Пољопривреда Документа

Одлука о избору банака за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава на територији Општине Темерин


ЗАХТЕВ за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу сточарства на територији општине Темерин за 2022. годину

ИЗЈАВА 1

ИЗЈАВА 2 


ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА

ЗАХТЕВ за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу сточарства на територији општине Темерин за 2017. годину

ЗAХТЕВ за признавање прaва пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу инфраструктуре на територији општине Темерин за 2017. годину

ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА

Закључак Владе о куповини до 5.000 комада товних свиња од физичких лица носиоца пољопривредних газдинстава

Одлука о мерама заштите пољопривредног земљишта и организовању пољочуварске службе на подручју општине Темерин

Језици »
Font Resize
Contrast