Конкурси, огласи и позиви

КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЛУКИЈАН МУШИЦКИ У ТЕМЕРИНУ У ШКОЛСКОЈ 2022-2023 ГОДИНИ

ФОРМУЛАР можете преузети са овог линка


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА –  ПОСЛОВИ  ЗА ОБЛАСТ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ, СПОРТА И ЦИВИЛНОГ СЕКТОРА-УДРУЖЕЊА И ПОСЛОВИ ПОПИСА И ЕВИДЕНЦИЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ


РЕШЕЊЕ о неуспеху интерног конкурса 2022- евиденција и родна равноправност

ИНТЕРНИ КОНКУРС за попуњавање радних места у Општинској Управи Темерин – Послови за област родне равноправности ,спорта и цивилног сектора-удружења и Послови пописа и евиденције непокретности у јавној својини


КОНКУРС за доделу бесплатних ауто-седишта групе 9-36кг

ФОРМУЛАР Пријава за бесплатно дечије ауто-седиште групе 9-36кг


 ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање иницијатива за доделу звања ПОЧАСИН ГРАЂАНИН и признања за ТЕМЕРИН за 2022.годину

ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање иницијатива за доделу звања ПОЧАСИН ГРАЂАНИН и признања за ТЕМЕРИН за 2022.годину – мађарски


 ЈАВНИ КОНКУРС за пријем приправника на радно место – Послови економског развоја

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачких радних места – Послови у области канцеларијског пословања и послови преводиоца


Општина темерин и национална служба за запошљавање расписују јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица на новоотвореним радним meстима у 2022. Години и јавни позив незапосленим лицима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2022. години


ЈАВНИ КОНКУРС суфинансирање манифестација удружења грађана у 2022. години

УПИТНИК zа суфинансирање манифестација удружења грађана y 2022. години


КОНКУРС за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Темерин у 2022. години

Образац 1 – Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања

Образац 2 –  Наративни и финансијски извештај

Образац 2 – Финансијски извештај о реализацији пројекта а


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА – СА ОБРАСЦИМА

 


РЕШЕЊЕ о неуспеху интерног конкурса 2021- послови у области пољопривреде

РЕШЕЊЕ о неуспеху интерног конкурса 2021- послови у области предшколске установе и административно техницки послови

РЕШЕЊЕ о неуспеху интерног конкурса 2022- преводиоц и канцеларијско


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА – АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ ЗА СКУПШИНУ, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ И ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА – ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА – ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ, ОСНОВНИХИ СРЕДЊИХ ШКОЛА


КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ

Пријавни лист за конкурс

Изјава о стипендији


 КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ”ЛУКИЈАН МУШИЦКИ” У ТЕМЕРИНУ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022ГОДИНИ

ФОРМУЛАР можете преузети са овог линка

ЗАКЉУЧАК Општинског већа општине Темерин о расподели буџетских средстава за пројекте у култури који се односе на издавачку делатност-објављивање књига у 2021. години 

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ТЕМЕРИН


КОНКУРС за суфинансирање издавачке делатности- објављивање књига у 2021. години

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ 


ОДЛУКА о избору понуђача- банака за краткорочно кредитирање егистрованих пољопривредних газдинстава са територије општине Темерин

ЈАВНИ ПОЗИВ БАНКАМА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЗА КРАТКОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ РЕГИСТРОВАНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

КОНКУРС за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница у 2021. години

ОПШТИНА ТЕМЕРИН И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ Расписују ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ MEСТИМА У 2021. ГОДИНИ

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ (1.део)

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ(2.део)

КОНКУРС за суфинанснирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Темерин у 2021. години

Образац 1 – Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања

Образац 1 – Буџет пројекта

Образац 2 – Наративни и финансијски извештај


КОНКУРС за суфинансирање аматерског културно-уметничког стваралаштва и делатности удружења у области културе у 2021. години

 УПИТНИК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ АМАТЕРСКОГ КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И  ДЕЛАТНОСТИ  УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У 2021. ГОДИНИ

ОДЛУКА о избору пројеката у култури који се суфинансирају из буџета општине Темерин по основу Конкурса за суфинансирање аматерског културно-уметничког стваралаштва и делатности удружења у области културе у 2021. години

КОНКУРС за  суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2021. години

 УПИТНИК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈА И ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У 2021. ГОДИНИ

ОДЛУКА о избору пројеката у култури који се суфинансирају из буџета општине Темерин по основу Конкурса за суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2021. години


ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета општине Темерин за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана у 2021. години

УПИТНИК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2021. ГОДИНИ-редовна делатност

ОДЛУКА о избору програма од јавног интереса која реализују удружења градђања који се сунфинансирају из буџета општине Темерин по основу Јавног конкурса за доделу средстава из буџета општине Темерин за сунфинансирање програма и пројеката од јавног интереца која реализују удружења грађана у 2021. години

ЈАВНИ КОНКУРС суфинансирање манифестација  удружења грађана у 2021. години

УПИТНИК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2021. ГОДИНИ

ОДЛУКА о избору манифестација удружења грађања који се сунфинансирају из буџета општине Темерин по онсову Јавног конкурса за сунфинансирање манифестација удружења грађана у 2021, години


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА – НОРМАТИВНИ ПОСЛОВИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА – ПОСЛОВИ РАДНИХ ОДНОСА И ПРАЋЕЊА РАДА ЈАВНИХ УСТАНОВА


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН


КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

ПРИЈАВНИ ЛИСТ 
ИЗЈАВАф

ЗАПИСНИК КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА


КОНКУРС за  суфинансирање издавачке делатности- објављивање књига у 2020. години

УПИТНИК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗДАВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ – ОБЈАВЉИВАЊЕ КЊИГА У 2020. ГОДИНИ

ЗАКЉУЧАК Општинског већа општине Темерин о расподели буџетских средстава за пројекте у култури који се односе на издавачку делатност-објављивање књига у 2020. години 


Закључак општинског већа о суфинансирању аматерског културно-уметничког стваралаштва и делатности удружења у области културе у 2020. години и суфинансирању манифестација и пројеката у култури у 2020. години

Одлука о избору пројеката у култури који се суфинансирају из буџета општине Темерин по основу Конкурса за суфинансирање аматерског културно-уметничког стваралаштва и делатности удружења у области културе у 2020. години

Одлука о избору пројеката у култури који се суфинансирају из буџета општине Темерин по основу Конкурса за суфинансирање манифестација и пројеката у области културе у 2020. години

РЕШЕЊЕ о расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијског садржаја из области јавног информисања на територији општине Темерин у 2020. години

Расподела буџетских средстава з цркве и верске заједнице у 2020. години (.pdf)

КОНКУРС и ПРИЈАВА за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница у 2020. години


ЈАВНИ ОГЛАС за избор корисника за доделу једнократне новчане помоћи за социјално најугроженије пензионере на територији општине Темерин (.doc)


ПРИЈАВНИ ЛИСТ ЗА ПОМОЋ КРОЗ ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНИХ ДАВАЊА И ПОМОЋИ НАЈУГРОЖЕНИЈИМ ПЕНЗИОНЕРИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН (.doc)

ЈАВНИ ПОЗИВ банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава на територији Општине Темерин

ЈАВНИ ПОЗИВ за набавку хуманитарних пакета помоћи за новорођену децу (.doc)

ЈАВНИ ПОЗИВ за набавку хуманитарних пакета помоћи (II)

ЈАВНИ ПОЗИВ за набавку хуманитарних пакета помоћи

ЈAВНИ ПОЗИВ за ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СКЛАДИШНОГ ОБЈЕКТА (П) И ПРЕНАМЕНУ ОБЈЕКТА  1-ГАРАЖЕ У ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ (П) на кат. парцели бр.2799/3 к.о. БАЧКИ  ЈАРАК 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКAТ (.pdf)

ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета општине Темерин за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана у 2020. години

ЈАВНИ КОНКУРС суфинансирање манифестација  удружења грађана у 2020. години

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ  СЛУЖБЕНИКА НА ПОЛОЖАЈУ – ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

ПОЗИВ за подношење понуде за ноћно орочење вишка ликвидних динарских средстава општине Темерин

КОНКУРС за суфинанснирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Темерин у 2020. години

ОБРАЗАЦ 1 – ПРИЈАВА ЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА (.docx)

ОБРАЗАЦ 1 – БУЏЕТ ПРОЈЕКТА (.xls)

ОБРАЗАЦ 2 – НАРАТИВНИ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ (.docx)

КОНКУРС за суфинансирање аматерског културно-уметничког стваралаштва и делатности удружења у области културе у 2020. години

УПИТНИК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ АМАТЕРСКОГ КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И  ДЕЛАТНОСТИ  УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У 2020. ГОДИНИ

КОНКУРС за суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2020. години

УПИТНИК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈА И ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У 2020. ГОДИНИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА НА РАДНО МЕСТО – ПОСЛОВИ УТВРЂИВАЊА ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Елабората о оправданости отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у зони Иланџа

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА – ОПШТЕ ПРИВРЕДНИ ПОСЛОВИ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

ПРИЈАВНИ ЛИСТ можете преузети са овог линка

ИЗЈАВУ можете преузети са овог линка

JАВНA ПРЕЗЕHТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ФАРМЕ ЗА УЗГОЈ ТОВНИХ ПИЛИЋА-ФАЗНА ИЗГРАДЊА ТЕМЕРИН, ПОТЕС: СТАРА БЕЧЕЈСКА ДУЖ К.П.11277 К.О.ТЕМЕРИН

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ (.pdf)

ЈАВНИ ПОЗИВ за пријављивање ученика за регресирање путних трошкова

ПРИЈАВA (.docx)

КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЛУКИЈАН МУШИЦКИ У ТЕМЕРИНУ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

ПРИЈАВУ можете преузети са овог линка

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ катастарске парцеле бр. 79 к.о. СИРИГ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ катастарске парцеле бр. 79 к.о. СИРИГ (.pdf)

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА – ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА

КОНКУРС и ПРИЈАВА за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница у 2019. години

ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ЗА МАШИНСКУ ОБРАДУ МЕТАЛА „ТЕХНО“ У БАЧКОМ ЈАРКУ, У РАДНОЈ ЗОНИ  , БЛОК 39 НА   КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БР. 2657/1 к.о. Бачки Јарак

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ’’ТЕХНО’’ БАЧКИ ЈАРАК

КОНКУРС за суфинансирање издавачке делатности- објављивање књига у 2019. години

УПИТНИК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗДАВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ – ОБЈАВЉИВАЊЕ КЊИГА У 2019. ГОДИНИ

ЗАКЉУЧАК Општинског већа општине Темерин о расподели буџетских средстава за пројекте у култури који се односе на издавачку делатност-објављивање књига у 2019. години (.pdf)

КОНКУРС за суфинанснирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Темерин у 2019. години  (.doc)

ОБРАЗАЦ 1 – БУЏЕТ ПРОЈЕКТА (.xls)

ОБРАЗАЦ 1 – ПРИЈАВА ЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА (.docx)

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ (.pdf)

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА (.pdf)

ПРЕДЛОГ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ (.pdf)

КОНКУРС за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница у 2019. години

ЈАВНИ КОНКУРС суфинансирање манифестација  удружења грађана у 2019. години

ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета општине Темерин за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана у 2019. години

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ВРШЕЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2018. ГОДИНУ

КОНКУРС за суфинансирање аматерског културно-уметничког стваралаштва и делатности удружења у области културе у 2019. години

УПИТНИК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ АМАТЕРСКОГ КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И  ДЕЛАТНОСТИ  УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У 2019. ГОДИНИ

КОНКУРС за суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2019. години

УПИТНИК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈА И ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У 2019. ГОДИНИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА –  НОРМАТИВНО ПРАВНИ ПОСЛОВИ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

ПРИЈАВНИ ЛИСТ и ИЗЈАВУ можете преузети са овог линка

КОНКУРС за суфинансирање издавачке делатности – објављивање књига у 2018. години

ЗАКЉУЧАК Општинског већа општине Темерин о расподели буџетских средстава за пројекте у култури који се односе на издавачку делатност-објављивање књига у 2018. години (.pdf)

КОНKУРС за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница у 2018. години

ЗАКЉУЧАК о расподели средстава црквама и верским заједницама у 2018. години

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ВРШЕЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2017. ГОДИНУ

КОНКУРС за суфинанснирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисањa на територији општине Темерин у 2018. години

Образац 1 – ПРИЈАВА ЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 

Образац 1 – Табела – Буџет пројекта (.xls)

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ (.pdf)

ПРЕДЛОГ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ (.pdf)

ЗАПИСНИК О РАДУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ (.pdf)

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА (.pdf)

ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета општине Темерин за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана у 2018. години

ЈАВНИ КОНКУРС суфинансирање манифестација удружења грађана у 2018. години

КОНКУРС за суфинансирање аматерског културно-уметничког стваралаштва и делатности удружења у области културе у 2018. години

УПИТНИК ЗА  СУФИНАНСИРАЊЕ АМАТЕРСКОГ КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И  ДЕЛАТНОСТИ  УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У 2018. ГОДИНИ

КОНКУРС за суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2018. години

УПИТНИК ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈА И ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У 2018. ГОДИНИ

ПОЗИВ за подношење понуде за ноћно орочење вишка ликвидних динарских средстава општине Темерин

КОНКУРС за суфинанснирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Темерин у 2017. години

Образац 1 ПРИЈАВА ЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА (.doc)

Образац 1 Табела – Буџет пројекта (.xls)

Образац 2 НАРАТИВНИ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ (.doc)

Образац 2 ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА (.xls)

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У 2017. ГОДИНИ (.pdf)

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У 2017. ГОДИНИ (.pdf)

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ

КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЛУКИЈАН МУШИЦКИ У ТЕМЕРИНУ У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ (.doc)

КОНКУРС за  суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2017. години 

ПОЗИВ за подношење понуде за вршење екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Темерин за 2016. годину

ЈАВНИ КОНКУРС за достављање понуда за услугу јавног линијског приградског превоза путника на релацији Темерин-Сириг

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (.doc)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ (.doc)

ПРЕДЛОГ РЕДА ВОЖЊЕ (.doc)

ОДЛУКА О СПРОВЕДЕНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ (pdf.)

КОНКУРС за суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2017. години

КОНКУРС за суфинансирање аматерског културно-уметничког стваралаштва и делатности удружења у области културе у 2017. години

ЈАВНИ КОНКУРС суфинансирање манифестација удружења грађана у 2017. години

ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета општине Темерин за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана у 2017. години

ПОЗИВ за подношење понуде за ноћно орочење вишка ликвидних динарских средстава општине Темерин

КОНКУРС за суфинанснирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Темерин у 2017. години

Образац 1  ПРИЈАВА ЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 

Образац 1 Табела – Буџет пројекта (.xls)

Ј А В Н И  П О З И В за подношењепонуде за вршење вештачења из финансијско-економске и грађевинске области

ПОЗИВ за подношење понуде за вршење екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Темерин за 2015. годину (.doc)

ПОЗИВ за подношење понуде за вршење екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Темерин за 2015. годину (.jpg)

КОНКУРС за  суфинансирање издавачке делатности- објављивање књига у 2016. години

КОНКУРС за суфинансирање аматерског културно-уметничког стваралаштва и делатности удружења  области културе у 2016. години

КОНКУРС за  суфинансирање манифестација у култури у 2016. години

ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета општине Темерин за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана

ЈАВНИ КОНКУРС суфинансирање манифестација  удружења грађана

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2016. ГОДИНУ – ДРУГИ ПОЗИВ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2016. ГОДИНУ – ИСТЕКАО РОК

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2016. ГОДИНУ

 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2016. ГОДИНУ – ИСТЕКАО РОК

ПОЗИВ за подношење понуде за ноћно орочење вишка ликвидних динарских средстава општине Темерин (формат .jpg)

КОНКУРС  за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница у другој половини 2015. године

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОПРЕМАЊЕ ШКОЛСКИХ ФИСКУЛТУРНИХ САЛА ОСНОВНИХ ШКОЛА  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН СПОРТСКОМ ОПРЕМОМ И РЕКВИЗИТИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2015. ГОДИНУ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ (КОНКУРС, ПРИЈАВНИ ЛИСТ И ИЗЈАВА)

КОНКУРС за суфинансирање манифестација у култури у 2015. години

К О Н К У Р С за суфинансирање манифестација удружења грађана (.doc)

КОНКУРС за суфинансирање издавачке делатности – објављивање књига у 2015. години

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2015. ГОДИНУ – ИСТЕКАО РОК

Резултати јавног конкурса за доделу стипендија у области спорта из Буџета општине Темерин за 2015. годину

ПОЗИВ за подношење понуде за вршење екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Темерин за 2014. годину (.doc)

ПОЗИВ за подношење понуде за вршење екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Темерин за 2014. годину (.jpg)

ПОЗИВ за подношење понуде за ноћно орочење вишка ликвидних динарских средстава општине Темерин (формат .doc)

ПОЗИВ за подношење понуде за ноћно орочење вишка ликвидних динарских средстава општине Темерин (формат .jpg)

К О Н К У Р С ради прикупљања предлога за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница

К О Н К У Р С за суфинансирање редовне делатности удружења грађана

К О Н К У Р С за суфинансирање манифестација удружења грађана

К О Н К У Р С за суфинансирање манифестација у култури у 2015. години

К О Н К У Р С за суфинансирање аматерског културно – уметничког стваралаштва  и  делатности удружења у области културе у 2015. години

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2015. ГОДИНУ

АВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2015. ГОДИНУ – ИСТЕКАО РОК

Спортске организације које испуњавају услове Конкурса за суфинансирање програма у области спорта из Буџета општине Темерин за 2015.годину

ДОПИС СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА И УДРУЖЕЊИМА – ИЗВЕШТАЈ О УТРОШКУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2014. ГОДИНУ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ

ИЗЈАВА О СТИПЕНДИЈИ

ПРИЈАВНИ ЛИСТ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2014. ГОДИНИ

ЗАХТЕВ ЗА УЧЕШЋЕ У  ПРОГРАМУ – СТРУЧНА ПРАКСА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У 2014. ГОДИНИ

ПРИЈАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ РАДА 2014

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ ПРИПРАВНИКА ЗА 2014. ГОДИНУ

ЗАХТЕВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И ЗАПОШЉАВАЉЕ ПРИПРАВНИКА  У 2014.

КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ “ЛУКИЈАН МУШИЦКИ” У ТЕМЕРИНУ У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ

ОГЛАС за избор корисника  за помоћ  кроз Програм помоћи за социјално најугроженије пензионере на територији општине Темерин

Додела старт-уп кредита за младе предузетнике

Конкурс за доделу подстицајних средстава за набавку опреме за биљну производњу у заштићеном простору у 2013. години

Конкурс за доделу бесповратних средстава за наводњавање  пољопривредних култура  инвестирањем у системе за наводњавање

Конкурс за доделу бесповратних средстава за унапређење коришћења пољопривредног земљишта кроз набавку система за заштиту од временских непогода на територији АП Војводине

Jавни позив незапосленим лицима за доделу субвенције за самозапошљавање у  АП Војводини у 2013. години

Јавни позив за доделу подстицајних грантова из пилот фонда за развој предузетништва у културним/креативним индустријама

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ ПРИПРАВНИКА

Конкурс за суфинансирање удружења грађана

Кoнкурс за доделу локација за привремено постављање киоска и мањих монтажно-демонтажних објекта на територији општине Темерин

Конкурс за прикупљање предлога за суфинансирање пројеката у култури за 2012. годину

НОВО: Конкурс за доделу локација за привремено постављање киоска и мањих монтажно-демонтажних објеката на територији општине Темерин путем јавног надметања прикупљањем писаних понуда

Конкурс за доделу локација за привремено постављање киоска и мањих монтажно-демонтажних објеката

Резултати конкурса у области културне делатности за 2011. годину

Конкурс за суфинансирање манифестација

Језици »
Font Resize
Contrast