Project Category: Vesti

Home / Vesti
R E Š E NJ E
Project

R E Š E NJ E

Odeljenje za urbanizam, stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine opštine Temerin, na osnovu člana 24. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ br. 135/04 i 36/09), i člana 52. stav 1. tačka 3. i 5. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ br. 129/07), člana 12. Odluke o opštinskoj upravi („Službeni...

Turistička organizacija opštine Temerin na Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu
Project

Turistička organizacija opštine Temerin na Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu

Turistička organizacija opštine Temerin je  od 23.02. do 26.02 2012. nastupila na Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu. Kao i prethodnih godina  na zajedničkom štandu Turističke organizacije Vojvodine je predstavljena kompletna turistička ponuda Vojvodine. Turistička organizacija opštine Temerin je za ovaj sajam pripremila dva nova turistička proizvoda : „Temerin – oaza lepih ukusa“ , koji promoviše...

Počelo čišćenje melioracionog kanala J -152
Project

Počelo čišćenje melioracionog kanala J -152

Blagovremenom reakcijom lokalne samouprave Opštine Temerin, preko resora za poljoprivredu, finansira se izmuljenje melioracionog kanala prvog reda broj J-152 (kanal je dugačak 18,64 km, počinje od pravoslavnog groblja u Starom Đurđevu, protiče pored Starog parka, bloka 18, pored prečistača i u Gospođinačkom ataru se uliva u Jegričku). Radovi na izmuljenju kanala počeli su 22.02.2012. godine...

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU
Project

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „ALBA AGRAR“D.O.O.  ulica Rakoci Ferenca 100, Temerin, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA  Rekonstrukcija silosa-sušare istog kapaciteta na postojećem poljoprivrednom objektu na životnu sredinu  na lokaciji kat.par. br. 7202/2 K.O. Temerin, ulica Žarka Zrenjanina br.bb, koja se nalazi u radnoj zoni blok br.77. na teritoriji...

USLUGA ELEKTRONSKOG NARUČIVANJA DOKUMENATA
Project

USLUGA ELEKTRONSKOG NARUČIVANJA DOKUMENATA

Poštovani sugrađani, u cilju poboljšanja kvaliteta pružanja usluga i pojednostavljenja određenih procedura, opština Temerin se pridružila mnogobrojnim lokalnim samoupravama omogućivši svojim građanima da putem portala „E uprava“ naruče pojedina dokumenta (Izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige umrlih, izvod iz matične knjige venčanih, državljanstvo) putem interneta i da ih dobiju na kućnu adresu...

S A O P Š T E NJ E
Project

S A O P Š T E NJ E

Na osnovu člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi (’’Službeni glasnik Republike Srbije’’ broj: 129/2007), člana 68. Statuta opštine Temerin (’’Službeni list opštine Temerin’’ broj: 11/2008), i člana 45. stav 1. Poslovnika Opštinskog veća opštine Temerin (’’Službeni list opštine Temerin’’ broj: 13/2008) Opštinsko veće opštine Temerin, na 144. sednici, koja je održana zajedno sa Štabom za vanredne...

UKRADENA BISTA KOKAI IMREA
Project

UKRADENA BISTA KOKAI IMREA

Spomen bista Kokai Imrea, ukradena je u noći između 26. i 27. januara sa postamenta u parku ispred OŠ „Kokai Imre“ u Temerinu. U petak, 27. januara, kada su zaposleni osnovne škole primetili nestanak, slučaj je prijavljen Policijskoj stanici Temerin. Bista Kokai Imre, rad akademskih vajara Karolja i Zlate Baranji, postavljena je 1975. godine i...

DODELA NOVOGODIŠNJIH PAKETIĆA
Project

DODELA NOVOGODIŠNJIH PAKETIĆA

Kao i svake godine  uoči novogodišnjih i božićnih  praznika, Fondacija „Walther Rudolf“ obezbedila je novogodišnje paketiće  za decu iz materijalno ugroženih porodica, deci sa invaliditetom i učenicima prvih razreda  svih osnovnih škola na teritoriji opštine Temerin. Pri dodeli novogodišnjih paketića  za decu  su priređene predstave  prilagođene njihovom uzrastu u Centru za socijalni rad opštine Temerin, Dnevnom...

Pušten u rad semafor na raskrsnici ulica Novosadske i Zmaj Jovine
Project

Pušten u rad semafor na raskrsnici ulica Novosadske i Zmaj Jovine

Obavešavamo građane da je pušten u rad semafor na raskrsnici ulica Novosadske i Zmaj Jovine dana 27.01.2012. Semafor je postavljen na osnovu građevinske dozvole br. 351-1/2011-28-04, dana 19.12.2011.god., a za koji je dobijena upotrebna dozvola br. 354-4/2012-04 od dana 27.01.2012. Novi semafor će doprineti povećanju ukupne bezbednosti saobraćaja  a posebno u zoni predmetne raskrsnice, u kojoj je u proteklom...

UKRADENA BISTA PETRA KOČIĆA
Project

UKRADENA BISTA PETRA KOČIĆA

Spomen bista Petru Kočiću ukradena je tokom vikenda sa postamenta u parku ispred OŠ „Petar Kočić“ u Starom Đurđevu. Već narednog dana, 16. januara, kada su zaposleni osnovne škole primetili nestanak, slučaj je prijavljen Policijskoj stanici Temerin. Bista Petra Kočića, rad akademske vajarke Julijane Kiš, postavljena je 2003. godine i Odlukom SO Temerin, iz iste...

Jezici »
Font Resize
Contrast