Инсп. за саобраћај и путеве

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗА ЈУЛ 2022. ГОДИНЕ

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗА ЈУН 2022. ГОДИНЕ

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗА МАЈ 2022. ГОДИНЕ

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗА АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ

ТРОМЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗА (АПРИЛ-ЈУН) 2022. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ИНСПЕКТОРА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ИНСПЕКТОРА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

Годишњи извештај инспектора за саобраћај и путеве за 2017. годину

КОНТРОЛНА ЛИСТА БРОЈ 1 – ТАКСИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА

КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ АКТИВНОСТИ УПРАВЉАЧА ЈАВНОГ ПУТА НА ЗАШТИТИ ПУТЕВА

КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПРИКЉУЧАКА НА ЗЕМЉИШНОМ ПОЈАСУ ЈАВНИХ ПУТЕВА

КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ СА АСФАЛТНИМ СЛОЈЕВИМА

КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ВАНРЕДНОГ (ВАНГАБАРИТНОГ) ПРЕВОЗА

КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА И ВРШЕЊА ДРУГИХ ШТЕТНИХ РАДЊИ ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА ЈАВНИХ ПУТЕВА

КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ОПРЕМЕ ПУТА

КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ (ПОЛАГАЊА) ИНСТАЛАЦИЈА И ПОСТРОЈЕЊА НА ЗЕМЉИШНОМ (ПУТНОМ) И У ЗАШТИТНОМ ПОЈАСУ ЈАВНОГ ПУТА

КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ПЕРИОДИЧНОГ ОДРЖАВАЊА ПУТА

КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ТРУПА ПУТА И ПУТНОГ ЗЕМЉИШТА

КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕГЛЕДА ПУНКТА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ, ОДОБРЕЊА, САГЛАСНОСТИ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕГЛЕДА ПУТА У ЗИМСКИМ УСЛОВИМА ОДРЖАВАЊА

КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ПОСТАВЉАЊА РЕКЛАМНИХ ТАБЛИ, РЕКЛАМНИХ ПАНОА, УРЕЂАЈА ЗА СЛИКОВНО ИЛИ ЗВУЧНО ОБАВЕШТАВАЊЕ ИЛИ ОГЛАШАВАЊЕ (НАТПИСИ)ПРЕГЛЕДА ПУТА У ЗИМСКИМ УСЛОВИМА ОДРЖАВАЊА

КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ

КОНТРОЛНА ЛИСТА ВАНЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА У УНУТРАШЊЕМ ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ

КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕВОЗА ПУТНИКА ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ

КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ JАВНОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ

КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕВОЗА СТВАРИ И ТЕРЕТА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ

КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕВОЗА ТЕРЕТА ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ

КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ- АУТОБУСКА СТАЈАЛИШТА

ПРИЈАВА ИНСПЕКТОРУ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

Језици »
Font Resize
Contrast