САЗИВ 22. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

САЗИВ 22. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-5­­­­­­/2022-01
ДАНА: 21.04.2022.године
Т Е М Е Р И Н

На основу члана 34. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/07,83/2014-др.закон, 47/2018), члана 42. став 1. Статута општине Темерин (”Службени лист општине Темерин“ 5/2019), члана 48. и 110. Пословника Скупштине општине Темерин (”Службени лист општине Темерин“ број 12/2019)

С А З И В А М

За 29.04.2022. године (петак) ДВАДЕСЕТДРУГУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН са почетком у 09,00 часова.
Седница ће се одржати у великој сали Скупштине општине Темерин (сутерен), Новосадска 326, Темерин.

Усвајање Записника са 21. седнице Скупштине општине.
За седницу се предлаже следећи

Д н е в н и р е д

1. Доношење Одлуке о ребалансу буџета општине Темерин за 2022. годину.
2. Доношење Одлуке о реализацији буџета јединице локалне самоуправе у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2022.годину
3. Доношење Одлуке о измени и допуни одлуке о Општинској управи Темерин
4. Доношење Измене Кадровског плана Општинске управе општине Темерин за 2022. годину
5. Усвајање Извештаја о пословању са финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа ”Темерин” Темерин за 2020.годину
6. Давање сагласности на Одлуку о расподели добити ЈКП ”Темерин” Темерин за 2020.годину
7. Давање сагласности на Другу измену Програма пословања ЈКП ”Темерин” Темерин за 2022.годину
8. Давање сагласности на Другу измену Посебног програма пословања ЈКП ”Темерин” Темерин за 2022.годину и буџетске помоћи у периоду 2022-2024
9. Доношење Одлуке о изменама и допунама одлуке о награђивању ученика и студената са територије општине Темерин
10. Усвајање Извештаја о раду Општинске управе Темерин за 2021.годину
11. Усвајање Извештаја о раду са финансијским извештајем Туристичке организације општине Темерин за 2021.годину
12. Усвајање Извештаја о раду са Финансијским извештајем Јавне библиотеке ”Сирмаи Карољ” Темерин за 2021. годину.
13. Доношење Решења о отуђењу непокретности у јавној својини општине Темерин у корист ДРАГАН /Живко/ ЈЕЛИЧИЋ из Сирига.
14. Доношење Решења о отуђењу непокретности у јавној својини општине Темерин у корист БОРИС /Свето/ РИС из Темерина.
15. Доношење Решења о отуђењу непокретности у јавној својини општине Темерин у корист ДУШКО /Милан/ ШКОРИЋ из Темерина.
16. Доношење Решења о отуђењу непокретности у јавној својини општине Темерин у корист РАЗВИГОР /Живко/ КНЕЖЕВИЋ из Темерина.
17. Избор и именовања
18. Одборничка питања

СЕКРЕТАР                                    ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милица Миланков                                Роберт Пастор

НАПОМЕНА: Материјалима за седнице СО Темерин, који се налази на службеној презентацији општине, се може приступити на следећи начин:
1. Пратећи следећу путању кроз главни мени сајта – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ (у овом одељку се налазе ПОСЛОВНИК О РАДУ СО ТЕМЕРИН као и СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ) – СЕДНИЦЕ СО ТЕМЕРИН
2. Директно преко линка: http://temerin.rs/lokalna-samouprava/sednice-so-temerin/

Свиђања:
Datum:
21 априла, 202226 априла, 2022
Језици »
Font Resize
Contrast