személy) a lakóközösség első közgyűlésének napjától számított 15 napon belül – a kísérő dokumentumokkal együtt – köteles kérelmezni a bejegyeztetést, mely a temerini községháza iktatójánál, az 1. sz. pultnál nyújtható be.

A bejegyzési űrlapot, valamint a lakóközösségek regisztrálásához szükséges dokumentumokról szóló értesítést elektronikus formában a Temerin Község honlapján a www.temerin.rs/registracijastambenezajednice.aspx címen, vagy pedig személyesen a Temerini Községi Közigazgatási Hivatalban (Újvidéki u. 326. sz.) vehetik át.   

 

A lakóközösségek bejegyeztetésének eljárását a lakóközösségek bejegyeztetésének kérelmezésével kell megindítani, melyhez a megfelelő okiratok eredetijét, hitelesített másolatát, vagy hitelesített fénymásolatát kell mellékelni, éspedig:

1)      a lakóközösség közgyűléséről készült jegyzőkönyv

2)      a lakóközösség bejegyeztetéséhez szükséges űrlap (kitöltve)

3)      a kérelmező személyi igazolványának fénymásolata, vagy a chipes igazolvány nyomtatott példánya

4)      az 520,00 dináros adminisztrációs illeték befizetéséről szóló bizonylat. A befizetőlapot az alábbiak szerint kell kitölteni: svrha uplate: administrativna taksa na zahtev, na račun broj: 840-742251843-73, model i poziv na broj 97   63-238, primalac Opštinska uprava Temerin.

 

Amennyiben a lakóközösség az egymás közötti viszonyokat, jogokat és kötelezettségeket már előzőleg rendezte az épület különálló részeinek tulajdonosai közötti viszonyokról szóló előírásokat tartalmazó okirattal – A tulajdonosokra vonatkozó szabályzatok, – a bejegyeztetési kérelemhez mellékelni kell ezt az ügyiratot is, mely a lakóközösségek nyilvántartásában közzé lesz téve.

Ha a lakóközösségnek nincs törzsszáma, a nyilvántartási eljárás folyamán megkapja azt és így a bejegyeztetésről szóló végzés elnyerését követően az adóhivatal fiókintézeténél már csak az adóazonosító szám kiadásának kérvényezése marad hátra, melyet a Nyilvántartásnál utólagosan be kell nyújtani.

 

Bővebb tájékoztatás a 021/843-888-as telefonon is kérhető.

 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI
LAKÁS- ÉS KÖZMŰVESÍTÉS-ÜGYI
ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI OSZTÁLY