Седнице СО Темерин

 

   САЗИВ И МАТЕРИЈАЛ ЗА 25. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН

 


                                                                                         ТЕМЕРИН 24.08.2022.

1.ЗАКЉУЧАК – ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2022. ГОДИНУ,У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2022. ГОДИНЕ
1-2.ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2022. ГОДИНУ, У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2022. ГОДИНЕ
2.ОДЛУКА О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
3.ОДЛУКА О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ ПОДСТИЦАЈА ЗА УПИС УЧЕНИКА У СШ ”Л. МУШИЦКИ”
4.ОДЛУКА О ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА РЕПУБЛИКУ – ВАТРОГАСЦИ
5-1.ЗАКЉУЧАК О ИЗВЕШТАЈУ О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈКП ТЕМЕРИН
5-2.ДОПИС О ДОСТАВИ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ И ФИН ИЗВ И ДОБИТ
5-3.ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2021 ГОДИНУ
5-4.ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2021 ГОДИНУ – ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКА РЕВИЗИЈА
6-1.ЗАКЉУЧАК – ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЈКП ТЕМЕРИН
6-2.ОДЛУКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2021 ГОДИНУ
7.РЕШЕЊЕ О ПРИБАВЉАЊУ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОД БОСИЉКЕ РОДИЋ И МИХАЕЛА МИЛИВОЈЕВИЋ
8.РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА – ДИНАРСКА
9.РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА – МИЛОША ОБИЛИЋА
ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА
ПОВЛАЧЕЊЕ ТАЧКЕ ДНЕВНОГ РЕДА
ПОВЛАЧЕЊЕ ТАЧАКА ДНЕВНОГ РЕДА


 


АУДИО СНИМАК СА 25. СЕДНИЦЕ СО ТЕМЕРИН (31.80.2022.)

АУДИО СНИМАК СА 23. СЕДНИЦЕ СО ТЕМЕРИН (25.05.2022.)

АУДИО СНИМАК СА 22. СЕДНИЦЕ СО ТЕМЕРИН – 1.ДЕО (29.04.2022.)
АУДИО СНИМАК СА 22. СЕДНИЦЕ СО ТЕМЕРИН – 2.ДЕО (29.04.2022.)

АУДИО СНИМАК СА 21. СЕДНИЦЕ СО ТЕМЕРИН – 1.ДЕО (29.03.2022.)
АУДИО СНИМАК СА 21. СЕДНИЦЕ СО ТЕМЕРИН – 2.ДЕО (29.03.2022.)

АУДИО СНИМАК СА 20. СЕДНИЦЕ СО ТЕМЕРИН – 1.ДЕО (11.02.2022.)
АУДИО СНИМАК СА 20. СЕДНИЦЕ СО ТЕМЕРИН – 2.ДЕО (11.02.2022.)

АУДИО СНИМАК СА 19. СЕДНИЦЕ СО ТЕМЕРИН (23.12.2021.)

АУДИО СНИМАК СА 18. СЕДНИЦЕ СО ТЕМЕРИН – 1.ДЕО (10.12.2021.)
АУДИО СНИМАК СА 18. СЕДНИЦЕ СО ТЕМЕРИН – 2.ДЕО (10.12.2021.)

АУДИО СНИМАК СА 17. СЕДНИЦЕ СО ТЕМЕРИН (26.11.2021.)

 

 

 

 

АУДИО СНИМАК СА 9. СЕДНИЦЕ СО ТЕМЕРИН – 1. ДЕО (19.02.2021.)
АУДИО СНИМАК СА 9. СЕДНИЦЕ СО ТЕМЕРИН – 2. ДЕО

 

Језици »
Font Resize
Contrast