OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE O REGRESIRANJU TROŠKOVA PREVOZA

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE O REGRESIRANJU TROŠKOVA PREVOZA

REPUBLIKA SRBIJA
AP VOJVODINA
OPŠTINA TEMERIN
OPŠTINSKA UPRAVA
Broj: 553-  /2020
Dana: 14.10.2020.
T E M E R I N

O B A V E Š T E NJ E

Ugovorom između Pokrajinskog sekretarijata ya za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost AP Vojvodine i Opštine Temerin broj: 142-451-2130/2020 od 11.05.2020.g.određena su sredstva za regresiranje troškova prevoza studenta za 2020. godinu iz budžeta AP Vojvodine za 2020. godinu

Obaveštavaju se studenti koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Temerin da mogu podneti zahtev za regresiranje troškova prevoza za oktobar-decembar 2020. u Temerinu u zgradi opštine Temerin  ul. Novosadska br.326 šalter sala- šalter br. 3 prizemlje od  14.10.-31.10.2020.g.

Uslovi za regresiranje karte su da studenti:

  1. imaju prebivalište na području opštine Temerin
  2. svakodnevno putuju na međumesnoj relaciji od mesta stanovanja do ustanove visokog i višeg obrazovanja
  3. školuju se na teret budžeta
  4. prvi put upisuju godinu studija
  5. nisu korisnici usluge smeštaja u studentskim centrima
  6. nisu korisnici studentskih stipendija i kredita od Ministarstva prosvete i sporta, Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu, Izvršnog veća APV, i drugih raznih fondacija, organizacija i preduzeća

Uz zahtev potrebno je priložiti:

  1. Fotokopiju lične karte
  2. Fotokopiju indeksa(original na uvid)
  3. Potvrdu da se ne koristi smeštaj u Studentskom centru za studente van teritorije Novog Sada
  4. Fotokopiju tekućeg računa

                                                      

OPŠTINSKA UPRAVA TEMERIN

 

 ZAHTEV možete preuzeti sa ovog linka (.doc)

Sviđanja:
Datum:
14 oktobra, 202015 oktobra, 2020
Jezici »
Font Resize
Contrast