HIRDETMÉNY TEMERIN KÖZSÉG TERÜLETÉN AZ ÁLLAMI TULAJDONBAN LEVŐ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLET BÉRBEADÁSÁRA ÉS HASZNÁLATRA BOCSÁTÁSÁRA

HIRDETMÉNY TEMERIN KÖZSÉG TERÜLETÉN AZ ÁLLAMI TULAJDONBAN LEVŐ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLET BÉRBEADÁSÁRA ÉS HASZNÁLATRA BOCSÁTÁSÁRA

A mezőgazdasági földterületről szóló törvény 64. szakaszának 3. bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 62/06., 65/08 – más törvény, 41/09., 112/2015., 80/17. szám és 95/18 – más törvény), Az állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterület bérbeadásának és használatra bocsátásának feltételeiről és eljárásáról szóló szabályzat (SZK Hivatalos Közlönye, 16/2017., 111/2017., 18/2019., 45/2019., 3/2020., 25/2020. és 133/2020. szám) és Az állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterület bérbeadásával kapcsolatos eljárás lebonyolítására illetékes szerv kijelöléséről szóló határozat 1. szakasza (Temerin Község Hivatalos Lapja, 15/2006. szám) alapján TEMERIN község elnöke 2021.I.14-én

H A T Á R O Z A T O T
hoz

TEMERIN KÖZSÉG TERÜLETÉN AZ ÁLLAMI TULAJDONBAN LEVŐ MEZŐGAZDASÁGI
FÖLDTERÜLET BÉRBEADÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATRA BOCSÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ
NYILVÁNOS HIRDETMÉNY KIÍRÁSÁRÓL
és
H I R D E T M É N Y T
ír ki

TEMERIN KÖZSÉG TERÜLETÉN AZ ÁLLAMI TULAJDONBAN LEVŐ MEZŐGAZDASÁGI
FÖLDTERÜLET  BÉRBEADÁSÁRA ÉS HASZNÁLATRA BOCSÁTÁSÁRA

 

I.

– A nyilvános árverés tárgya –

 1. Hirdetményt írunk ki Temerin község állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterületének bérbeadásáról és használatra bocsátásáról az első körös feltételeknek megfelelően, az alábbi kataszteri községekben:

 

 

Kataszteri község

 

A nyilvános árverés száma

 

Terület (hektár, ár, m²)

 

Kikiáltási ár (din/hektár)

 

 

Letétösszeg (din) 20%

A bérbeadás időszaka (év)  

Védelmi szint

Járek 2 0,1131 46.229,62 1.045,71 15
Járek 3 3,1536 46.229,58 29.157,92 15
Járek 5 0,4675 44.127,38 4.125,91 15
Járek 9 1,9289 46.102,53 17.785,43 15
Járek 14 0,1761 42.068,77 1.481,66 15
Járek 15 0,5749 7.489,18 861,11 15
Járek 16 0,3821 37.445,93 2.861,62 15
Járek 18 0,2838 42.068,78 2.387,82 15
Járek 20 7,2172 42.068,79 60.723,77 15
Szőreg 43 0,6641 42.068,78 5.587,58 15
Szőreg 44 0,2784 37.445,94 2.084,99 15
Temerin 56 14,0020 11.233.78 31.459,08 15
Temerin 57 1,0303 43.254,88 8.913,10 15
Temerin 58 0,2791 27.429,85 1.531,13 15
Temerin 59 0,6731 43.108,53 5.803,27 15
Temerin 60 1,5325 46.229,58 14.169,37 15
Temerin 61 0,1508 46.229,58 1.394,28 15
Temerin 63 1,3766 46.229,58 12.727,93 15
Temerin 65 8,1881 2.103,32 3.444,44 15
Temerin 72 1,6522 11.233,78 3.712,09 15
Temerin 73 1,7436 33.285,15 11.607,20 15
Temerin 75 3,3620 11.233,78 7.553,59 15
Temerin 76 1,4014 14.269,11 3.999,35 15
Temerin 77 3,2026 46.229,58 29.610,97 15
Temerin 78 0,8125 33.284,80 5.408,78 15
Temerin 79 0,0006 46.233,33 5,55 15
Temerin 80 1,3995 37.445,94 10.481,12 15
Temerin 81 0,1541 46.229,59 1.424,80 15
Temerin 82 0,6805 11.233,78 1.528,92 15
Temerin 83 0,7944 7.489,17 1.189,88 15
Temerin 84 0,1143 44.339,11 1.013,59 15
Temerin 85 0,1514 43.520,21 1.317,79 15
Temerin 86 0,2813 46.229,58 2.600,88 15
Temerin 89 3,8820 11.233,78 8.721,91 15
Temerin 91 1,8075 11.233,78 4.061,01 15
Temerin 92 0,0999 13.617,72 272,08 15
Temerin 93 1,2844 40.817,42 10.485,18 15
Temerin 94 0,1939 42.068,80 1.631,43 15
Temerin 95 0,3184 46.229,59 2.943,90 15
Összesen 65,8087

 

 1. A dokumentációba való betekintésre: a kataszteri parcellák grafikus vázlata kataszteri községekként és a bérbeadás tárgyát képző parcellák listája a létrehozott nyilvános árverések (komplexumok) szerint, a TEMERINI Községi Közigazgatási Hivatal épületében (8A iroda) minden munkanapon reggel 8.00 és 14.00 óra között, valamint a Mezőgazdasági Földek Igazgatóságának web prezentációján nyílik lehetőség.

Érdeklődni lehet Vrhovac Slavkonál, a 021/843-888-as telefonszámon.

 1. A hirdetményben szereplő földek a megtekintett állapotban kerülnek átadásra.
 2. A bérbeadásra és használatba adásra felkínált mezőgazdasági földterületet az alábbi időpontban lehet megtekinteni:

 

KATASZTERI KÖZSÉG Dátum Időpont (órakor)
Járek 2021.I.21. 9.00
Szőreg 2021.I.21. 9.00
Temerin 2021.I.21. 9.00

 

 1. Amennyiben az állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterület bérbeadásának és használatba adásának nyilvános árverésére vonatkozó hirdetmény kiírása után törvényes okok miatt módosul a hirdetményben feltüntetett földterület nagysága, a további bérbeadási és használatba adási eljárást csak az újonnan megállapított területre vonatkozóan kell lebonyolítani.
 2. Az állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterület bérbeadása és használatba adása során keletkezett valamennyi költség a nyertes személyt terheli.
 3. A hirdetményben szereplő földet kizárólag mezőgazdasági célokra adják bérbe és használatba, egyéb célra nem használható.
 4. A hirdetmény 1. pontjának táblázatában a nyilvános árverésbe sorolt, */ **-gal jelölt állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterület legalább az utóbbi 3 mezőgazdasági évben nem képezte a bérbeadás, vagy a használatba adás tárgyát.
 5. A hirdetményben szereplő föld nem adható albérletbe.

 

 

II.

– A nyilvános árverésre való jelentkezés feltételei –

 

 1. Az állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterület bérbeadására meghirdetett nyilvános árverésen az alábbi személyek vehetnek részt:

természetes személy – aki a Mezőgazdasági Birtokok Nyilvántartásába be van jegyezve, legalább 3 éve aktív státussal rendelkezik, legalább 3 éve azon kataszteri község területén lakik, melyen a tárgyat képező földterület fekszik, és legkevesebb 0,5 ha mezőgazdasági földterület birtokosa.

természetes személy – aki a Mezőgazdasági Birtokok Nyilvántartásába be van jegyezve, legalább 3 éve aktív státussal rendelkezik, legalább 3 éve a nyilvános árverést lebonyolító helyi önkormányzati egység területén lakik, és a telke határos a bérbeadás tárgyát képező állami tulajdonban levő földdel.

jogi személy – amely a Mezőgazdasági Birtokok Nyilvántartásába be van jegyezve, legalább 3 éve aktív státussal rendelkezik, legalább 10 ha mezőgazdasági földterület birtokosa abban a kataszteri községben, amelyben a bérbeadás tárgyát képező földterület található, valamint azon helyi önkormányzati egység területén van a székhelye, amelyhez a szóban forgó kataszteri község tartozik.

 1. Az állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterületek használatára meghirdetett nyilvános árverésre jogosult résztvevők

–  az 1. pont alatt lévő táblázatban a * jelölésű számokra azon természetes és jogi személyek, akik szerepelnek a Mezőgazdasági Birtokok Nyilvántartásában, és aktív státussal rendelkeznek;

 • az pont alatt lévő táblázatban a ** jelölésű számokra azon jogi személyek és vállalkozók, akik a Mezőgazdasági Birtokok Nyilvántartásába be vannak jegyezve, és aktív státussal rendelkeznek, amelyeknél főtevékenységként a nyilvántartásban, vagy amelynek az alapító okiratában szerepel az energiaterületet szabályozó törvény által előírt energiatevékenység, és amelynek végzéséhez megújuló biomassza- és állattenyésztési forrásokat használnak, és amelyet a földbérleti szerződés megkötésétől számított három éven belül be kell nyújtaniuk annak az energia létesítménynek a működési engedélyének megszerzéséről szóló igazolást, amely működéséhez a megújuló biomassza-források felhasználását tervezik, amely annak a személynek a nevére szól, akivel a bérleti szerződést megkötötték, ellenkező esetben a szerződés érvényét veszti és a bejegyzett mezőgazdaságra pedig passzív státuszt határoznak meg.

 

 1. A nyilvános árverési eljárás elektronikus úton, a nyilvános árverés lebonyolításának a https://gp.upz.minpolj.gov.rs/InzemBid (a továbbiakban: Applikáció) elnevezésú web pplikációján keresztül történik, amely a Mezőgazdasági Földek Igazgatóságának hivatalos web prezentációján található meg.

 

 1. A nyilvános árverést akkor tartják meg, ha a megszabott határidőben a nyilvános árverés lebonyolításának Applikációjában a nyilvános hirdetményre legalább egy hibátlan ajánlat beérkezik és minden nyilvános árverésre külön-külön benyújtják a letétösszeg befizetéséről szóló bizonylatot.

 

 1. Az ajánlattevők kötelesek a jelentkezési lappal együtt átadni a bizonylatot a letétösszeg befizetéséről a hirdetés 1. pontjában található táblázatban meghatározott pontos, dinárban meghatározott összegben, minden nyilvános árverésre vonatkozóan külön-külön, Temerin Község Közigazgatási Hivatalának folyószámlájára: 840-721804-4, kivéve azon nyilvános árverési egységek esetében, melyeknél a letétösszeg kevesebb mint 1.000,00 dinár, amikor is az ajánlattevőknek nem kell befizetniük a letétösszeget és benyújtaniuk a bizonylatot a nyilvános árverés tárgyát képező szóban forgó egysége esetében.

 

 1. A nyilvános árverést követően – a legkedvezőbb ajánlatttevő kivételével – valamennyi ajánlattevőnek a befizetett letétösszeg vissza lesz fizetve. A legkedvezőbb ajánlattevőnek a letétösszeg az évi bérleti díjába be lesz számítva. Ha a legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázati résztvevő visszavonja az ajánlatát, a letétösszeget nem kerül visszafizetésre.

 

 1. A legkedvezőbb ajánlattevőnek tekinthető az az ajánlattevő, aki a mezőgazdasági földterületet szabályozó törvény alapján a mezőgazdasági földterület bérbeadásának és használatra bocsátásának feltételeit teljesíti, és a nyilvános árverés tárgyát képező egységre vonatkozó legmagasabb bérleti árat kínálja.

 

 1. Amennyiben a nyilvános árverés tárgyát képező egységre több olyan résztvevő is jelentkezik, akik teljesítik a mezőgazdasági földterület bérbeadásának és használatra bocsátásának feltételeit, valamint ugyanazon legmagasabb bérleti árat kínálják fel, a földterületet annak az ajánlattevőnek adják, akinek a jelentkezése előbb érkezett be az Applikációba.

 

 1. Az állami földek bérlésére és használatára nem jogosultak a mezőgazdasági gazdaságok törzskönyvében szereplő azon természetes és jogi személyek, akik:

1) passzív státussal rendelkeznek,

2) nem teljesítették az előző vagy folyó évi, állami földek bérbeadásáról szóló szerződésben foglalt kötelezettségeiket,

3) birtokháborítást követtek el az állami mezőgazdasági földterületeken,

 • akik az állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterület bérbeadására megtartott nyilvános árverés bármely szakaszának zavartalan lebonyolítását akadályozták.
 • jogtalanul használták az állami földeket,
 • albérletbe adták a bérelt állami földet.

 

 

III.

– A nyilvános árverésre való jelentkezéshez szükséges dokumentáció –

 

 1. Az állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterület nyilvános árverésére vonatkozó jelentkezési feltételek teljesítését az ajánlattevő az alábbi dokumentációval igazolja:

– természetes személyeknek:

– 3 évi aktív státust igazoló érvényes bizonylat a Mezőgazdasági Birtokok Nyilvántartásából,

– 3 évre szóló lakcímigazolás annak a kataszteri község területéről, amelyhez a bérbeadás tárgyát képező földterület tartozik.

– telekkönyvi kivonat, mellyel bizonyítja, hogy legkevesebb 0,5 ha mezőgazdasági földterület birtokosa (6 hónapnál nem régebbi),

 

– természetes személyeknek:

– 3 évi aktív státust igazoló érvényes bizonylat a Mezőgazdasági Birtokok Nyilvántartásából,

– 3 évre szóló lakcímigazolás annak a helyi önkormányzati egység területéről, amely a nyilvános árverést lebonyoljtja,

–  telekkönyvi kivonat és kataszteri terv, mellyel bizonyítja, hogy a telke határos a bérbeadás tárgyát képező állami tulajdonban levő földdel (6 hónapnál nem régebbi),

– jogi személyek:

– 3 évi aktív státust igazoló érvényes bizonylat a Mezőgazdasági Birtokok Nyilvántartásából,

– kataszteri kivonat, mellyel igazolja, hogy legalább 10 ha mezőgazdasági földterület birtokosa abban a kataszteri községben, amelyben a bérbeadás tárgyát képező földterület található (6 hónapnál nem régebbi),

–  kivonat a gazdasági jegyzékből, mellyel igazolja, hogy a székhelye azon önkormányzati egység területén van, melyen a nyilvános árverés tárgyát képező földterület található (6 hónapnál nem régebbi).

 

 1. Az állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterület használatára – mezőgazdasági termelésre kiírt nyilvános árverésre vonatkozó, a hirdetmény 1. pontja alatt lévő táblázatban * jelölésű számok alatti földek esetében a jelentkezési feltételek teljesítését az ajánlattevő a következő dokumentációval igazolja:
 • természetes személyek igazolvánnyal vagy a chipes igazolvány nyomtatott példányával, valamint az aktív státust igazoló bizonylattal a Mezőgazdasági Birtokok Nyilvántartásából,
 • jogi személyek kivonattal a gazdasági jegyzékből (6 hónapnál nem régebbi), és az aktív státust igazoló bizonylattal a Mezőgazdasági Birtokok Nyilvántartásából.
 1. Az állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterület használatára – biomasszából és állattenyésztésből származó megújuló energiaforrásokból való energiatermelésre kiírt nyilvános árverésre vonatkozó, a hirdetmény 1. pontja alatt lévő táblázatban ** jelölésű számok alatti földek esetében a jelentkezési feltételek teljesítését az ajánlattevő a következő dokumentációval igazolja:

-az aktív státust igazoló bizonylattal a Mezőgazdasági Birtokok Nyilvántartásából,

-kivonattal a gazdasági jegyzékből (6 hónapnál nem régebbi), illetve alapítói okirattal, mellyel bizonyítja, hogy be van jegyezve az energiatevékenységre, amely végzéséhez biomasszából és állattenyésztésből származó megújuló energiaforrást használ.

Az ajánlattevő az Applikáción keresztül jelentkezhet be és mellékeli azokat a szkennelt, illetve fénymásolt okiratokat, melyekkel igazolja a bérleti és használati jogosultságára vonatkozó feltételek teljesítését, éspedig:

 

 1. Az állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterület bérlésére ezen hirdetmény III. rész, 1. pontjában felsorolt okiratokat és a letétösszeg befizetéséről szóló igazolást,
 2. Az állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterület használatára – mezőgazdasági termelésre ezen hirdetmény III. rész, 2. pontjában felsorolt okiratokat,
 3. Az állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterület használatára – biomasszából és állattenyésztésből származó megújuló energiaforrásokból való energiatermelésre ezen hirdetmény III. rész, 3. pontjában felsorolt okiratokat.

 

Az Applikációba beírt adatok pontosságáért, valamint az olvashatóan mellékelt okiratok hitelességéért az ajánlattevő felel.

 

IV.

– A jelentkezések benyújtásának határideje –

 

Az Applikációba történő bejelentkezés és a dokumentáció benyújtásának határideje 2021.I.27., 14.00 óra.

 

A hiányos jelentkezések nem lesznek figyelembe véve.

Az egyszer benyújtott jelentkezésen változtatni már nem lehet.

 

 

V.

– A nyilvános árverés –

 

Ezen hirdetmény I. részének I. pontjában említett földterületek bérbeadásának és használatának nyilvános árverésének időpontja:

 

 

KATASZTERI KÖZSÉG Dátum Kezdési időpont (óra)
Járek 2021.II.5. 10:00
Szőreg 2021.II.5. 10:00
Temerin 2021.II.5. 10:00

 

Ezen hirdetmény IV. részében feltüntetett jelentkezési határidő letelte után, és ezen hirdetmény V. részében feltüntetett nyilvános árverés megtartásának napját megelőző napon a helyi önkormányzati egység illetékes szerve az Applikációban mellékelt dokumentációk alapján megállapítja az össz kérelmező esetében a bérleti és használati jogosultságra vonatkozó feltételek teljesítését.

 

Ezen hidetmény V. részében említett nyilvános árverés napján, az Applikációból a kínálatok magassága alapján automatikusan kialakul azon ajánlattevők névsora, akiknél meg lett állapítva a mezőgazdasági földek bérleti és használati jogosultságára vonatkozó feltételek teljesítése.

 

Az ajánlattevők névsorát a Mezőgazdasági Földek Igazgatóságának hivatalos web prezentációján teszik közzé, amely tartalmazza a mezőgazdasági földek bérleti és használati jogosultságára vonatkozó feltételeket teljesítő személyek névsorát a kínálati ár magasságának sorrendjében, továbbá a kérvényezés idejét, valamint azon személyek névsorát is, akik nem tettek eleget a mezőgazdasági földek bérleti és használati jogosultságára vonatkozó feltételeknek.

 

VI.

– A bérleti díj kifizetése –

 

A bérleti díjat a Szerb Nemzeti Banknak a nyilvános árverés napján érvényes középárfolyama szerint át kell számítani euróra.

A bérleti díjat előre ki kell fizetni a Szerb Nemzeti Banknak a befizetés napján érvényben levő középárfolyamának megfelelő dinár-ellenértéke szerint.

 

 

VII.

– A bérlet befizetése és a fizetési eszközök biztosítása –

 

A legkedvezőbb ajánlattevő a határozat jogerősségét követő 8 napon belül köteles benyújtani a bérleti díj befizetéséről szóló bizonylatot, melynek összegét az állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterület bérbeadásáról szóló jogerős határozattal határozták meg, amelyből a befizetett letétösszeget levonták, és amely a Temerini Községi Közigazgatási Hivatalon keresztül a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztériumhoz lesz átutalva.

 

A több mint 1 évre megkötött szerződés esetén a bérlőnek legkésőbb szeptember 30-áig be kell fizetnie minden soron következő év bérleti díját, az első bérleti évre vonatkozó bérleti díjhoz pedig az alábbiakat kell mellékelnie:

 • az üzleti bank jótállását a mezőgazdasági földterület bérleti díjának évi összegére vonatkozóan, vagy
 • szerződést a kezes kezességéről a minisztérium mint megbízó és a jogi személy mint kezes között, vagy
 • a bérleti díj befizetésének biztosítása érdekében az egy évre kiszabott bérleti díjnak megfelelő letétösszeg befizetéséről szóló bizonylatot, mellyel ezen összeget – a rendszeres befizetések esetén – az utolsó évre vonatkozó bérleti díjként könyvelik el.

 

Ezt a határozatot a Mezőgazdasági Földek Igazgatóságának web prezentációján, továbbá ahelyi önkormányzati egység napilapjában/hivatalos közlönyében/helyi sajtóban/ Temerin Község Hivatalos Lapjában, a TEMERINI Községi Közigazgatási Hivatal és a helyi irodák hirdetőtábláján, Temerin Község web prezentációján közzé kell tenni azzal, hogy a jelentkezések benyújtásának határidejét a Mezőgazdasági Földek Igazgatóságának web prezentációján való közzétételének napjától kell számítani.

 

 

 

 

SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AT
TEMERIN KÖZSÉG
KÖZSÉGI ELNÖK                                                                               Mladen Zec s.k.
Szám: 320-24/2020-03
Kelt: 2021.I.14.
T E M E R I N                                                                         TEMERIN KÖZSÉG ELNÖKE

 

 

 

 

 

Sviđanja:
Datum:
18 januara, 202119 januara, 2021
Jezici »
Font Resize
Contrast