Project Category: Vesti

Home / Vesti
COVID 2 ambulanta u Bačkom Jarku
Project

COVID 2 ambulanta u Bačkom Jarku

Poštovani sugrađani, Obaveštavamo vas da će od četvrtka, 12.11.2020. godine, u periodu od 07:00 do 19:00 časova svakog radnog dana, raditi COVID 2 ambulanta u Bačkom Jarku.

NAREDBA I PREPORUKA Opštinskog štaba za vanredne situacije
Project

NAREDBA I PREPORUKA Opštinskog štaba za vanredne situacije

Na osnovu člana 41. i 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“ br. 87/2018), člana 14. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik RS“ br. 15/2016), člana 9a Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS“ br. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020,...

SAZIV 6. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE TEMERIN
Project

SAZIV 6. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE TEMERIN

REPUBLIKA SRBIJA AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA OPŠTINA TEMERIN SKUPŠTINA OPŠTINE BROJ: 06-38/2020-01 DANA: 10.11.2020.godine T E M E R I N   Na osnovu člana 34. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 129/07,83/2014-dr.zakon, 47/2018), člana 42. stav 1. Statuta opštine Temerin (“Službeni list opštine Temerin“  5/2019), člana 48. i 110. Poslovnika...

JAVNI KONKURS      ZA DODELU STIPENDIJA U OBLASTI SPORTA IZ BUDŽETA OPŠTINE TEMERIN ZA 2020. GODINU
Project

JAVNI KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA U OBLASTI SPORTA IZ BUDŽETA OPŠTINE TEMERIN ZA 2020. GODINU

Na osnovu člana 46.  Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 129/07 i 83/14-dr. zakon, 101/16-dr. zakon i 47/18), člana 70. Statuta opštine Temerin (“Službeni list opštine Temerin“, broj 5/2019) i člana 65. stav 1. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Temerin (“Službeni list Opštine Temerin“ broj: 15/2020), Opštinsko veće opštine Temerin, na 8. sednici...

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE O REGRESIRANJU TROŠKOVA PREVOZA
Project

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE O REGRESIRANJU TROŠKOVA PREVOZA

REPUBLIKA SRBIJA AP VOJVODINA OPŠTINA TEMERIN OPŠTINSKA UPRAVA Broj: 553-  /2020 Dana: 14.10.2020. T E M E R I N O B A V E Š T E NJ E Ugovorom između Pokrajinskog sekretarijata ya za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost AP Vojvodine i Opštine Temerin broj: 142-451-2130/2020 od 11.05.2020.g.određena su sredstva za regresiranje troškova...

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE TEMERIN
Project

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE TEMERIN

Na osnovu člana 4, 80. i 95. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ( “Službeni glasnik Republike Srbije “, broj 21/2016, 113/2017 i 95/2018) i člana 11-15. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ( “Službeni glasnik Republike Srbije “,broj...

SAZIV 5. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE TEMERIN
Project

SAZIV 5. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE TEMERIN

 REPUBLIKA SRBIJA AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA OPŠTINA TEMERIN SKUPŠTINA OPŠTINE BROJ: 06–34/2020-01 DANA: 09.10.2020.godine T E M E R I N   Na osnovu člana 34. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 129/07,83/2014-dr.zakon, 47/2018), člana 42. stav 1. Statuta opštine Temerin (“Službeni list opštine Temerin“  5/2019), člana 48. i 110. Poslovnika...

PROJEKCIJA FILMA UG „KAP“
Project

PROJEKCIJA FILMA UG „KAP“

U Omladinskom klubu opštine Temerni u petak 2. oktobra 2020. godine održan je radni doručak predstavnika/ca opštinske uprave, lokalnih institucija i organizacija, na inicijativu Monike Žunji, članice Ug Kap. Predstavljen je projekat „Izgradnja kapaciteta žena sa invaliditetom za zagovaranje njihovih seksualnih i reproduktivnih prava u pet lokalnih zajednica u Srbiji (Kragujevac, Raška,Temerin, Užice, Vranje) koji...

SAZIV 4. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE TEMERIN
Project

SAZIV 4. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE TEMERIN

REPUBLIKA SRBIJA AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA OPŠTINA TEMERIN SKUPŠTINA OPŠTINE BROJ: 06–33/2020-01 DANA: 30.09.2020.godine T E M E R I N   Na osnovu člana 34. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 129/07,83/2014-dr.zakon, 47/2018), člana 42. stav 1. Statuta opštine Temerin (“Službeni list opštine Temerin“  5/2019), člana 48. i 110. Poslovnika...

Jezici »
Font Resize
Contrast