Project Category: Vesti

Home / Vesti
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Project

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ТЕМЕРИН, ОПШТИНСКА УПРАВА ТЕМЕРИН ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ БРОЈ: 501-8/2021-04 ДАНА: 24.02.2021. ГОДИНЕ     О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ   Обавештава се јавност...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА – НОРМАТИВНИ ПОСЛОВИ
Project

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА – НОРМАТИВНИ ПОСЛОВИ

  На основу члана 4, 80. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( „Службени гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018) и члана 11-15. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( „Службени гласник РС“,бр. 95/2016 ), Општинска управа...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА – ПОСЛОВИ РАДНИХ ОДНОСА И ПРАЋЕЊА РАДА ЈАВНИХ УСТАНОВА
Project

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА – ПОСЛОВИ РАДНИХ ОДНОСА И ПРАЋЕЊА РАДА ЈАВНИХ УСТАНОВА

  На основу члана 4, 80. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( „Службени гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018) и члана 11-15. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( „Службени гласник РС“,бр. 95/2016 ), Општинска управа...

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН
Project

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020 и 133/2020) и члана...

ЈАВНИ УВИД у ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ТЕМЕРИН-НАЦРТ ПЛАНА
Project

ЈАВНИ УВИД у ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ТЕМЕРИН-НАЦРТ ПЛАНА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –АП ВОЈОВИНЕ ОПШТИНА ТЕМЕРИН ОПШТИНСК АУПРАВА ТЕМЕРИН Одељење за урбанизам, Стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Број:350-23/2019-04 Дана: 02.02.2021.године Т Е М Е Р И Н Ул.Новосадска бр.326 Тел:844-010 Факс: 021/842-792 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Темерин...

САЗИВ 9. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Project

САЗИВ 9. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ТЕМЕРИН СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРОЈ: 06-6/2021-01 ДАНА: 09.02.2021.године Т Е М Е Р И Н   На основу члана 34. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/07,83/2014-др.закон, 47/2018), члана 42. став 1. Статута општине Темерин (“Службени лист општине Темерин“  5/2019), члана 48. и 110. Пословника...

Обавештење о имунизацији становништва
Project

Обавештење о имунизацији становништва

Поштовани суграђани, У досадашњем периоду борбе против епидемије изазване Ковидом-19, упознати сте да је , поред примене свих мера, имунизација становништва најефикасније средство за сузбијање епидемије и заштиту здравља људи. Како ће и на територији наше општине имунизација бити започета ускоро, обавештавамо вас да своје интересовање за исту можете исказати попуњавањем пријаве на порталу е...

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ
Project

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН
Project

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020 и 133/2020) и члана...

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  НАСЕЉА БАЧКИ ЈАРАК
Project

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БАЧКИ ЈАРАК

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ТЕМЕРИН ОПШТИНСК АУПРАВА ТЕМЕРИН Одељење за урбанизам, Стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Број:350-2/2020-04 Дана: 22.12.2020.године Т Е М Е Р И Н Ул.Новосадска бр.326 Тел:844-010 Факс: 021/842-792   Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине  Општинске управе Темерин на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи...

Језици »
Font Resize
Contrast