САЗИВ 24. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

САЗИВ 24. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-7­­­­­­/2022-01
ДАНА: 22.06.2022.године
Т Е М Е Р И Н

На основу члана 34. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/07,83/2014-др.закон, 47/2018), члана 42. став 1. Статута општине Темерин (”Службени лист општине Темерин“ 5/2019), члана 48. и 110. Пословника Скупштине општине Темерин (”Службени лист општине Темерин“ број 12/2019)

С А З И В А М

За 29.06.2022. године (среда) ДВАДЕСЕТЧЕТВРТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН са почетком у 09,00 часова.
Седница ће се одржати у великој сали Скупштине општине Темерин (сутерен), Новосадска 326, Темерин.

Усвајање Записника са 23. седнице Скупштине општине.
За седницу се предлаже следећи

Д н е в н и р е д

1. Доношење Одлуке о завршном рачуну буџета општине Темерин за 2021. годину.
2. Доношење Одлуке о додели звања и признања општине Темерин за 2022. годину.
3. Доношење Одлуке о изради Плана детаљне регулације реконструкције и изградње државног пута IIа реда број 102, Нови Сад – Темерин, са обилазницом око насеља Бачки Јарак и Темерин (Л= 15 км).
4. Доношење Одлуке о преносу права јавне својине на Републику Србију, корисник МУП-а, Сектору за ванредне ситуције, управи за ванредне ситуације Нови Сад, Ватрогасно-спасилачкој јединици Нови Сад, Ватрогасно-спасилачком одељењу Темерин.
5. Доношење Одлуке о измени и допуни Одлуке о условима и начину постављања привремених монтажних и других објеката на јавним површинама.
6. Усвајање Извештаја о раду са Финансијским извештајем ЈП ”Гас” Темерин за 2021.годину
7. Давање сагласности на Одлуку о расподели добити ЈП ”Гас” Темерин за 2021.годину
8. Доношење Решења о стављању ван снаге Решења о отуђењу непокретности у јавној својини општине Темерин у корист Развигор /Ђурђа/ Кнежевић из Сирига.
9. Доношење Решења о отуђењу непокретности у јавној својини општине Темерин у корист Развигор /Ђурђа/ Кнежевић из Сирига.
10. Доношење Решења о стављању ван снаге Решења о отуђењу непокретности у јавној својини општине Темерин у корист Борис /Свето/ Рис из Темерина.
11. Доношење Решења о отуђењу непокретности у јавној својини општине Темерин у корист Борис /Свето/ Рис из Темерина.
12. Доношење Решења о отуђењу непокретности у јавној својини општине Темерин у корист Мирка /Танасије/ Говоруше из Сирига.
13. Доношење Решења о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини општине Темерин у корист Фехер /Лајош/ Роберта из Темерина.
14. Избор и именовања
15. Одборничка питања

СЕКРЕТАР                                                                         ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милица Миланков                                                                 Роберт Пастор

НАПОМЕНА: Материјалима за седнице СО Темерин, који се налази на службеној презентацији општине, се може приступити на следећи начин:
1. Пратећи следећу путању кроз главни мени сајта – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ (у овом одељку се налазе ПОСЛОВНИК О РАДУ СО ТЕМЕРИН као и СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ) – СЕДНИЦЕ СО ТЕМЕРИН
2. Директно преко линка: http://temerin.rs/lokalna-samouprava/sednice-so-temerin/

Свиђања:
Datum:
23 јуна, 202223 јуна, 2022
Језици »
Font Resize
Contrast