Javna rasprava o planu kapitalnih investicija opštine Temerin za 2021. godinu

Javna rasprava o planu kapitalnih investicija  opštine Temerin za 2021. godinu

Obaveštavamo sve građane, kao i stručnu javnost da je opština Temerin pristupila izradi Nacrta odluke o budžetu opštine Temerin za 2021. godinu sa projekcijom do 2023. godine i pozivamo Vas da uzmete učešće u javnoj raspravi o planu kapitalnih investicija opštine Temerin za 2021. godinu i date svoje predloge i sugestije.

Opština Temerin je za 2021. godinu sa projekcijom do 2023. godine kao prioritete izdvojila šest kapitalnih investicija koje će se delimično ili u celosti finansirati iz budžeta opštine Temerin:

  1. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda opštine Temerin – prva faza 18000 ec
  2. Izgradnja kanalizacione mreže na teritoriji opštine Temerin,
  3. Izgradnja vodovodne mreže na teritoriji opštine Temerin,
  4. Rehabilitacija, ojačanje i pojačano održavanje kategorisanih lokalnih puteva,
  5. Izgradnja i kapitalno održavanje trotoara i biciklističkih staza,
  6. Izrada projektno – tehničke dokumentacije za dogradnju OŠ “Kokai Imre“ Temerin na Telepu.

Potencijalne investicije sa stepenom izrađenosti projektno – tehničke dokumentacije i ukupnom visinom investicija možete pogledati ovde.

Javna rasprava se sprovodi u periodu od 16.11. do 07.12.2020. godine.

Predlozi i sugestije dostavljaju se putem elektronske pošte na adresu budzet@temerin.rs , pisanim putem dostavom na pisarnicu Opštinske uprave Temerin ili putem pošte na adresu OPŠTINA TEMERIN, Novosadska 326, 21235 Temerin, sa naznakom “Javna rasprava o planu kapitalnih investicija opštine Temerin za 2021. godinu“.

Po okončanju javne rasprave, opština Temerin će analizirati sve predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i isti objaviti na internet stranici opštine Temerin.

Izveštaj o sprovedenoj Javnoj raspravi o planu kapitalnih investicija opštine Temerin za 2021. godinu

Sviđanja:
Datum:
16 novembra, 20209 decembra, 2020
Jezici »
Font Resize
Contrast