Комунална инспекција

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЈУЛ 2022. ГОДИНЕ

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЈУН 2022. ГОДИНЕ

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА МАЈ 2022. ГОДИНЕ

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ

ТРОМЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА (АПРИЛ-ЈУН) 2022. ГОДИНУ

ШЕСТОМЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА (ЈАНУАР-ЈУН) 2022. ГОДИНУ

ТРОМЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА (ЈАНУАР-МАРТ) 2022. ГОДИНУ

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЈАНУАР 2022. ГОДИНЕ

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2020. ГОДИНУ

МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

Годишњи извештај комуналне инспекције за 2016. годину

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 27 ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ И ДРУГИХ МОНТАЖНИИХ ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 26 ПОДИЗАЊЕ СПОМЕНИКА

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 25 РАДНО ВРЕМЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 24 РАДНО ВРЕМЕ ТРГОВИНСКИХ ОБЈЕКАТА

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 23 РАДНО ВРЕМЕ ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 22 ПЛАКАТИРАЊЕ

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 21 ПЛАКАТИРАЊЕ

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 20 ЈАВНЕ ЧЕСМЕ

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 19 ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 18 УКЛАЊАЊЕ СНЕГА И ЛЕДА

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 17 ЗЕЛЕНИЛО И ЗЕЛЕНЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 16 ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 15 ПОСТАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 14 ОПШТЕ УРЕЂЕЊЕ ГРАДА И НАСЕЉЕНИХ МЕСТА

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 13 ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ БАЗЕНА-ОТВОРЕНИХ И ТЕРМАЛНИХ И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА НА ЊИМА

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 12 ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ КУПАТИЛА И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА НА ЊЕМУ

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 10 ОБАВЉАЊЕ ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 9 ОДРЖАВАЊЕ ПИЈАЦЕ И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА НА ЊИМА

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 8 ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 7 ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА,ПУТЕВА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ И ДРУГИМ НАСЕЉИМА И ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 6 УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОВА, ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАТИВНИХ ПОВРШИНА

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 5 ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У ГРАДУ И НАСЕЉИМА

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 4 УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА И САХРАЊИВАЊЕ

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 3 ПРОИЗВОДЊА И СНАБДЕВАЊЕ ПАРОМ И ТОПЛОМ ВОДОМ

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 2 ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ И АТМОСФЕРСКИХ ВОДА

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1 ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

Језици »
Font Resize
Contrast