Закључак Штаба за ванредне ситуације општине Темерин од 29.09.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Општински штаб за ванредне ситуације
Број: 82-1-113/2020
Дана: 29.09.2020. године
Темерин, Новосадска 326

 

На основу члана 41. и 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ бр. 87/2018), члана 14. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“ бр. 15/2016), члана 9а Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19  („Службени гласник РС“ бр. 66/2020, 93/2020, 94/2020 и 100/2020), Општински штаб за ванредне ситуације на електронској  седници одржаној дана 29.09.2020.  године доноси

 

З А К Љ У Ч А К

 

Ставља се ван снаге  тачка 6. Наредбе донешене дана 04.09.2020 на седници Општинског штаба за ванредне ситуације а односи се на ограничење  радног времена угоститељских објеката у затвореном делу објекта .

Овом Наредбом се одређује да угоститељски објекти могу пружати угоститељске услуге у затвореном делу објекта до 23 часа.

 

                                                                                                                              Командант штаба

                                                                                                                               Младен Зец  с.р.

 

Свиђања:
Datum:
29 септембра, 202029 септембра, 2020