OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „ALBA AGRAR“D.O.O.  ulica Rakoci Ferenca 100, Temerin, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA  Rekonstrukcija silosa-sušare istog kapaciteta na postojećem poljoprivrednom objektu na životnu sredinu  na lokaciji kat.par. br. 7202/2 K.O. Temerin, ulica Žarka Zrenjanina br.bb, koja se nalazi u radnoj zoni blok br.77. na teritoriji opštine Temerin. Rekonstrukcija obuhvata postavljanje nove savremene sušare kapaciteta 20t na sat, istih gabarita i predviđa se i promena energenata sušare: sa dosadašnje nafte, prelazi se na prirodni gas.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta može se izvršiti u prostorijama ovog organa kancelarija br. 1, Opštinske uprave Temerin, Novosadska br. 326 u Temerinu, u periodu od dana 15.02.2012. god. do dana 25.02.2012. god. , od 8.00 do 15.00 časova.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.

Autor: Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine

Sviđanja:
Datum:
20 februara, 201228 avgusta, 2020
Jezici »
Font Resize
Contrast