Ismerje meg Temerint

SZŐREG

Szőreg a legkisebb és a legfiatalabb település, melyet már a 15. században megemlítenek, bár tervezetten a mai helyén 1927-ben jön létre. 82 m tengerszint feletti magasságon fekszik és mintegy 3.100 lakosa van. A magisztrális és a regionális út kereszteződésénél helyezkedik el. Szőreg két részből áll,a régi és az új részből. A falun a Kiszácsi csatorna folyik keresztül. Az utcák szélesek és rendezettek. Temerintől 6 km-re, Újvidéktől pedig mintegy 20 km-re található. A lakosság mezőgazdasággal folglalkozik vagy a temerini és az újvidéki iparban dolgozik.

STARO ĐURĐEVO

Staro Đurđevo Helyi Közösség Temerin részét képezi. Az 1920-as és 1924-es évek között jött létre önkéntes családokból mint különálló falu, amely mára összekapcsolódott Temerinnel. 82 m tengerszint feletti magasságon van, mintegy 5.500 lakossal. A lakosság mezőgazdasággal folglalkozik vagy a temerini és az újvidéki iparban dolgozik.

JÁREK

Járek nagyság szerint a második település Temerin községben. A Temerin-Újvidék út mentén jött létre és mintegy 6200 lakosa van. 81m tengerszint feletti magasságon helyezkedik el. A Járek nevet az 1780-as és az 1790-es években említik először, amikor megkezdődik a tervszerű kiépítése. Nevét a római sáncról kapta, ami később többször változott. A pannon-típusú falu szinte egybenőtt Temerinnel. Járeknak van sport és rekreációs központja és egy Etno-múzeuma, bosnyák háza-gerendaház kiegészítő létesítményekkel és néprajzi gyűjteménnyel. A lakosság a helyi iparban dolgozik Temerinben és Újvidéken. Járek közel van Újvidékhez, mintegy 12km-re.

TEMERIN

Temerin a település központját képezi, 82 m tengerszint feletti magasságon helyezkedik el és mintegy 19.500 lakosa van. Fejlődése a község középső és északkeleti részén indult el az utak kereszteződésénél (a település 66%-a tartozik hozzá) . A fő utca 10 km hosszú. Temerinen keresztül nagyon élénk a forgalom és itt helyezkedik el a község iparának a zöme. A lakosság földműveléssel foglalkozik vagy az iparban dolgozik Temerinben és Újvidéken. A mezőgazdasági termelés jelentősebb részét a szántóföldi termelés képezi, míg az állattenyésztés a farmokon a legfejlettebb, ahol sertéstenyésztés és marhatenyésztés folyik. Az ipar keretében a legnagyobb mértékben a fém- és a fémfeldolgozó-ipar, az építőipari termékek és az armatúra gyártása, a fafeldolgozóipar, a textilipari díszműárú készítése, a vegyipar, a mezőgazdasági termékek feldolgozása stb. van jelen. Fejlett a termelési és a szolgáltatási ipara is. Kiépített sport és rekreációs központja van medencékkel, melyek termálvize kénvegyületeket tartalmaz, aminek baktériumölő hatása van, gyógyítja a degeneratív megbetegedéseket, az ízületeken kívüli reumatizmust, a bőr- és nőgyógyászati betegségeket.

vajdasági domborzathoz képest Temerin község területe a Dél-bácskai löszteraszon helyezkedik el és olyan benyomást kelt, mintha teljesen sík lenne. A község északi részén a Jegricska folyó van néhány kisebb mellékcsatornával.

A talaj összetétele viszonylag egységes és természetesen magas a termékenysége.Dominál a különböző csernozjom és egyedül a folyó mentén fordul elő a humogley és solonchak, azaz részben vagy teljesen sós föld. A község területén jelen van a jód és kén tartalmú hévíz is.

TELEPÜLÉSEK, ELHELYEZKEDÉS ÉS NAGYSÁG

Temerin község Vajdaság központi részén található, délkelet Bácskában és a Dél-bácskai körzethez tartozik.Keletről  Zsablyával határos, északon Szenttamással, nyugaton Verbásszal, délen pedig Újvidék várossal.Temerin község eddigi fejlődésére nagy hatással volt Vajdaság AT legfejlettebb gazdasági központjának, Újvidéknek a közelsége.

Temerin község 168,88 km2-en terül el egy szabálytalan trapézt alkotva, amely északnyugat-délkelet irányban húzódik. A hosszabb tengely  megegyezik Szőreg-Temerin irányával és 14 km hosszú, míg a rövidebb egybeesik Járek-Temerin irányával és 11 km-t tesz ki.

Temerin község határvolai mesterségesek és többnyire egyenes vonalú irányban húzódnak. Egyedül az északkeleti határ természetes és a Jegricska folyamát követi. Délkeleten a Római Sáncok II töltéssel határolt.