JAVNI KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA U OBLASTI SPORTA IZ BUDŽETA OPŠTINE TEMERIN ZA 2020. GODINU

JAVNI KONKURS      ZA DODELU STIPENDIJA U OBLASTI SPORTA IZ BUDŽETA OPŠTINE TEMERIN ZA 2020. GODINU

Na osnovu člana 46.  Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 129/07 i 83/14-dr. zakon, 101/16-dr. zakon i 47/18), člana 70. Statuta opštine Temerin (“Službeni list opštine Temerin“, broj 5/2019) i člana 65. stav 1. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Temerin (“Službeni list Opštine Temerin“ broj: 15/2020),
Opštinsko veće opštine Temerin, na 8. sednici održanoj 15.10.2020. godine, raspisuje sledeći

 

 

JAVNI KONKURS
ZA DODELU STIPENDIJA U OBLASTI SPORTA IZ BUDŽETA OPŠTINE
TEMERIN ZA 2020. GODINU

 

  1. PREDMET JAVNOG KONKURSA

Predmet javnog konkursa je dodela sredstava za stipendije u oblasti sporta iz budžeta opštine Temerin za 2020. godinu. Odlukom o budžetu za 2020.godinu za ovu namenu opredeljeno je 500.000,00 dinara.

 

  1. PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na konkursu imaju sportisti rođeni 1998-2005. godine, koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Temerin, a treniraju u sportskim organizacijama koje su registrovane kao udruženja, čije je sedište na teritoriji opštine Temerin i koja obavljaju registrovanu delatnost na teritoriji opštine Temerin.

  1. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

Prijave na konkurs podnose se na obrascu, u oblasti sporta koji je prosleđen klubovima:

Uz prijavu se obavezno podnosi:

– prijavni obrazac;

– dokaz da sportska organizacija koja predlaže sportistu obavlja delatnost na teritoriji Opštine Temerin;

– potvrdu izdatu od strane sportske organizacije da je sportista u protekloj godini nastupao za klub koji ga predlaže za sportsku stipendiju,kao i potvrdu da sportista u tekućoj godini nastupa za klub koji ga predlaže za sportsku stipendiju;

– fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih;

– potvrdu da sportista ima  prebivalište na teritoriji opštine Temerin;

– otvrdu o osvojenoj medalji na Olimpijskim igrama, Svetskom prvenstvu, Evropskom prvenstvu, Balkanskom prvenstvu ili  Državnom prvenstvu, tokom protekle godine;

– fotokopiju žiro računa takmičara;

– potvrdu sportske organizacije da sportista nema zaključen profesionalni ugovor.

 

Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara podnosilac prijave i sportska organizacija.

Prijave na konkurs, sa svom potrebnom dokumentacijom, podnose se lično u kancelariju Sportskog saveza opštine Temerin.

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE TEMERIN
KOMISIJA ZA SPORT OPŠTINE TEMERIN

sa naznakom:

KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA U OBLASTI SPORTA

Sve dodatne informacije o Konkursu mogu se dobiti i putem e-mail adrese: 2016ssot@gmail.com

Rezultati Konkursa će biti objavljeni  na zvaničnoj internet stranici opštine Temerin.

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se uzimati u razmatranje.

Komisija za sport zadržava pravo da od podnosilaca koji su blagovremeno podneli prijave, po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije. Komisija za sport će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioce prijave. Komisija utvrđuje predlog visine kao i način isplate stipendije za svakog kandidata koji ispunjava uslove konkursa i isti dostavlja Opštinskom veću.

Odluku o izboru sportiste za dodelu sportske stipendije donosi Opštinsko veće, na predlog Komisije za sport. Ugovorom se uređuju prava, obaveze i odgovornost ugovornih strana.

Opštinsko veće nije u obavezi da obrazloži svoje odluke.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

 

REPUBLIKA SRBIJA
AP VOJVODINA
OPŠTINA TEMERIN                                                             PREDSEDNIK OPŠTINE
OPŠTINSKO VEĆE                                                                         MLADEN ZEC
Broj: 06-1/20-179-7-01
Dana:15.10.2020. godine
T  E  M  E  R  I  N

 

  JAVNI KONKURS i OBRAZAC ZA PRIJAVU možete preuzeti OVDE

 

 

Sviđanja:
Datum:
15 oktobra, 202015 oktobra, 2020
Jezici »
Font Resize
Contrast