ДОГОВОР О АКТИВНОСТИМА У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ НА ПАРКУ ПРИРОДЕ ЈЕГРИЧКА
ДОГОВОР О АКТИВНОСТИМА У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ НА ПАРКУ ПРИРОДЕ ЈЕГРИЧКА

ДОГОВОР О АКТИВНОСТИМА У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ НА ПАРКУ ПРИРОДЕ ЈЕГРИЧКА

Дана 13.11.2014. године са почетком у 11 часова, на Информативном центру Парка природе „Јегричка“, који се налази на територији општине Темерин, одржан је састанак Савета корисника поменутог заштићеног подручја.

Састанку су поред представника општине Темерин- домаћина, управљача ЈВП Воде Војводине, представника Покрајинског завода за заштиту природе, Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, представника општине Жабаљ и Врбас, присуствовали и представници риболоваца, ловаца, планинара и љубитеља природе.

Циљ организовања састанка је био договор око будуће сарадње корисника заштићеног подручја, управљача ЈВП Воде Војводине, Покрајинског завода за заштиту природе и Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, као и сагледавање досадашњих искустава и изналажење начина решавања проблема на терену.

На састанку је такође било речи о предходним и будућим активностима, које треба реализовати, с циљем да се очува тј. побољша стање биљног и животињског света овог региона уз мудро коришћење заштићених просторних целина овог подручја.

Овом приликом, договорено је следеће:

· Управљач ће дистрибуирати промотивни материјал Удружењима за спортски риболов, која се налазе у границама заштићеног подручја, са циљем едукације, тј. популаризације и приближавања особености заштићеног подручја Парка природе „Јегричка“ широкој јавности;

· Корисници овог простора доставиће управљачу или надлежној локалној самоуправи своје предлоге, питања, примедбе или сугестије, који ће се , решавати, како би се у што краћем временском периоду пронашло решење за одређене проблеме и као такво имплементирало на терену;
Свиђања:
Datum:
10 фебруара, 20202 августа, 2020
Језици »
Font Resize
Contrast