Инсп. за заштиту животне средине

САГЛАСНОСТ МИНИСТАРСТВА НА ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020. ГОДИНУ

ПЛАН РАДА ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

МИШЉЕЊЕ МИНИСТАРСТВА НА ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ

ПЛАН РАДА ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

МИШЉЕЊЕ МИНИСТАРСТВА НА ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ

ПЛАН РАДА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2018.ГОД. ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

МИШЉЕЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПЛАНА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2018. годину

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Представка (пријава) инспекцији

ПЛАН РАДА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2017.ГОД. ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

МИШЉЕЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПЛАНА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2017. годину

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

 

Прописи у употреби:

Контролне листе:

Језици »
Font Resize
Contrast