Грађевинска инспекција

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2022.ГОДИНУ

МИШЉЕЊЕ МИНИСТАРСТВА НА ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЗА 2022. ГОДИНУ

ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА-извештај за 2020. годину

МИШЉЕЊЕ МИНИСТАРСТВА НА ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ 30.03.2021

ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2021. ГОДИНУ

МИШЉЕЊЕ МИНИСТАРСТВА НА ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ

ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2020. ГОДИНУ

МИШЉЕЊЕ МИНИСТАРСТВА НА ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ

Годишњи извештај о раду за 2017. годину – Грађевинска инспекција

ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2017. ГОДИНУ

Годишњи извештај о раду за 2016.годину – Грађевинска инспекција

За редован инспекцијски надзор по издатој употребној дозволи за цео објекат или део објекта

За редован инспекцијски надзор по завршеној конструкцији објекта

За редован инспекцијски надзор по обавештењу о завршетку темеља

За редован инспекцијски надзор по Решењу у складу са чл.145 Закона о планирању и изградњи

Надзор по издатој грађевинској дозволи и потврди о пријави радова

Језици »
Font Resize
Contrast