НАРЕДБА И ПРЕПОРУКА Општинског штаба за ванредне ситуације

На основу члана 41. и 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ бр. 87/2018), члана 14. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“ бр. 15/2016), члана 9а Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“ бр. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 111/2020 и 133/2020), Општински штаб за ванредне ситуације на  4. (четвртој) седници одржаној дана 10.11.2020. године,  доноси:

 

Н А Р Е Д Б У

 

    Забрањује се организовано окупљање више од 5 лица на јавним просторима у затвореном и отвореном простору уз обавезну физичку дистанцу од минимум 1.5 м између окупљених лица.

II     Наређује се употреба заштитних маски на територији општине Темерин у свим затвореним просторима и одржавање физичке дистанце од минимум 1.5 м

За спровођење мера из става 1. ове тачке задужују се власници/корисници затворених простора.

Уколико није могуће на јавним местима на отвореном простору, одржавање физичке дистанце између два лица од минимум 1.5 м (испред продавница, апотека, на аутобуским стајалиштима), ношење маски је обавезно.

III    Наређује се привредним субјектима који обављају угоститељску делатност, делатност у трговинским форматима (тржни центри, хипермаркети, супермаркети, мини маркети…) и врше услуге, као и привредним субјектима који не пружају услуге становништву, да одреде лице одговорно за спровођење епидемиолошких заштитних мера.

На улазу у објекат у којем привредни субјекти обављају делатност из става 1. ове тачке морају бити истакнути подаци о лицу одговорном за спровођење епидемиолошких заштитних мера.

Наређује се привредним субјектима из става 1. ове тачке да приликом обављања делатностиу примењују прописане епидемиолошке заштитне мере, а нарочито да обезбеде појачану дезинфекцију свих просторија и подова.

IV      У свим јавним затвореним просторима, односно објектима, као и у свим привредним субјектима који обављају делатност у трговинским форматима (тржни центри, хипермаркет, супермаркет, мини маркет…), угоститељским објектима, баштама и другим објектима где се врши продаја робе и пружање услуга, ограничава се број лица која могу бити истовремено присутна у објекту, тако да на свака 4м2 може бити присутно једно лице.

На улазу у објекат из става 1. Ове тачке мора бити јасно истакнута површина и број лица који могу бити истовремено у објектима.

 

V       Забрањује се на територији општине Темерин организовање свечаности, спортских и других јавних манифестација.

Изузетно од става 1. ове тачке приликом одржавања јавних културно-уметничких догађаја у јавном затвореном простору дозвољено је присуство једног лица на 4м2 , а највише до 20 посетилаца истовремено и то тако да свако друго место за седење буде слободно и уз обавезно ношење заштитних маски посетилаца, као и запослених који учествују у организацији догађаја, уз поштовање и спровођење свих других прописаних мера заштите.

Изузетно од става 1. ове тачке приликом одржавања јавних културно-уметничких догађаја у јавном отвореном простору дозвољено је присуство једног лица на 4м2 , а највише до 20 посетилаца истовремено

VI       Изузетно од тачке V ове наредбе дозвољава се на територији општине Темерин одржавање спортских такмичења без присуства публике уз пуно поштовање и спровођење свих прописаних мера заштите становништва од заразне болести COVID-19.

VII   За спровођење ових мера задужена је инспекцијска служба Општине Темерин.


На основу члана 41. и 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ бр. 87/2018), члана 14. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“ бр. 15/2016), члана 9а Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“ бр. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 111/2020 и 133/2020), Општински штаб за ванредне ситуације на  4. (четвртој) седници одржаној дана 10.11.2020. године,  доноси:

 

П Р Е П О Р У К У 

I        Сва правна лица, која су у могућности, пређу у сменски рад, како би се смањио број људи који у истом тренутку бораве у просторијама.

 


НАРЕДБА И ПРЕПОРУКА Општинског штаба за ванредне ситуације  (.pdf)
Свиђања:
Datum:
10 новембра, 202010 новембра, 2020