АКТИВНОСТИ НА ПАРКУ ПРИРОДЕ ЈЕГРИЧКА У СИРИГУ 31.10.2014.г
АКТИВНОСТИ НА ПАРКУ ПРИРОДЕ ЈЕГРИЧКА У СИРИГУ 31.10.2014.г

АКТИВНОСТИ НА ПАРКУ ПРИРОДЕ ЈЕГРИЧКА У СИРИГУ 31.10.2014.г

НАКОН ЗАВРШЕТКА ПРОЈЕКТА „ЕКОЛОШКО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА У РАВНИЧАРСКИМ ПРЕДЕЛИМА“ НА ЗАШТИЋЕНОМ ПАРКУ ПРИРОДЕ ЈЕГРИЧКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН, НАСТАВЉЕНЕ СУ ДАЉЕ АКТИВНОСТИ НА УРЕЂЕЊУ ОВОГ ДЕЛА ВОДОТОКА ЈЕГРИЧКЕ.

ЗАХВАЉУЈУЋИ ИЗУЗЕТНО ДОБРОЈ САРАДЊИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН СА ЈВП“ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ИЗВРШЕНИ СУ И СЛЕДЕЋИ РАДОВИ:

-КОШЕЊЕ 6 КМ СА ЛЕВЕ И 6 КМ СА ДЕСНЕ СТРАНЕ ЈЕГРИЧКЕ,

-ПОСТАВЉЕНО И УРЕЂЕНО 5 РИБОЛОВНИХ МЕСТА

-ПОСТАВЉЕНИ СУ СУНЦОБРАНИ ОД ТРСКЕ И ДР.

У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ СЕ ПЛАНИРА ПОШУМЉАВАЊЕ ОВОГ ДЕЛА ЈЕГРИЧКЕ ОД ОКО 7 ХА, АУТОХТОНИМ ВРСТАМА ДРВЕЋА (ПОЉСКИ ЈАСЕН И КОРПАРСКА ВРБА).

Свиђања:
Datum:
10 фебруара, 20202 августа, 2020
Језици »
Font Resize
Contrast