Јавна расправа о плану капиталних инвестиција општине Темерин за 2021. годину

Јавна расправа о плану капиталних инвестиција  општине Темерин за 2021. годину

Обавештавамо све грађане, као и стручну јавност да је општина Темерин приступила изради Нацрта одлуке о буџету општине Темерин за 2021. годину са пројекцијом до 2023. године и позивамо Вас да узмете учешће у јавној расправи о плану капиталних инвестиција општине Темерин за 2021. годину и дате своје предлоге и сугестије.

Општина Темерин је за 2021. годину са пројекцијом до 2023. године као приоритете издвојила шест капиталних инвестиција које ће се делимично или у целости финансирати из буџета општине Темерин:

  1. Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода општине Темерин – прва фаза 18000 ец
  2. Изградња канализационе мреже на територији општине Темерин,
  3. Изградња водоводне мреже на територији општине Темерин,
  4. Рехабилитација, ојачање и појачано одржавање категорисаних локалних путева,
  5. Изградња и капитално одржавање тротоара и бициклистичких стаза,
  6. Израда пројектно – техничке документације за доградњу ОШ “Кокаи Имре“ Темерин на Телепу.

Потенцијалне инвестиције са степеном израђености пројектно – техничке документације и укупном висином инвестиција можете погледати овде.

Јавна расправа се спроводи у периоду од 16.11. до 07.12.2020. године.

Предлози и сугестије достављају се путем електронске поште на адресу budzet@temerin.rs , писаним путем доставом на писарницу Општинске управе Темерин или путем поште на адресу ОПШТИНА ТЕМЕРИН, Новосадска 326, 21235 Темерин, са назнаком “Јавна расправа о плану капиталних инвестиција општине Темерин за 2021. годину“.

По окончању јавне расправе, општина Темерин ће анализирати све предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи и исти објавити на интернет страници општине Темерин.

Извештај о спроведеној Јавној расправи о плану капиталних инвестиција општине Темерин за 2021. годину

Свиђања:
Datum:
16 новембра, 20209 децембра, 2020
Језици »
Font Resize
Contrast