SAZIV 6. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE TEMERIN

SAZIV 6. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE TEMERIN

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA TEMERIN
SKUPŠTINA OPŠTINE
BROJ: 06-38/2020-01
DANA: 10.11.2020.godine
T E M E R I N

 

Na osnovu člana 34. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 129/07,83/2014-dr.zakon, 47/2018), člana 42. stav 1. Statuta opštine Temerin (“Službeni list opštine Temerin“  5/2019), člana 48. i 110. Poslovnika Skupštine opštine Temerin (“Službeni list opštine Temerin“ broj 12/2019)

 

S A Z I V A M

za  17.11.2020. godine (utorak)  ŠESTU  SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE TEMERIN sa početkom u 09,00 časova.

Sednica će se održati u velikoj sali Kulturnog centra “Lukijan Mušicki“ Temerin, Novosadska 324.

 

Usvajanje Zapisnika sa 4. sednice Skupštine opštine.
Usvajanje Zapisnika sa 5. sednice Skupštine opštine.

 

Za sednicu se predlaže sledeći

 

D n e v n i   r e d

1.Donošenje Odluke o prihvatanju udela bez naknade u kapitalu FULL PROTECT d.o.o. Beograd.
2. Donošenje Odluke o prenosu prava javne svojine opštine Temerin na pokretnoj stvari-putničkom vozilu marke Opel Vectra.
3. Donošenje Odluke o prenosu prava javne svojine opštine Temerin na pokretnoj stvari-autosmećar, kamion marke DAF.
4. Donošenje Rešenja o stavljanju van snage Rešenja o pribavljanju izgrađenog građevinskog zemljišta u javnu svojinu opštine Temerin od dosadašnjeg vlasnika Tot Timee iz Temerina broj:06-38-17/2019-01 od 29.11.2019. godine.
5. Donošenje Rešenja o pribavljanju zemljišta u javnu svojinu opštine Temerin namenjene uličnom koridoru u ulici Novosadska i lokalna u Temerinu od Nenada Bubnjevića
6. Izbor i imenovanja
7. Odbornička pitanja

 

                                     SEKRETAR                                                                 PREDSEDNIK
                           SKUPŠTINE OPŠTINE                                         SKUPŠTINE OPŠTINE

                               Milica Milankov                                                       Robert Pastor

 

 

NAPOMENA: Materijalima za sednice SO Temerin, koji se nalazi na službenoj prezentaciji opštine, se može pristupiti na sledeći način:

  1. Prateći sledeću putanju kroz glavni meni sajta – LOKALNA SAMOUPRAVA – SKUPŠTINA OPŠTINE (u ovom odeljku se nalaze POSLOVNIK O RADU SO TEMERIN kao i SLUŽBENI LISTOVI) – SEDNICE SO TEMERIN
  2. Direktno preko linka: http://temerin.rs/lokalna-samouprava/sednice-so-temerin/

 

Sviđanja:
Datum:
10 novembra, 202010 novembra, 2020
Jezici »
Font Resize
Contrast