Gazdaság

Temerin Község Stratégiai fejlesztési terve

ÉRTESÍTÉS

Mindenek előtt nagyon fontos kiemelni azon tényt, hogy a gazdaság (vállalatok és magánvállalkozók) fellendítése minden egyes helyi önkormányzat esetében a polgárok jobb életének, a sikeresebben megszervezett tanügynek, egészségügynek, szociálpolitikának, infrastruktúrának stb. az előföltétele.

Miért van ez így?

  • A vállalkozók kb. 22 féle illetéket fizetnek
  • minden költségvetés kétharmadát egyenesen a gazdaságból biztosítják
  • községünkben több mint 200 nyilvántartott vállalat és több mint 800 magánüzlet működik
  • Temerin községben az összesen 6740 foglalkoztatott közül 5320-an gazdasági közegben, míg a nem gazdasági területen kb. 2800-an dolgoznak. Ez azt jelenti, hogy a gazdaságban 3-szor több foglalkoztatott van.

Mit valósítottunk meg?

  • Elfogadtuk Temerin Község 2010-2015-ig terjedő időszakra vonatkozó fejlesztési stratégiai tervét
  • Elfogadtuk Temerin Község foglalkoztatási akciótervét
  • A községi költségvetésből 5.100.000,00 dinárt, a köztársasági költségvetésből pedig 5.000.000,00 dinárt (összesen 10.100.000,00 dinár) sikerült biztosítanunk az új munkahelyek megteremtésének támogatására
  • A Nemzeti Foglakoztatási Szolgálattal együtt Temerin Község nyilvános felhívást intézett a munkaadókhoz a 2011-ben új munkahelyek megteremtése érdekében.

A 140.000,00 dináros támogatásra azok a temerini vállalkozók jogosultak, akik Temerinben munkanélküliként nyilvántartott személyeket foglalkoztatnak. Ezen program 72 személy munkába állását teszi lehetővé, ami községünk esetében igen jelentős. A szükséges nyomtatványokat a temerini Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál lehet átvenni.

Az említett támogatásokon kívül a Szerb Köztársaság kormányának rendelete is támogatást ígér. Ezen rendelet előírja, hogy azon munkaadó, aki meghatározott vagy határozatlan időre olyan személyt állít munkába, aki a NFSZ nyilvántartásában már 6 hónapja szerepel, az elkövetkező 12 hónapban jelentős kedvezményekben fog részesülni.

A munkáltatók ezen támogatásról bővebb tájékoztatást a temerini Adóhivatalban kaphatnak, ahol egyúttal az okmányaikat is átadhatják.

Fontos megemlíteni azt is, hogy a két támogatás kombinációja is szóba jöhet.

Mira Rodić,

a községi tanács gazdasági tárcájával megbízott tagja

 

GAZDASÁG ÉS MEZŐGAZDASÁG

Temerin község legjelentősebb gazdasági tevékenységei közé a különféle árutermelés, az áru forgalmazása, szolgáltatások és az áru- és utasszállítás tartoznak.

A régi 1899. évben építették ki és bocsátották forgalomba az Újvidék-Temerin-Óbecse vasútvonalat. Ezen vasútvonal kiépítésével elkezdődött Temerin ipari fejlődése, ugyanakkor a téglagyár és az első gőzmalmok üzemeltetésének beindítása. Ezzel Temerin hamarosan egyik jelentős gazdasági központtá válik Délkelet-Bácska területén. A II. világháború utáni gyors fejlődés következményeként a gyáripar a nyolcvanas években, mint fő gazdasági tevékenység, utolérte a mezőgazdaságot. 1983-ban a község gazdasága jövedelmének 61,5%-át a gazdaság adta. A múlt század végén a gyáripar kb. 1600 munkást foglalkoztatott, mégpedig területenként: fémfeldolgozói tevékenység kb. 1000, textilipar kb. 450, építőanyag-ipar kb. 100 munkás.

A mezőgazdaság a megvalósított jövedelme alapján fontos gazdasági ágnak számít. Temerin község 15.748 hektár mezőgazdasági földterülettel rendelkezik, ami a község össz területének 92,8%-ának felel meg. A legnagyobb feldolgozói területét a szántóföldek és a kertek alkotják. A gyümölcsösök és szőlőskertek kb. 100 hektárt tesznek ki. Az agrárreform által földművelési szövetkezeteket létesítettek, amelyek a mezőgazdasági területek 27%-ával gazdálkodnak, beleértve az állami tulajdonban levő földet is, mely Temerin községében 2.746 hektárt tesz ki. A múlt század nyolcvanas éveiben a mezőgazdaságban kb. 700 munkás dolgozott. Ma Temerin községben 6.845 foglalkoztatott, 5.436 nyugdíjas és kb. 5000 munkanélküli van (2004. évi adatok).

Temerin Község Képviselő-testületének 2007. júliusában megtartott XXVI. ülésén határozat született az Illancs ipari övezet megalakításáról. A 66 hektárnyi területen tervben van több gazdasági, termelési és sportlétesítmények  felépítése. Ezen épületek mindenféleképp befolyásolni fogják Temerin község jövőbeli fejlődését és látszatát.

IPAR ÉS KERESKEDELEM

Ezeken a területeken az ipar és a kereskedelem gazdag múltra tekintenek vissza. Temerin még 1799-ben mezővárosnak lett kinevezve, s ezzel jogot szerzett évi 4 jószágvásár megtartására. A nyolcvanas években a gyors fejlődés következményeként a gyáripar, mint fő gazdasági tevékenység, utolérte a mezőgazdaságot. 1983-ban a község gazdasága jövedelmének 61,5%-át a gazdaság adta. A múlt század végén a gyáripar kb. 1600 munkást foglalkoztatott, mégpedig területenként: fémdolgozói tevékenység kb. 1000, textilipar kb. 450, építőanyag-ipar kb. 100 munkás. A nyolcvanas években a régi Jugoszláviában a bevételben résztvevő magánszektorok alapján Temerin község a harmadik helyet foglalta el. Az abban az időszakban a kisebb javítóműhelyek és szolgáltatásokat nyújtó üzemek egyesítései és társulásai mára jelentős gazdasági alannyá váltak. Tranzíció, közgazdasági krízis, a kilencvenes évek háborús körülményei Temerin községben is nyomot hagytak. Sok, egykor sikeres vállalatok ma már nem léteznek, míg mások hatalmi átalakulásokon mentek keresztül és a piacon találták magukat. Ma a községben kb. 1000 magánvállalkozást tartanak számon.

Tevékenységeik alapján így csoportosíthatóak:

– kereskedelmi tevékenység
– 222 üzlet
– vendéglátóipari tevékenység
– 71 létesítmény – kisipari tevékenység
– 406 üzlet – gépkocsifuvarozási tevékenység
– 171 üzlet – szolgáltató tevékenységek
– 61 üzlet-műhely – egészségügyi tevékenységek

– 7 rendelő-laboratórium

Ma a vállalkozói részlegben közel 1.700 munkás dolgozik, amelynek száma további növekedést mutat.