НЕМОЈТЕ СПАЉИВАТИ БИЉНЕ ОСТАТКЕ!

НЕМОЈТЕ СПАЉИВАТИ БИЉНЕ ОСТАТКЕ!
Поштовани суграђани,
НЕМОЈТЕ СПАЉИВАТИ БИЉНЕ ОСТАТКЕ!
Спаљивање стрних усева, смећа и биљних остатака је забрањено Законом о заштити од пожара (члан 50). Лице које је изазвало пожар дужно је да
ватрогасно-спасилачкој јединици надокнади трошкове интервенције, у складу с посебним прописом.
 Новчаном казном у износу од 10.000 динара казниће се за прекршај физичко лице а правно лице од 300.000 до 1.000.000 динара. Уколико се утврди да је на пољопривредном газдинству вршено спаљивање жетвених остатака, газдинство губи право на подстицајна средства у пољопривреди, у периоду од две године.
Свиђања:
Datum:
21 септембра, 202221 септембра, 2022
Језици »
Font Resize
Contrast