Project Category: <span>Vesti</span>

Home / Vesti
Обавештење о имунизацији становништва
Project

Обавештење о имунизацији становништва

Поштовани суграђани, У досадашњем периоду борбе против епидемије изазване Ковидом-19, упознати сте да је , поред примене свих мера, имунизација становништва најефикасније средство за сузбијање епидемије и заштиту здравља људи. Како ће и на територији наше општине имунизација бити започета ускоро, обавештавамо вас да своје интересовање за исту можете исказати попуњавањем пријаве на порталу е...

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ
Project

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН
Project

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020 и 133/2020) и члана...

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  НАСЕЉА БАЧКИ ЈАРАК
Project

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БАЧКИ ЈАРАК

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ТЕМЕРИН ОПШТИНСК АУПРАВА ТЕМЕРИН Одељење за урбанизам, Стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Број:350-2/2020-04 Дана: 22.12.2020.године Т Е М Е Р И Н Ул.Новосадска бр.326 Тел:844-010 Факс: 021/842-792   Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине  Општинске управе Темерин на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи...

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
Project

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Ј А В Н И    П О З И В    РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ТЕМЕРИН ОПШТИНСКА УПРАВА ТЕМЕРИН ОДЕЉЕЊЕ  ЗА УРБАНИЗАМ СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ  ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ БРОЈ: 350-22/2020-04 ДАНА:21.12.2020.године Т Е М Е Р И Н   Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Темерин на основу члана  63. ...

УРЕДБA о измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 и ЗАКЉУЧАК Општинског штаб за ванредне ситуације Општине Темерин
Project

УРЕДБA о измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 и ЗАКЉУЧАК Општинског штаб за ванредне ситуације Општине Темерин

На основу члана 29а став 4, члана 31а став 11. и члана 53а тач. а) и г) Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, бр. 15/16, 68/20 и 136/20) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,...

Обавештење за путнике на линији Темерин-Сириг-Темерин
Project

Обавештење за путнике на линији Темерин-Сириг-Темерин

Аутобуска линија Темерин-Сириг-Темерин, превозника „Саобраћај Жабаљ“, превозиће путнике по летњем реду вожње, због тренутне епидемиолошке ситуације. Молимо суграђане да, приликом превоза, поштују епидемиолошке мере, односно да носе маску и придржавају се препорука физичке дистанце.  

САЗИВ 8. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Project

САЗИВ 8. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

На основу члана 34. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/07,83/2014-др.закон, 47/2018), члана 42. став 1. Статута општине Темерин (“Службени лист општине Темерин“  5/2019), члана 48. и 110. Пословника Скупштине општине Темерин (“Службени лист општине Темерин“ број 12/2019)   С А З И В А М  за  17.12.2020. године (четвртак)...

НАРЕДБA О ИЗМЕНИ НАРЕДБЕ Општинског штаба за ванредне ситуације општине Темерин од 04.12.2020.
Project

НАРЕДБA О ИЗМЕНИ НАРЕДБЕ Општинског штаба за ванредне ситуације општине Темерин од 04.12.2020.

На основу члана 41. и 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ бр. 87/2018), члана 14. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“ бр. 15/2016 и 68/2020), члана 9а Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19  („Службени гласник РС“ бр. 66/2020, 93/2020,...

НАРЕДБА Општинског штаба за ванредне ситуације општине Темерин од 23.11.2020.
Project

НАРЕДБА Општинског штаба за ванредне ситуације општине Темерин од 23.11.2020.

На основу члана 41. и 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ бр. 87/2018), члана 14. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“ бр. 15/2016 и 68/2020), члана 9а Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“ бр. 66/2020, 93/2020,...