САОПШТЕЊЕ

САОПШТЕЊЕ

Мање загађења пошумљавањем водотока Јегричка

Током следеће недеље, пошумљаваће се обале водотока Јегричка на подручју Сирига, општина Темерин. У заштићеном подручју Парк природе „Јегричка“ пошумиће се 5 km леве и 5 km десне обале водотока, и то аутохтоним врстама дрвећа, пољским јасеном и белом врбом.

С обзиром на то да су се на том локалитету стварали „водени чепови“ који су смањивали проток воде, ЈВП „Воде Војводине“ је пре две године отпочело реализацију Пројекта „Еколошко управљање водама у равничарским пределима“, а у оквиру Програма прекограничне сарадње Србија – Мађарска.

На овај начин преко ИПА фондова, обезбеђено је око 235.000 евра за радове на измуљивању нешто више од 6 километара Јегричке на територији МЗ Сириг. Департман за хемију и биохемију Природно – математичког факултета у Новом Саду, урадио је такође у оквиру пројекта анализе и мониторинг квалитета воде, седимента, приобалног земљишта и биомониторинг.

Пошумљавање је наставак наведених радова. На овај начин створиће се изванредан заштитни појас који ће умањити загађења са околног пољопривредног земљишта, али ће истовремено бити и склониште за ловну дивљач и остале животињске врсте из Парка природе „Јегричка“.

У акцији пошумљавања, које почиње у понедељак, 2. марта, осим радника ЈВП „Воде Војводине“ учествоваће планинари и чланови ловачког удружења из Сирига.

Почетку радова ће у име локалне самоуправе присуствовати Соња Тодоровић -члан општинског већа за екологију и Мира Родић -члан општинског већа за привреду.Аутор: Мира Родић, члан општинског већа за привреду

Свиђања:
Datum:
27 фебруара, 201526 августа, 2020
Језици »
Font Resize
Contrast