Привреда документа

Обавештење

 

На самом почетку веома је важно да истакнем чињеницу да је побољшање привреде  ( предузећа и приватних предузетника ) у било којој локалној самоуправи, предуслов за бољи живот грађана, боље организовано школство, здравство, социјалну политику, инфраструктуру итд…

Зашто је тако?

 

● Привредници плаћају око 22 врсте обавеза

● Две трећине сваког буџета се обезбеђују директно из привреде

● Наша општина има преко 200 регистрованих предузећа и преко 800 приватних радњи

● Oд укупно 6740 запослених у општини Темерин у привреди ради 5320, док у је у целој непривреди запослено око 2800, што значи, да је готово три пута више запослених у привреди

 

Шта смо урадили?

 

● Усвојили смо Стратешки план развоја општине Темерин 2010-2015

● Усвојили смо Акциони план запошљавања општине Темерин

● Формирали смо Савет за запошљавање

● Обезбедили смо 5 100 000, 00 динара из буџета Општине и  5 000 000, 00 динара из буџета Републике  (укупно 10 100 000,00 динара ) за субвенције за отварање нових радних места

● Општина Темерин је заједно са Националном службом за запошљавање расписала Јавни позив послодавцима за отварање нових радних места у 2011. години.

Право на ове субвенције, у износу од 140 000.00 динара, имају послодавци из Темерина , који би запослили незапослена лица из општине Темерин. Овај програм омогућава запошљавање 72 лица, што је изузетно  значајно за нашу општину.  Неопходни обрасци се преузимају у Националној служби за запошљавање у Темерину.

 

Поред ових поменутих субвенција постоје и субвенције по Уредби Владе Републике Србије. Овом Уредбом прописано је да послодавац који запосли на одређено или неодређено време лице које је 6 месеци на евиденцији НСЗ-а има значајне олакшице за то лице у наредних 12 месеци.

За ову врсту помоћи послодавци се могу распитати у Пореској управи Темерин, где се и предаје документације.

Оно што је значајно напоменути је, да је могуће комбиновати две субвенције.

 

 

Члан општинског Већа за привреду

Мира Родић

 

Уредбa о подстицању запошљавања

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У 2011. ГОДИНИ

ПРИВРЕДА

У најзначајније привредне делатности општине Темерин спадају производња разноврсне робе, промет робе, услуге и превоз роба и путника.

Далеке 1899. године, изграђена је и стављена у промет железничка пруга Нови Сад – Темерин – Бечеј. Изградњом пруге, отпочиње индустријски развој Темерина, као и пуштање у погон циглане и првих парних млинова. Тако Темерин брзо постаје један од значајних привредних центара у југоисточној Бачкој. Након Другог светског рата индустрија се убрзано развијала, те је осамдесетих година претекла пољопривреду као главну привредну делатност. Доходак остварен од производних и прерађивачких предузећа на нивоу општине 1983. године реализује се 61,5% од укупно остварених прихода. Индустрија је крајем прошлог века упошљавала око 1.600 радника, у металопрерађивачкој делатности око 1.000, текстилној индустрији око 450 радника и у индустрији грађевинских материјала око 100 радника.

Пољопривреда по приходима које остварује представља важну привредну грану. Темеринска општина располаже са15.748 хектара пољопривредних површина што представља 92,8% од укупне површине општине. Највећи део обрадивих површина представљају оранице и баште. Воћњаци и виногради заузимају површину од око 100 хектара. Аграрним реформама створене су земљорадничке задруге које газдују са 27% пољопривредних површина укључујући и земљу у државној својини које у општини Темерин има 2.746 хектара. Током осамдесетих година прошлог века у пољопривреди је радило око 700 радника. Данас у општини Темерин има укупно 6.845 запослених лица, пензионера 5.436 лица и незапослених око 5.000 лица (податак из 2004. године).

На 26. седници Скупштине општине Темерин одржаној у јулу 2007. године донета је одлука о формирању Индустријске зоне Иланџа. На површини која заузима 66 хектара планира се изградња више привредних, производних и спортских објеката. Завршетак ових објеката свакако ће утицати на будући развој и изглед темеринске општине.

ЗАНАТСТВО И ТРГОВИНА

На овим просторима занатство и трговина имају дугу традицију. Темерин је још 1799. године проглашен за пољску варошицу, те је добио право на одржавање 4 сточна вашара годишње. Индустрија се убрзано развијала, па је осамдесетих година претекла пољопривреду као главну привредну делатност. Доходак остварен од производних и прерађивачких предузећа на нивоу општине 1983. године реализује се 61,5% од укупнo остварених прихода. Индустрија је крајем прошлог века упошљавала око 1.600радника, у металопрерађивачкој делатности око 1.000, текстилној индустрији радило је око 450 радника и у индустрији грађевинских материјала око 100 радника. Осамдесетих година општина је по учешћу приватног сектора у дохотку заузимала треће место у тадашњој Југославији. У овом периоду интеграција и удруживања малих ремонтних радионица и услужних предузећа настали су данас значајни привредни субјекти. Транзиција, економска криза и ратно окружење деведесетих и у општини Темерин су оставили свој траг. Многа, некад успешна предузећа данас више не постоје, док су друга прошла кроз процес власничке трансформације и пронашла своје место на тржишту. Данас у општини постоји око 1.000 привредних субјеката.

Сврстани по делатностима показују овакву слику:

– трговачка делатност – 222 субјекта

– угоститељска делатност – 71 субјект

– занатска делатност  – 406 субјеката

– аутопревозничка делатност – 171 субјект

– услужна делатност – 61 субјект

– здравствена делатност – 7 субјеката

У предузетничком сектору данас је запослено близу 1.700 радника са тенденцијом даљег раста.

Језици »
Font Resize
Contrast