JAVNI POZIV za prijavljivanje učenika i nastavnika sa područja opštine Temerin za nagrađivanje učenika i nastavnika u skladu sa Odlukom o nagrađivanju učenika i studenata sa teritorije opštine Temerin

JAVNI POZIV za prijavljivanje učenika i nastavnika sa područja opštine Temerin za nagrađivanje učenika i nastavnika u skladu sa Odlukom o nagrađivanju učenika i studenata sa teritorije opštine Temerin

REPUBLIKA SRBIJA
AP Vojvodina
Opštinska uprava
Odeljenje za opštu upravu, društvene delatnosti
i javne službe
Broj:553-85/2022
Dana :10.05.2022.
Te m e r i n

Na osnovu Zaključka Opštinskog veća opštine Temerin broj 06-1/22-52-8-01 od dana 10.05.2022. godine Odeljenje za opštu upravu, društvene delatnosti i javne službe raspisuje

J A V N I P O Z I V

za prijavljivanje učenika i nastavnika sa područja opštine Temerin za nagrađivanje učenika i nastavnika u skladu sa Odlukom o nagrađivanju učenika i studenata sa teritorije opštine Temerin

Pravo na nagradu imaju učenici sa teritorije opštine Temerin osnovnih i srednjih škola , koji su osvojili neko od prva tri mesta na okružnim, republičkim , regionalnim i međunarodnim takmičenjima u školskoj 2021/2022 godini, kao i nastavnici, koji su pripremali đake , a koji su osvojili neko od prva tri mesta na takmičenjima

Potrebno je priložiti za učenike:

1.zahtev za dodelu nagrade sa obrazloženjem, ličnim podacima i dokazom o postignutom rezultatu, kao i imenom profesora , koji ih je pripremao za takmičenje;

2. fotokopiju kartice tekućeg računa jednog od roditelja ili zakonskog zastupnika deteta;

3. fotokopiju lične karte jednog od roditelja ili zakonskog zastupnika deteta;

Potrebno je priložiti za nastavnike:

  1. fotokopija lične karte

2. fotokopija kartice tekućeg računa

Navedena dokumentacija se podnosi na šalteru broj 4. u Opštinskoj upravi Temerin, Novosadska 326.

Rok za podnošenje prijava je od 10.05.2022. do 31.05.2022. godine.

ZAHTEV ZA NAGRAĐIVANJE možete preuzeti sa ovog linka
ZAHTEV ZA NAGRAĐIVANJE (dvojezično) možete preuzeti sa ovog linka

Odeljenje za opštu upravu,
društvene delatnosti
i javne službe

Sviđanja:
Datum:
11 maja, 202217 maja, 2022
Jezici »
Font Resize
Contrast