Јавни правобранилац

Општинско јавно правобранилаштво

Општинско јавно правобранилаштво је служба општине која врши послове правне заштите, права и интереса Општине Темерин.

Општинско јавно правобранилаштво предузима правне радње и користи правна средства пред судовима и другим надлежним органима ради правне заштите права и интереса општине. У вршењу ових послова, правобранилац има положај законског заступника.

Осим законског заступања, општински јавни правобранилац обавља и послове пружања правне помоћи грађанима који имају пребивалиште у Општини Темерин. Послови правне помоћи се састоје у давању савета, састављању свих врста уговора, тужби, жалби, молби и свих других врста поднесака.

Служба правне помоћи ради два пута недељно и то уторком и четвртком од 8 – 12 сати.

Сви грађани Општине Темерин могу да се обрате за помоћ овој служби.

Пословима јавног правобранилаштва и организовањем рада у истом, обавља и руководи општински јавни правобранилац Оливера Грбић.

Језици »
Font Resize
Contrast