Конкурси за директоре jавних предузећа

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГАС ТЕМЕРИН и ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГАС ТЕМЕРИН (13.07.2017.)

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ТЕМЕРИН ТЕМЕРИН И РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГАС ТЕМЕРИН 2015. године

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТЕМЕРИН“ ТЕМЕРИН

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 1/3

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 2/3

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 3/3

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТЕМЕРИН“ ТЕМЕРИН

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТЕМЕРИН“ ТЕМЕРИН

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН“ ТЕМЕРИН

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГАС“ ТЕМЕРИН

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ