ОБАВЕШТЕЊЕ УЧЕСНИЦИМА ЖЕТВЕ О МЕРАМА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА ЖЕТВЕНИХ РАДОВА У 2022. ГОДИНИ

ОБАВЕШТЕЊЕ  УЧЕСНИЦИМА ЖЕТВЕ О МЕРАМА ЗАШТИТЕ  ОД ПОЖАРА ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА ЖЕТВЕНИХ РАДОВА У 2022. ГОДИНИ

ШТАБ ЗА ЖЕТВУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

ОБАВЕШТЕЊЕ УЧЕСНИЦИМА ЖЕТВЕ О МЕРАМА ЗАШТИТЕ

ОД ПОЖАРА ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА ЖЕТВЕНИХ РАДОВА У 2022. ГОДИНИ

У периоду сазревања стрних усева, а нарочито за време жетве, транспортна и ускладиштења стрних усева, присутне су опасности од пожара које угрожавају непокошене житарице, сламу и механизацију која учествује у жетви. Због горе наведених опасности и ради заштите стрних усева од пожара, сходно Закону о заштити од пожара, чл. 49 и 50 (“Службени гласник РС”, број 111/09, 20/2015 и 87/2018) и Правилника о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди (“Службени гласник РС”, број 27/84) остварују се посебне мере заштите од пожара, и то:

Жетва и транспорт стрних усева и сламе обавља се комбајнима, тракторима и другим теретним моторним возилима која су обезбеђена од избијања пожара варничењем, исијавањем топлоте или на други начин снабдевена одговарајућим хватачима, разбијачима и пригушивачима варница.

Превоз неовршених стрних усева не може се вршити запрежним возилима која употребљавају уређаје за осветљење који могу изазвати пожар.

Комбајн којим се обавља жетва мора бити снабдевен исправним апаратом за гашење почетних пожара, типа C-9, aшовом и лопатом.

Трактор који учествује у транспорту стрних усева мора бити снабдевен апаратом за гашење пожара типа, C-2 или C-3, ашовом и лопатом.

Ако стрни усеви засејани на комплексу земљишта већем од 50, а мањем од 100 хектара, жетва се почиње прокошавањем усева по средини, најмање у ширини од 15 метара, покошени усев се склања и земљиште заорава.

Ако се жетва и вршидба обавља са три или више комбајна поред опреме из става 1. овог члана, мора се обезбедити аутоцистерна или цистерна са тракторском вучом запремине 3.000, до 5000 литара напуњена водом, са уграђеном пумпом и снабдевена опремом за гашење пожара.

Трактор којим се обавља вршидба мора бити снабдевен апаратом за гашење пожара типа C-9, а поред вршалице мора постојати исправна једноцилиндрична ручна пумпа за гашење пожара са одговарајућим прибором. На вршалици се мора налазити суд широког отвора напуњен са најмање 50 литара воде.

За време извођења жетвених радова, пољопривредник или правно лице које врши жетвене радове, дужан је да предузме посебне мере заштите стрних усева од пожара, организује осматрачку службу и стално дежурство.

Закон о заштити од пожара, члан 50, забрањује спаљивање остатака стрних усева, спаљивање смећа на отвореном простору и спаљивање биљних остатака.

Ускладиштење сламе у камаре дозвољено је на растојањима : 3 метра од међе суседа и 6 метара од било ког објекта у економском дворишту пољопривредника.

Код великих парцела жетва отпочиње покошавањем усева по средини, а покошени појас се мора одмах преорати.

НАПОМЕНА: Сервисирање ватрогасних апарата се обавља у овлашћеном сервису.

Ватрогасна служба број телефона : 193

Руководилац пољочуварске службе: Далибор Арамбашић 064/312-9786

Месна заједница Пољочувар Број телефона

Темерин Гобор Жолт 063/110-77-23

Старо Ђурђево Ралић Илија 063/10-76-110

Бачки Јарак Кљутић Мирослав 063/10-75-110

Сириг Милеуснић Горан 063/10-74-110

Свиђања:
Datum:
20 јуна, 202220 јуна, 2022
Језици »
Font Resize
Contrast