Okmányrendelés

Tisztelt polgártársaink,

Ezen szolgáltatás alkalmazásával okmányokat rendelhetnek a Temerini Községi Közigazgatási Hivatalból.

Az okmányokat az “E-közigazgatás” szolgáltatás által rendelhetik meg, mely lehetővé teszi a szolgáltatás elektronikus úton történő kifizetését.

Az okmányrendelés másik módja az adott mezők kitöltésével, majd a Megrendelem gombra való rákattintással történik.

A Megjegyzés mezőbe írjon be minden olyan adatot, melyet szükségesnek tart annak érdekében, hogy a községi közigazgatásból mielőbb választ kapjon, és – amennyiben az lehetséges – kézbesítsék az igényelt dokumentumokat.

A befizetett illetékekről szóló igazolásokat következőképpen küldhetik el:
1. Postán keresztül ajánlva az alábbi címre:
KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, ANYAKÖNYVI SZOLGÁLAT
21235 ТЕМЕRIN, ÚJVIDÉKI UTCA 326.

2. Szkennelni, majd az alábbi e-mail címre elküldeni:
maticar-temerin@temerin.rs

Az anyakönyvi kivonatokra befizetendő illetékek:
Köztársasági közigazgatási illeték: 440,00 dinár, svrha uplate: TAKSA, primalac: Republika Srbija, šifra plaćanja: 153, žiro račun broj: 840-742221843-57, broj modela: 97, poziv na broj: 63-238.


Az állampolgárságról szóló bizonylatra befizetendő illetékek:

Köztársasági közigazgatási illeték: 800,00 dinár, svrha uplate: TAKSA, primalac: Republika Srbija, šifra plaćanja: 153, žiro račun broj: 840-742221843-57, broj modela: 97, poziv na broj: 63-238.

A megfelelő illetékek befizetéséről szóló igazolások beérkezését követően a kivonatokat, illetve bizonylatokat postai úton, ajánlva küldjük.

Bővebb tájékoztatás a 021/844-576-os telefonszámon, vagy a maticar-temerin@temerin.rs e-mail címen kapható.