Седнице СО Темерин

 

   САЗИВ И МАТЕРИЈАЛ ЗА 23. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН

 


                                                                                         ТЕМЕРИН 18.05.2022.

1.ЗАКЉУЧАК ПГР НАСЕЉА БАЧКИ ЈАРАК
1.1.ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА
1.2.ГРАНИЦЕ ПЛАНА
1.3.ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ
1.4.ПЛАНИРАНА НАМЕНА
1.5.САОБРАЋАЈ И НИВЕЛАЦИЈА
1.6.РЕГУЛАЦИЈА
1.6.1.РЕГУЛАЦИЈА БРАЋЕ ЈУГОВИЦ-БРАНКА ЋОПИЋА
1.6.2.ЗЕЛЕЗНИЧКИ ЦВОР
1.6.3.СТАМБЕНИ БЛОК
1.7.ВОДОВОД
1.8.СТРУЈА ГАС
1.9.МИШЉЕЊЕ ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ НА ПЛАН
1.9.1.ЗАШТИТА И ПРИМЕНА ПЛАНА
1.10.ПГР БАЧКИ ЈАРАК НАЦРТ
1.11.НАЦРТ ПГР БАЧКИ ЈАРАК КОНАЧНИ 2904 НАКОН ПУТЕВА
1.12.НАЦРТ ПГР БАЧКИ ЈАРАК
1.13.ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ НАКОН ОБАВЉЕНОГ ЈАВНОГ УВИДА
1.14.ОДЛУКА О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ ЗА ПГР БАЦКИ ЈАРАК
1.15.ИЗВЕШТАЈ СА ПОНОВЉЕНОГ ЈАВНОГ УВИДА 18.04.
1.16.САГЛАСНОСТ НА СТРАТЕШКУ
1.17.ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ПДР НАСЕЉА БАЧКИ ЈАРАК
1.18.МИШЉЕЊЕ ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ НА ПЛАН
1.19.МИШЉЕЊЕ ПЗЗП НА ПЛАН
1.20. МИШЉЕЊЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ НА ПЛАН
1.21.НОВИ ВОДНИ УСЛОВИ
1.22.ВОДНА САГЛАСНОСТ
2.ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРЕДЛОГУ ВЛАДИ РС О ПРЕНОСУ ПРАВА СВОЈИНЕ ЗОНА 8

 –

 


АУДИО СНИМАК СА 22. СЕДНИЦЕ СО ТЕМЕРИН – 1.ДЕО (29.04.2022.)
АУДИО СНИМАК СА 22. СЕДНИЦЕ СО ТЕМЕРИН – 2.ДЕО (29.04.2022.)

АУДИО СНИМАК СА 21. СЕДНИЦЕ СО ТЕМЕРИН – 1.ДЕО (29.03.2022.)
АУДИО СНИМАК СА 21. СЕДНИЦЕ СО ТЕМЕРИН – 2.ДЕО (29.03.2022.)

АУДИО СНИМАК СА 20. СЕДНИЦЕ СО ТЕМЕРИН – 1.ДЕО (11.02.2022.)
АУДИО СНИМАК СА 20. СЕДНИЦЕ СО ТЕМЕРИН – 2.ДЕО (11.02.2022.)

АУДИО СНИМАК СА 19. СЕДНИЦЕ СО ТЕМЕРИН (23.12.2021.)

АУДИО СНИМАК СА 18. СЕДНИЦЕ СО ТЕМЕРИН – 1.ДЕО (10.12.2021.)
АУДИО СНИМАК СА 18. СЕДНИЦЕ СО ТЕМЕРИН – 2.ДЕО (10.12.2021.)

АУДИО СНИМАК СА 17. СЕДНИЦЕ СО ТЕМЕРИН (26.11.2021.)

 

 

 

 

АУДИО СНИМАК СА 9. СЕДНИЦЕ СО ТЕМЕРИН – 1. ДЕО (19.02.2021.)
АУДИО СНИМАК СА 9. СЕДНИЦЕ СО ТЕМЕРИН – 2. ДЕО

 

Језици »
Font Resize
Contrast