Наручите документа

Поштовани,
Коришћењем овог сервиса у могућности сте да наручите документа из општинске управе Темерин.
Документа можете наручити путем сервиса “Е-управа” помоћу кога Вам је омогућено електронско плаћање услуга.

Други начин за наручивање докумената је да попуните тражена поља у маски и кликните на дугме “Наручите”.
Унесите у Напомену све оно што мислите да је потребно да би Вам општинска администрација што пре одговорила и доставила тражена документа ако је могуће.

Потврде о уплати такси можете послати :
1. Препоручено поштом на адресу :
    ОПШТИНСКА УПРАВА, МАТИЧНА СЛУЖБА 
    УЛ. НОВОСАДСКА 326, 21235 ТЕМЕРИН2. Скенирати и послати на E-mail адресу: 
    maticar-temerin@temerin.rs

За изводе из М.К. уплатити:
Републичку административну таксу у износу од= 440,00 динара, сврха уплате: ТАКСА, прималац Република Србија, шифра плаћања 153, жиро рачун број: 840-742221843-57, број модела 97, позив на број 63-238.

За уверења о држављанству уплатити:

Републичку административну таксу у износу од=800,00 динара, сврха уплате: ТАКСА, прималац Република Србија, шифра плаћања 153, жиро рачун број: 840-742221843-57, број модела 97, позив на број 63-238.
Изводи и уверења се шаљу препоручено поштом, након приспеле потврде о уплати одговарајућих такси.
Зa више информација обратите се на телефон: 021/844-576 или на e-mail адресу: maticar-temerin@temerin.rs

 

Језици »
Font Resize
Contrast