САЗИВ 4. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 0633/2020-01
ДАНА: 30.09.2020.године
Т Е М Е Р И Н

 

На основу члана 34. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/07,83/2014-др.закон, 47/2018), члана 42. став 1. Статута општине Темерин (“Службени лист општине Темерин“  5/2019), члана 48. и 110. Пословника Скупштине општине Темерин (“Службени лист општине Темерин“ број 12/2019)

 

 

С А З И В А М

 

за  07.10.2020. године (среда)  ЧЕТВРТУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН са почетком у 09,00 часова.

Седница ће се одржати у великој сали Културног центра “Лукијан Мушицки“ Темерин, Новосадска 324.

 

Усвајање Записника са 2. седнице Скупштине општине.

Усвајање Записника са 3. седнице Скупштине општине.

 

За седницу се предлаже следећи

 

Д н е в н и  р е д

 

 1. Доношење Одлуке о другом  Ребалансу буџета општине Темерин за 2020. годину
 2. Доношење Одлуке о измени одлуке о боравишној такси
 3. Усвајање Извештаја о пословању са финансијским извештајем ЈКП “Темерин“ Темерин за 2019.годину
 4. Давање сагласности на Ценовник комуналних услуга ЈКП “Темерин“ Темерин
 5. Давање сагласности на другу измену Програма пословања ЈКП “Темерин“ Темерин за 2020.годину
 6. Давање сагласности на другу измену Посебног Програма пословања ЈКП “Темерин“ Темерин за 2020.годину
 7. Усвајање Извештаја о раду ПУ “Вељко Влаховић“ Темерин за радну 2019/2020.годину
 8. Давање сагласности на План рада ПУ “Вељко Влаховић“ Темерин за период од 09.2020. до 31.08.2021. године
 9. Усвајање Годишњег извештаја о активностима, са Финансијским извештајем, Културног центра “Лукијан Мушицки“ Темерин за 2019. годину
 10. Избор и именовања
 11. Одборничка питања

 

 

        СЕКРЕТАР                                                                 ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

   Милица Миланков                                                         Роберт Пастор

 

 

НАПОМЕНА: Материјалима за седнице СО Темерин, који се налази на службеној презентацији општине, се може приступити на следећи начин:

 1. Пратећи следећу путању кроз главни мени сајта – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ (у овом одељку се налазе ПОСЛОВНИК О РАДУ СО ТЕМЕРИН као и СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ) – СЕДНИЦЕ СО ТЕМЕРИН

2. Директно преко линка: http://temerin.rs/lokalna-samouprava/sednice-so-temerin/

 

Свиђања:
Datum:
30 септембра, 202030 септембра, 2020