ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН,
ОПШТИНСКА УПРАВА ТЕМЕРИН
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
БРОЈ: 501-52/2021-04
ДАНА: 06.09.2021. ГОДИНЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да носиоци пројекта Жуњи Јожеф и Жуњи Жужана улица Николе Пашића бр.172, Темерин, Силак Жужана и Силак Ласло улица Сирмаи Кароља број 7, Темерин, поднели су захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Проширење пољопривредног радног комплекса на локацији кат.пар. бр.12275 К.О. Темерин, на територији општине Темерин.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама овог органа канцеларија бр. 9, Општинске управе Темерин, Новосадска бр. 326 у Темерину, у периоду од 10.09.2021. год. до 20.09.2021. год. , од 8.00 до 13.00 часова.

У току трајања јавног увида заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

          Поступак води:                                                                                                                  Начелник одељења:

(Габриела П.Милински, дипл.биолог)                                                                                  (Горан Грковић, дипл.инг.грађ.)

Свиђања:
Datum:
8 септембра, 20218 септембра, 2021
Језици »
Font Resize
Contrast