Основна школа Петар Кочић у Темерину

Основна школа Петар Кочић у Темерину

Основна школа Петар Кочић у Темерину је највећа школска установа која има око 1500 ученика који настави похађају у четири објекта са укупно 50 одељења, 8 одељења има наставу на матерњем мађарском језику. Централни објекат у коме се настава одвија на српском језику у 30 одељења изграђен је 1974. године. Пројектом је планирана изградња анекса школе А који до данас није изграђен.

Објекат у Старом Ђурђеву изграђен је 1930. године а њега користе 8 одељења основне школе и предшколска установа. Током 2006. године почела је доградња објекта у Старом Ђурђеву.Нови објекат треба да омогући школовање од првог до осмог разреда у истој згради, У оквиру школе гради се нова фискултурна сала.

Школа Петар Кочић користи неколико учионица централног објекта школе Кокаи Имре као и учионице исте школе у објекту на Телепу. Крај свих објеката ове школе изграђени су и уређени спортски терени и игралишта, а школи је на располагању спортска хала и две спортске сале. Има централно грејање и савремену кухињу. Ради у две смене и запошљава 87 лица.

Свиђања:
Datum:
10 фебруара, 20202 августа, 2020
Језици »
Font Resize
Contrast