Project Category: Vesti

Home / Vesti
JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA
Project

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA

J A V N I    P O Z I V    REPUBLIKA SRBIJA-AP VOJVODINA OPŠTINA TEMERIN OPŠTINSKA UPRAVA TEMERIN ODELJENJE  ZA URBANIZAM STAMBENO-KOMUNALNE  POSLOVE I ZAŠTITU  ŽIVOTNE  SREDINE BROJ: 350-22/2020-04 DANA:21.12.2020.godine T E M E R I N   Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave Temerin na osnovu člana  63. ...

UREDBA o izmeni i dopuni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 i ZAKLJUČAK Opštinskog štab za vanredne situacije Opštine Temerin
Project

UREDBA o izmeni i dopuni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 i ZAKLJUČAK Opštinskog štab za vanredne situacije Opštine Temerin

Na osnovu člana 29a stav 4, člana 31a stav 11. i člana 53a tač. a) i g) Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik RS”, br. 15/16, 68/20 i 136/20) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12,...

Obaveštenje za putnike na liniji Temerin-Sirig-Temerin
Project

Obaveštenje za putnike na liniji Temerin-Sirig-Temerin

Autobuska linija Temerin-Sirig-Temerin, prevoznika „Saobraćaj Žabalj“, prevoziće putnike po letnjem redu vožnje, zbog trenutne epidemiološke situacije. Molimo sugrađane da, prilikom prevoza, poštuju epidemiološke mere, odnosno da nose masku i pridržavaju se preporuka fizičke distance.  

SAZIV 8. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE TEMERIN
Project

SAZIV 8. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE TEMERIN

Na osnovu člana 34. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 129/07,83/2014-dr.zakon, 47/2018), člana 42. stav 1. Statuta opštine Temerin (“Službeni list opštine Temerin“  5/2019), člana 48. i 110. Poslovnika Skupštine opštine Temerin (“Službeni list opštine Temerin“ broj 12/2019)   S A Z I V A M  za  17.12.2020. godine (četvrtak)...

NAREDBA O IZMENI NAREDBE Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Temerin od 04.12.2020.
Project

NAREDBA O IZMENI NAREDBE Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Temerin od 04.12.2020.

Na osnovu člana 41. i 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“ br. 87/2018), člana 14. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik RS“ br. 15/2016 i 68/2020), člana 9a Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19  („Službeni glasnik RS“ br. 66/2020, 93/2020,...

NAREDBA Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Temerin od 23.11.2020.
Project

NAREDBA Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Temerin od 23.11.2020.

Na osnovu člana 41. i 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“ br. 87/2018), člana 14. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik RS“ br. 15/2016 i 68/2020), člana 9a Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS“ br. 66/2020, 93/2020,...

SAZIV 7. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE TEMERIN
Project

SAZIV 7. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE TEMERIN

REPUBLIKA SRBIJA AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA OPŠTINA TEMERIN SKUPŠTINA OPŠTINE BROJ: 06-39/2020-01 DANA: 20.11.2020.godine T E M E R I N   Na osnovu člana 34. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 129/07,83/2014-dr.zakon, 47/2018), člana 42. stav 1. Statuta opštine Temerin (“Službeni list opštine Temerin“  5/2019), člana 48. i 110. Poslovnika...

OBAVEŠTENJE DOMA ZDRAVLJA TEMERIN
Project

OBAVEŠTENJE DOMA ZDRAVLJA TEMERIN

Obaveštavamo sve sugrađane koji primaju terapije u Domu zdravlja Temerin, da će se iste deliti radnim danima u ambulantama na Telepu i u Starom Đurđevu u obe smene, a vikendom samo u Starom Đurđevu i to pre podne do 11:00 časova, dok će pacijenti koji primaju terapiju dva puta dnevno, moći da dođu i u...

Javna rasprava o planu kapitalnih investicija  opštine Temerin za 2021. godinu
Project

Javna rasprava o planu kapitalnih investicija opštine Temerin za 2021. godinu

Obaveštavamo sve građane, kao i stručnu javnost da je opština Temerin pristupila izradi Nacrta odluke o budžetu opštine Temerin za 2021. godinu sa projekcijom do 2023. godine i pozivamo Vas da uzmete učešće u javnoj raspravi o planu kapitalnih investicija opštine Temerin za 2021. godinu i date svoje predloge i sugestije. Opština Temerin je za...

Jezici »
Font Resize
Contrast