ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ О РЕГРЕСИРАЊУ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 553-  /2020
Дана: 14.10.2020.
Т Е М Е Р И Н

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Уговором између Покрајинског секретаријата ya за високо образовање и научноистраживачку делатност АП Војводине и Oпштине Темерин број: 142-451-2130/2020 oд 11.05.2020.г.одређена су средства за регресирање трошкова превоза студента за 2020. годину из буџета АП Војводине за 2020. годину

Обавештавају се студенти који имају пребивалиште на територији општине Темерин да могу поднети захтев за регресирање трошкова превоза за октобар-децембар 2020. у Темерину у згради општине Темерин  ул. Новосадска бр.326 шалтер сала- шалтер бр. 3 приземље од  14.10.-31.10.2020.г.

Услови за регресирање карте су да студенти:

  1. имају пребивалиште на подручју општине Темерин
  2. свакодневно путују на међумесној релацији од места становања до установе високог и вишег образовања
  3. школују се на терет буџета
  4. први пут уписују годину студија
  5. нису корисници услуге смештаја у студентским центрима
  6. нису корисници студентских стипендија и кредита од Министарства просвете и спорта, Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду, Извршног већа АПВ, и других разних фондација, организација и предузећа

Уз захтев потребно је приложити:

  1. Фотокопију личне карте
  2. Фотокопију индекса(оригинал на увид)
  3. Потврду да се не користи смештај у Студентском центру за студенте ван територије Новог Сада
  4. Фотокопију текућег рачуна

                                                      

ОПШТИНСКА УПРАВА ТЕМЕРИН

 

 ЗАХТЕВ можете преузети са овог линка (.doc)

Свиђања:
Datum:
14 октобра, 202015 октобра, 2020