NAREDBA O IZMENI NAREDBE Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Temerin od 04.12.2020.

NAREDBA O IZMENI NAREDBE Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Temerin od 04.12.2020.

Na osnovu člana 41. i 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“ br. 87/2018), člana 14. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik RS“ br. 15/2016 i 68/2020), člana 9a Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19  („Službeni glasnik RS“ br. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 109/2020,111/2020, 120/2020, 122/2020, 126/2020, 138/2020, 141/2020, 144/2020 i 145/2020), Opštinski štab za vanredne situacije Opštine Temerin na vanrednoj sednici održanoj dana 04.12.2020.  godine donosi:

 

NAREDBU O IZMENI NAREDBE

1.

           U Naredbi Opštinskog štaba za vanredne situacije broj: 82-1-146/2020  od dana: 23.11.2020. godine menja se tačka 1. i glasi:

„Na radno vreme svih privrednih subjekata na teritoriji opštine Temerin primenjuje se važeća Uredba o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19.“

2.

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.

3.

Ovu naredbu objaviti na zvaničnoj internet stranici Opštine Temerin  www.temerin.rs

 

Dostaviti:                                                                                         Komandant štaba

Odeljenju za inspekcijske poslove                                                     Mladen Zec
Policijskoj stanici Temerin
arhivi

 

NAREDBA O IZMENI NAREDBE Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Temerin

Sviđanja:
Datum:
4 decembra, 20204 decembra, 2020
Jezici »
Font Resize
Contrast